Dinimiz Bilgilendiriyor – Dövme Hakkında Hükümler

Dinimiz Bilgilendiriyor – Dövme Hakkında Hükümler

Dövme, vücuda iğneler batırarak deri altına boya zerk etmek sureti ile deri üzerinde çeşitli şekiller oluşturmaktır.

İnsanın bedeni, kendinin istediği gibi kullanabileceği malı değildir, Allahu Teâlâ (c.c)’ nın kuluna bir emanetidir. Bu emanete zulüm etmek, acı çektirmek, zarar vermek her ne olursa olsun ihanettir.  Aynı zamanda Allahu Teâlâ’nın yaratılışını beğenmemek anlamını da taşır. Dövme de bu ihanetlerden bir tanesidir ve dinimizde de yasaklanmıştır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Dövme yapan ve yaptıran kadınlara, kaş ve yüzlerinden tüy yolan ve yolduranlara, dişlerini seyreltip inceltenlere ve bu şekilde Allah’ın yarattığı şekli değiştirenlere Allah lanet etmiştir” (Buhari, Libas, 87; Müslim, Libas, 120).

Dövme yaptırmak yasaklanmış olmakla birlikte, deri üzerinde suyun alta ulaşmasına engel olacak bir tabaka oluşturmadığı için gusül ve abdeste engel değildir. (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, Beyrut, 1421/2000, I, 330). Ancak Yapıştırma yöntemi ile deri üstüne yapılan ‘ geçici dövme ’ ise suyun deriye ulaşmasına engel olacağından gusül ve abdeste engel olur.

Vücudunda dövme bulunan bir kimse mümkünse, sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle onu ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün olmazsa Allah’tan bağışlama dilemesi, yaptığına pişmanlık duyması gerekir.

Dövme yaptırmanın caiz olmadığı şu Hadis-i Şerif İle sabitlenmiştir:

Peygamber Efendimiz (s.a.v); faiz yiyeni, yedireni, ona şahitlik edenleri, onu yazanı; dövme yapanı, gü­zelleşmek için dövme yaptıranı, sa­dakaya mani olanı, hülle yapanı ve hülle yaptırmak is­teyeni lanetledi.”(Buhârî, Libâs, 82-87; Müslim, Libâs, 119)