Dinimiz Bilgilendiriyor – Cuma Günü, cuma gününün önemi, cuma namazının önemi, hadisler

Dinimiz Bilgilendiriyor – Cuma Günü, cuma gününün önemi, cuma namazının önemi, hadisler

Cuma Gününün Önemi

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bu Mübarek günde yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bu yüzden Bu Mübarek günü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır.

Kendisine Cuma namazı farz olan her Müslümanın alışverişini bırakıp namaza gitmesi farzdır. Özürsüz Cumaya gitmemek haramdır. Ezan okunurken de, alışveriş yapmak mekruhtur. Hâlbuki alışverişin kendisi helaldir. Yani alınan mal mekruh değil, helaldir. Fakat ezan okunurken alışveriş yapılması mekruhtur.

Cuma Günü Hakkında Bilgiler

-Seferi olana Cuma kılmak farz değildir, kılarsa farz sevabını alır.

-Mahkûmlara Cuma namazı farz değildir. Öğle namazını cemaatle kılabilirler.

-Cuma namazı yalnız erkeklere farzdır.

– Kadınların bu Mübarek günde, öğle namazını evlerinde kılmak için cemaatin camiden çıkmasını beklemeleri şart değildir.

– Bu Mübarek günü oruçlu geçirmek müstehaptır. Bazı âlimlere göre de yalnız bu Mübarek günde oruç tutmak mekruhtur.

Dinimiz Bilgilendiriyor - Cuma Günü, cuma gününün önemi, cuma namazının önemi, hadisler
Dinimiz Bilgilendiriyor – Cuma Günü, cuma gününün önemi, cuma namazının önemi, hadisler

Cuma Gününün Faziletleri

-“Bu Mübarek güne eriştiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allah’u Teâlâ bilir.”

-“Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekât namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.”

-“Bu Mübarek günde veya gecesinde Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.”

-“Bu Mübarek günün gecesinde Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da af olur.”

-“Bu Mübarek günün gecesinde iki rekât namaz kılıp, her rekâtta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salavat okuyan, beni rüyada görür.”

-“Bu Mübarek günün  sabah namazından önce, üç kere “Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları af olur.” (Kul haklarını ve kazaya kalan farzları ödemek ve haramlardan vazgeçmek şarttır.)

-“Bir Müslüman, bu Mübarek günde gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları af olur ve her adımı için sevap verilir.”

-“Özürsüz üç Cumayı kılmayanın kalbi mühürlenir, yani iyilik yapamaz olur.”

-“Cuma namazı kılmayanın kalbi mühürlenir, gafil olur.”

-“Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana Cehennem ateşi haramdır.”

-“Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allah’u Teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.” (İhlas, Kul hüvallahü ehaddır. Muavvizeteyn, kul eüzüler’dir.)

-“Cuma Namazını kılıp dua ettikten sonra, Fatiha, Kâfirun, İhlâs, Felak ve Nas surelerini yedişer defa okuyan, bir hafta, kaza, bela ve sıkıntılardan kurtulur.”

Cuma Günü Hakkında Hadisler

-“Her kim ki bu Mübarek günü günah işlemeden selametle geçirirse , diğer günler de selametle geçer”

-“Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenileninden kötüsü yoktur.”

-“Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır.”

-“Bu Mübarek gün iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin membaıdır.”

-“Allah’u Teâlâ, bugünden itibaren kıyamete kadar size Cumayı farz kıldı. Adil veya zalim bir imam, başkan zamanında küçümseyerek veya inkâr ederek Cumayı terk edenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tövbe etmezse, onun namazı, zekatı, haccı, orucu ve hiçbir ibadeti kabul olmaz.”

-“Cuma namazı kılmak; köle, kadın, çocuk, hasta hariç, her Müslümana farzdır.”

-“Allah’u Teâlâ, bu Mübarek  günü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma suresi sonundaki âyet-i kerimede mealen; “Ey iman etmekle şereflenen kullarım! Bu Mübarek günde, öğle ezanı okunduğu zaman, hutbe dinlemek ve Cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alışverişi bırakınız! Cuma namazı ve hutbe, size, başka işlerinizden daha faydalıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra, camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allah’u Teâlâ’dan rızık bekleyerek çalışırsınız. Allah’u Teâlâ’yı çok hatırlayınız ki, kurtulabilesiniz!” buyuruldu. Namazdan sonra, isteyen işine gider çalışır. İsteyen camide kalıp, namaz, Kur’an-ı kerim, dua ile meşgul olur. “

-“Cuma günleri duanın kabul olacağı bir an vardır. Bu an, hutbe ile Cuma namazı içindedir diyenler çoktur. Hutbe dinlerken, dua kalpten olur. Ses çıkarmak caiz değildir. Bu an her şehir için başkadır. Cuma günü, gecesinden daha kıymetlidir. Gecesinde veya gündüzünde (Kehf suresini) okumak çok sevaptır. “

-“Bir hadis-i şerifte, (Cuma günlerinde bir an vardır ki, müminin o anda ettiği dua red olmaz) buyuruldu. Bazıları, bu an, ikindi ile akşam ezanları arasındadır, dedi”

-“Bu Mübarek günde, ruhlar toplanır ve birbirleriyle tanışırlar. Kabirler ziyaret edilir. Cehennem, Cuma günü çok sıcak olmaz. Âdem (Aleyhisselam) Cuma günü yaratıldı. Cuma günü, Cennetten çıkarıldı. Cennettekiler, Allah’u Teâlâ’yı Cuma günleri göreceklerdir. Cuma günü kabir azapları durdurulur. Bazı âlimlere göre, müminin azabı artık başlamaz. Kâfirin Cuma günü ve Ramazan ayı hariç, kıyamete kadar azabı devam eder. Cuma günü ölen müminler, hiç kabir azabı görmez.”

-“Musa (Aleyhisselam) dedi ki: Ya Rabbi! Bana cumartesi gününü verdin, Muhammed (Aleyhisselam)  ümmetine hangi günü vereceksin? Onlara Cuma gününü vereceğim, buyuruldu. İlahi! Cuma gününün kıymeti ve sevabı ne kadardır diye sordu. Ey Musa! Cuma günü yapılan bir ibadete, cumartesi günü yapılan yüz bin ibadet sevabı vardır, buyuruldu. Bunun üzerine Musa (Aleyhisselam), ya Rabbi! Beni Muhammed (Aleyhisselam)’in ümmetinden eyle diye dua eyledi.”

-“Kur’an-ı kerimde Cuma gününü bildiren Âyet-i kerimeyi getirince, Cebrail (Aleyhisselam) dedi ki, ya Muhammed “Aleyhissalatü vesselam”! Musa (Aleyhisselam)’in ümmeti eğer Cuma gününün kıymetini bilselerdi buzağıya tapmaktan, Yahudi olmaktan kurtulurlardı. İsa (Aleyhisselam)’in ümmeti de bilselerdi Hıristiyan olmaktan korunurlardı.”

Bu Mübarek Günün önemiyle ilgili, Tergib-üs-salat kitabında bildirilen bazı hadis-i şerif mealleri de şöyledir:

-“Üzerine güneşin doğduğu günlerin en kıymetlisi Cuma günüdür.”

-“Âdem (Aleyhisselam) Bu Mübarek günde yaratılmıştır. Yine bu Mübarek günde Cennete götürülmüştür. Cuma günü dünyaya gönderilmiştir. Kıyamet bu Mübarek günde  kopacaktır. ”

-“Bu Mübarek gün, bayram günlerinden, Arefe ve Aşure gününden daha kıymetlidir.”

-“Allah’u Teâlâ, Cuma günü ölen mümine kabirde azap etmez.”

-“Bu Mübarek günde kırk defa salavat getirenin kırk yıllık günahını Allah’u Teâlâ affeder.”

-“Bu Mübarek günün gecesinde iki rekât namaz kılıp her rekâtında bir Fatiha ve yetmiş İhlâs okuyarak selâmdan sonra yetmiş kere istiğfar okuyan, Allah’u Teâlâ’ya yemin ederim ki ümmetimin (imanlı olanlardan) hepsi büyük günah işleyerek ölse, bu namazı kılan, onlara şefaat eder, Allah’u Teâlâ da onun şefaati ile (Müslümanların) hepsini Cennete koyar.”

-“Güzel bir abdest alıp Cumaya gelerek sessizce hutbe dinleyenin, bir önceki Cumadan bu Cumaya ve üç gün sonrasına kadar, yani toplam on günlük günahı af olur.”

-“Bu Mübarek Günde bir defa İhlas-ı şerif okuyan, Kadir gecesini idrak etmiş gibi olur.”

-“Cuma namazına yetişen kimseye bin şehit sevabı verilir.”