Dinimiz Bilgilendiriyor – Bir Kötü Ahlak – Tama

Dinimiz Bilgilendiriyor – Bir Kötü Ahlak – Tama

Dinimiz Bilgilendiriyor – Bir Kötü Ahlak – Tama

Kötü ahlaklardan bir tanesi de Tama’dır. Tama, dünya lezzetlerini kötü yoldan aramaya denir. Tama’nın en kötüsü insanlardan beklemektir. Tama’nın zıttı, Tefvîz denir. Tefvîz, helal ve faydalı şeyleri kazanmaya çalışıp da, bunlara kavuşmayı Allah (c.c)’dan beklemektir.

Allah’u Teâlâ her kulunun kalbine bir melek vazifelendirmiştir. Bu melek insana iyi düşünceler ( ilham) eder. Şeytan da insanın kalbine kötü düşünceler ( vesvese) getirir. Helal yiyen kimse vesvese ile ilham’ı ayırt edebilir. Haram yiyen ise ayıramaz. İnsanın nefsi de kalbine kötü düşünceler ve arzular getirir. Bu düşüncelere de Hevâ denir. Vesvese, dua ve zikir ile kaybolur.

İnsan şeytanın vesvesesine uymazsa, bundan vazgeçer ve şeytan başka vesveseye başlar. Nefs, devamlı zararlı şeyler ister. Şeytan ise çok hayırlı bir işi engellemek için, küçük hayırlı iş yapmayı vesvese eder. Şeytanın bu vesvesesi insana tatlı gelir ve acele ile hemen yapmak ister.Bunun için Hadis-i Şerifte;

-“Acele etmek, şeytandandır. Beş şey bundan müstesnâdır. Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenâze hizmetlerini çabuk yapmak, misafiri doyurmak ve günah işleyince hemen tövbe etmek” buyrulmuştur.

Bir başka Hadis-i Şerifte ise;

-“Ya Ali! Üç şeyi geciktirme! Namzını vaktinde kıl! Hazırlanmış cenaze namazını hemen kıl! Dul veya kızı, Küfvü isteyince, hemen ver!” buyruldu.

Küfvü: Namazını kılan, kazancını helal yoldan sağlayan ve nafakasını bu helal yoldan veren kişi.