Dinimiz Bilgilendiriyor – Cünüplük ( Cenabetlik ) nedir?

Dinimiz Bilgilendiriyor – Cünüplük ( Cenabetlik ) nedir?

Cünüplük ( Cenabet) Ne demektir?

Fıkıh dilinde cünüplük (cenâbet), cinsî münasebet veya şehvetle meninin gelmesi (inzal) sebepleriyle meydana gelen ve belirli ibadetlerin yapılmasına engel olan manevi kirlilik halinin adıdır.Meni gelsin veya gelmesin cinsî münasebet sonunda kadın da erkek de cünüp olur. Cünüplüğe yol açan cinsî münasebetin ölçüsü ve başlangıç sınırı, erkeklik organının sünnet kısmının girmiş olmasıdır. Erkek veya kadından şehvetle (cinsî zevk vererek) meninin gelmesi cünüplüğün ikinci sebebidir. Meninin uyku halinde veya uyanıkken, iradî ya da gayri iradî gelmesi sonucu değiştirmez.Uyandığında ihtilâm olduğunu hatırlamamakla birlikte elbisesinde meni bulaşığı gören kimsenin gusletmesi gerekir. Buna karşılık ihtilâm olduğunu hatırladığı halde elbisesinde böyle bir iz görmeyen kimsenin ise gusletmesi gerekmez.

Cünüp ( Cenabet ) Olan Kişin Yapması Haram Olan İbadetler Nelerdir?

Cünüp Olan Kişinin;  mescide girmesi, namaz kılması, namaz kıldırması, oruç tutması, Kur’an okuması, Kur’an’a el sürmesi, kendisine Kur’an okunması, Kâbe’yi tavaf etmesi haram sayılmıştır.Bu kimseler dua ve zikir maksadıyla besmele çekip Fâtiha, İhlâs, Âyetü’l-kürsî gibi sûre ve âyetleri okuyabilirler. Cünüp kimsenin bu halini herhangi bir farz namazın ifası vaktine kadar geciktirmesi ve bu arada yeme içme de dahil beşerî ve sosyal faaliyetlerini sürdürmesi fıkhen câiz ise de bir an önce cünüplükten kurtulması, bunun için de ilk fırsatta boy abdesti alması (bknz. Gusül Abdesti (Boy Abdesti) Nasıl Alınır?), değilse cinsel organını, el ve ağzını yıkaması tavsiye edilmiştir.

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ve Cünüplük ile ilgili Hadiseler

Gudayf ibnu’l- Haris şöyle anlatıyor:

“Hz. Âişe (radıyallâhu anh)’a:

“Rasulullah

“Bazen başında, bazen de sonunda yıkanırdı.” Ben:

“Allahuekber! Bu konuda genişlik veren Allah’a hamd olsun.” dedim.”

Hz. Aişe (radıyallâhu anh)  bir rivayeti de şöyledir:

“Rasulullah Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), cünüpken uyur ve suya hiç dokunmazdı.” 

Hz. Ömer (radıyallâhu anh), geceleyin cünüp olduğunu (ne yapacağım) sordu. Rasulullah Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “Abdest al, uzvunu yıka, sonra uyu.”dedi.

Unutmadan söyleyeyim, bu uyuma işi namaz vaktinin geçirilmemesi şartına bağlıdır.

Rasulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), cünüpken yemek ve içmek istediğinde ellerini yıkar ve sonra yer içerdi. (Nesâî, Taharet 163-166)

“Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), cünüpken yemek yemek veya uyumak istediği zaman abdest alırdı.” (Nesâî, Taharet 163)

Cünüp olan kimsenin yemek içmek için sadece ellerini yıkaması yeterlidir, ancak abdest alması daha iyi olur.

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’ın anlattığına göre;

Rasulullah Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), Medine sokaklarından birinde kendisine rastlamıştı. Ebu Hureyre bu sırada cünüp olduğu için, Rasulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in yanından sıvışıp gitti ve yıkandıktan sonra da geldi. Rasulullah Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) onun geldiğini görünce sordu:

“Ey Ebu Hureyre, neredeydin?” O da cevap verdi:

“Ben cünüp idim, pis pis yanınızda oturmak istemedim.”

Bunun üzerine Rasulullah Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle dedi:

“Sübhanallah! Müslüman pis olmaz.”

Huzeyfe bin el- Yemân, bir gün Rasulullah Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)  ile karşılaştı. Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) onunla musafaha etmek için ona doğru elini uzattı. Huzeyfe cünüp olduğunu söyledi. Rasulullah Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’ de bunun üzerine şöyle dedi: “Mü’min necis olmaz.”

 Cünüp olan kimselerin yukarıda zikrettiğimiz şeyleri belli ölçüler içinde yapmasında bir sakınca yoktur. Yani cünüp olanın yemesi, içmesi, uyuması, toplum içinde bulunması mubahtır. Ancak mü’minin hem maddî hem de manevî olarak her zaman temiz olması gerekir.

Üzerindeki yükleri, ağırlıkları kaldırıp atması lazımdır. Bunun için ilk fırsatta, geciktirmeden gusül abdestini almak en hayırlısı ve en doğrusudur. Su bulunamadığı takdirde teyemmüm alarak bu yükten kurtulmak mümkündür. (bknz. Teyemmüm Abdesti Nasıl Alınır?)

Cünüp ( Cenabet ) Gezmenin Günahları Nelerdir?

Cünüpe, sarhoşa Rahmet Melekleri yaklaşmaz.

Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:
“Rahmet melekleri canlı resmi, köpek ve cünüp bulunan odaya girmez” 
“Cünüplü olunca, çabuk gusletmeli! Zira kiramen kâtibin melekleri, cünüp gezenden incinir.” 

Allahü Teâlâ buyuruyor ki:

Şu üç şeye devam eden, gerçek dostumdur. Bunları terk eden de, gerçek düşmanımdır. Bu üç şey, namaz, oruç ve cünüplükten gusüldür.

Cünüplükten (Cenabetlikten) Kurtulmanın Sevabı Var mıdır?

Cünüplükten (Cenabetlikten) kurtulmak için Gusül (Boy) Abdesti almak gerekir.Gusletmek için kalkana, üzerindeki kıl sayısınca sevap verilir, o kadar günahı af olur, Cennetteki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevap, dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı olur. Allah’u Teâlâ meleklerine, “Bakın bu kulum, gece üşenmeden kalkıp emrime uymak için guslediyor. Şahit olun ki, bunun günahlarını af ve mağfiret eyledim” buyurur.

6 YORUM

 1. Avatar

  Cinsel ilişkiden sonra, dinin buyurduğu yolda henüz yıkanmadığı için temiz sayılmayan kimse, cünup.

  Pis, kötü, hoşlanılmayan kimse ya da şey.

  Ayrıca uğursuz olduğu varsayılır. Yok öyle bir şey cenabetten önce ne kadar şanslıysam somrasında da anca o kadar olabiliyorsun.. *

  Kökeni arapça: cünübdür

  CENABETLİK gününde:

  -bütün erkekler rüyalarında hayal ettiği kadınları görecektir.
  -bütün kadınlar rüyalarında hayal ettikleri erkelerle olacaklar.
  -yaşlılara genç jigololar ve taş gibi hatunlar görünecektir.
  -sabah kalkıldığında genital bölgede ıslaklıklar hissedilecektir.
  -bacaklarda ve kas bölgelerinde rahatlamalar hissedilecektir.
  -insanlar gusül abdesti almak için bir damla su bulamayacaktır.

  Nasıl olunur..

  Erkeklerden cinsel organından meni çıkması…cinsel münasebette bulunma,regl hali bitmesi,lohusalik döneminin bitmesi halinde gusül abdesti alinmamasi nedeniyle içinde bulunulan durum.

  Başka cenabet durumları..

  Gözle cünüpluk;

  Çıplak birisini görmek karşı cinsten..
  Elle cünüplük;
  Ellemek ile yapılan cünüplük..

  CÜNÜPKEN NELER YAPILMAZ:

  Cünüpken oruç tutulmaz..Namaz kılınmaz !.İbadet edilmez,dua edilmez…

  Cünüplükten nasıl kurtuluruz?

  boy abdest alarak yani (gusül)…

  Hepsinin dahada ayrıntılısı burada …

  GUSLÜ GEREKTİREN HALLER:

  a. Cünüplük: Cinsî münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin vücut dışına çıkması boy abdestini gerektirir.

  b. Hayız ve Nifas (Lohusalık): Hayız ve nifas hali sona erince gusül farz olur.

  Şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle dışarıya atılan bir meniden dolayı gusletmek gerekir. Şehvetle yerinden ayrılıp, şehvet kesildikten sonra dışarıya atılan meniden dolayı da, İmamı Azam ile İmam Muhammed’e göre, gusletmek gerekir. Fakat İmam Ebu Yusuf’a göre gusül gerekmez.

  Rüyada şehvetle ayrılan bir meninin, şehvet kesildikten sonra dışarıya akıtılmasını sağlamak için tenasül organını tutmak ve sonra dışarıya akıtmakta, misafir ve soğukta bulunanlar için İmam Ebu Yusuf görüşünü seçmekte kolaylık vardır. Bu yönden bu görüşün tercih edilmesini uygun görenler vardır. Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

  Uykudan uyanan kimse, yatağında, çamaşırında veya bedeninde bir yaşlık görünce bakılır: Eğer rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu hatırlıyorsa, gusletmesi gerekir. Yaşlığın meni olup olmamasında şüpheye düşmesi bir önem taşımaz. Ancak ihtilam olduğunu hatırlamadığı takdirde, yaşlığın mahiyetinin ne olduğu üzerinde durulmaz ve gusül gerekmez. Çünkü akıntının şehvetle geldiği bilinmemektedir. Bu mesele İmam Ebû Yusuf’a göredir, İmamı Azam ile İmam Muhammed’e göre, gelen akıntının mezi olduğunu anlıyorsa, gusl etmesi gerekmez. Fakat meni olduğunu biliyor veya şübheye kapılıyorsa, gusletmesi gerekir. İhtiyata uygun olan da budur. Onun için fetva buna göredir.

  Yatağından uyanıp kalkan kimse, ihtilam olduğunu hatırladığı halde, tenasül organında bir yaşlık görse gusletmesi gerekir. Ayakta veya oturduğu yerde uyuyan kimse, uyanıp da bu organında bir yaşlık görse, bakılır: Eğer bu yaşlığın meni olduğuna kanaati varsa veya uyumadan önce bu organı hareketsiz bir halde idi ise, gusletmesi gerekir. Fakat böyle bir kanaati yoksa ve tenasül organı da önceden uyanık durumda idi ise, gusletmesi gerekmez. Bulunan yaşlığın mezi olduğuna hükmedilir. Çünkü organın uyanık olması, mezinin çıkmasına sebeb olur.

  Sarhoş veya bayılmış olan bir kimse uykusundan uyanıp da, kendisinde meni bulacak olsa, gusletmesi gerekir. Mezi bulacak olsa yıkanması gerekmez.

  İdrarını yaparken, tenasül organı uyanık olduğu halde meni gelse, yıkanması gerekir. Organ uyanık olmayınca; gusletmek gerekmez, çünkü uyanıklık şehvetin bulunmasına delildir.

  Bir erkek veya bir kadın rüyada ihtilam olsa da, meni dışarıya çıkmış olmasa, yıkanmak gerekmez. İmam Muhammed’e göre, böyle bir kadının ihtiyat olarak yıkanması gerekir. Çünkü kadından çıkacak bir sıvının yine ona dönmesi ihtimali vardır.
  İhtilam olan veya cinsel ilişkide bulunan bir kimse, idrarını yapmadan veya çokça yürümeden veya yatıp uyumadan yıkansa da, sonra kendisinden meninin arta kalan kısmı çıkacak olsa, ikinci kez yıkanması gerekir. Fakat idrarını yaptıktan veya epeyce yürüdükten veya uyuduktan sonra şehvetsiz olarak gelecek meni guslü gerektirmez. Çünkü bu durumda o meni, yerinden, şehvet olmaksızın ayrılmış bulunur. Yine bir kadından, yıkandıktan sonra, kocasının menisi çıkacak olsa, tekrar gusletmesi gerekmez.

  Bir yatakta yatıp uyuyan iki kimse, uyandıkları zaman ihtilam olduklarını hatırlamayarak yatakta meni gibi bir yaşlık görseler veya kurumuş meni görüp de o yatakta kendilerinden önce başka bir kimse yatmış olsa bu durumda meninin kime ait olduğu bilinmese, her ikisinin de ihtiyaten yıkanması gerekir.

  Şehvet olmayıp da döğülmeden, ağır bir yük kaldırmadan ve yüksek bir yerden düşmeden dolayı meni gelmesiyle gusül gerekmez.
  (İmam Şafî’ye göre bu hallerde de gusül gerekir.)

  Yerinden şehvetle ayrılan bir meni, bedenin dışına veya dış hükmünde olan yere çıkmadıkça gusül gerekmez.

  Cünüplük, hayız veya nefselik (loğusalık) halinde iken, gayrimüslim bir kadın veya gayrimüslim bir erkek ihtida etse, gusletmesi farz olur. Hayız veya nefseliği son bulmuş olsa da, yıkanmamış bulunsa, yine gusül gerekir. Fakat yıkanmış bulunan veya henüz cünüplük, hayız ve nefselik haline düşmemiş olan erkek veya kadın gayrimüslim ihtida etse, yıkanması mendub olur.

  GUSÜL NASIL YAPILIR:

  Gusletmek isteyen bir kimse önce besmele okur ve : “Niyet ettim Allah rızası için gusletmeye” diye niyet eder. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.
  Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış oluruz.

  GUSLÜN FARZLARI:

  1. Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.

  2. Burna su çekip yıkamak.

  3. Bütün vücudu ıslanmayan yer kalmayacak şekilde yıkamak.

  GUSLÜN SÜNNETLERİ:

  1. Gusle niyet etmek.

  2. Besmele ile başlamak.

  3. Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek.

  4. Avret yerini yıkamak

  5. Gusülden evvel abdest almak.

  6. Bedenine üç defa su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.

  7. Su dökünmeye baştan başlamak, sonra sağ omzuna, sonra sol omzuna dökmek ilk defa döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.

  8. Ayağının olduğu yere su birikirse, abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak.

 2. Avatar

  Sabah kalktığımda ihtilam olduğumu gördüm bu durumu anneme izah etmeye utanıyorum 1 gün mecburen böyle dursam sıkıntı olur mu