Dinimiz Bilgilendiriyor – İslamın şartları hakkında

Dinimiz Bilgilendiriyor – İslamın şartları hakkında

İslamın Şartları

İslam dîni, Allah’ın, son peygamberi Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) vasıtasıyla bütün insanlara gönderdiği en son ve en mükemmel dindir. İslâm’ın gelmesiyle, diğer dinlerin hükmü sona ermiştir. İslâm dînini kabul eden kimseye Müslüman denir. İslam dinin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’dir.

İslamın şartları 5 tanedir. Bunlar;

  • -Kelime-i Şahadet getirmek
  • -Namaz Kılmak
  • -Zekat Vermek
  • -Oruç Tutmak
  • -Hacca Gitmek
"İslam" sözüne gelince; Lügat manası bakımından İslam, teslim olmak, boyun eğmek ve itaat etmektir. Din teriminde ise, Yüce Allah'a ve O'nun peygamberine itaat etmek, Peygamber Efendimiz'in din adına bildirmiş olduğu şeyleri kalb ile kabul edip dil ile söylemek ve onları güzel görmektir. İslam aynı zamanda din manasına gelir.
“İslam” sözüne gelince; Lügat manası bakımından İslam, teslim olmak, boyun eğmek ve itaat etmektir. Din teriminde ise, Yüce Allah’a ve O’nun peygamberine itaat etmek, Peygamber Efendimiz’in din adına bildirmiş olduğu şeyleri kalb ile kabul edip dil ile söylemek ve onları güzel görmektir. İslam aynı zamanda din manasına gelir.
imanin-sartlari(1)

-Kelime-i Şahadet Getirmek

Allah’ın birliğine inanmak, şirk koşmamak ve peygamberlerin onun elçisi olduğuna inanmaktır. Bu şart islamın şartları arasında ilk sırada yer alır. Allah’ın emirlerinden birini kabul etmemek ve bundan şüphe duymanın Müslümanlıkta yeri yoktur.

”Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” diyerek, kelime-i şehadet getirmek gerekir.

Manası, ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür.

Hz.Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)‘in Allah’ın Resulü olduğuna inanmak, emrettiği şeyleri yerine getirmek, yasakladıklarından sakınmak, onun Allah tarafından gönderildiğini kabul etmek gerekir.

-Namaz Kılmak

Akıl baliğ olmuş yani ergenliğe girmiş akıllı her müslümana günde beş vakit namaz kılmak çok önemli bir farzdır. Namaz dinin direğidir. Namaz kılmamak en büyük günahlardan biridir. Kılmayanın imanla ölmesi çok zordur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
“Namaz kılan kıyamette kurtulur, kılmayan perişan olur.”

-Zekat Vermek

İslam dini her Müslümana, fakirlere ve muhtaç olanlara her sene sadaka verilmesini farz kılar. Bu zorunluluk zenginlere vaciptir. Kişi borçlarını düştükten sonra, elinde 96 gram altına eşdeğer mal varlığı için, kırkta bir oranında zekat vermelidir. Tarladaki mahsulünün onda birini de fakirlere vermesi farz kılınmıştır. Bu zekata uşur adı verilir.

“Zekat vermeyene Allah’u Teâlâ lanet eder.”

-Oruç Tutmak

Ramazan ayında tüm Müslümanların oruç tutmaları farz kılınmıştır. Güneşin batışına kadar, yemek, içmek ve şehevi arzulara gem vurmak ibadet kapsamında yer alır. Nefsi terbiye etmek, sabretmeyi öğrenmek için zorunlu kılınan oruç, sağlığı yerinde olan her Müslümanın tutması gereken bir ibadettir.

-Hacca Gitmek

İslam şeriatında belirtildiği gibi özel bir zamanda Allah’a özel bir ibadeti yapmak kasdıyla Mekke bulunmaktır. Mekke-i mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar, geride bıraktığı çoluk-çocuğunu geçindirmeye yetişecek maldan fazla kalan para ile oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir kere, Kâbe-i şerifi tavaf etmesi ve Arafat’ta durması farzdır.

Allah’u Teâlâ güç yetirebilene ömründe bir kere bu ibadeti yapmasını farz kılmıştır. Hacda

dünyanın her yerinden gelen Müslümanlar yeryüzünün en hayırlı beldesinde toplanarak ve yönetici yönetilen, zengin fakir, beyaz siyah farkı olmaksızın tek bir elbiseye bürünerek tek olan Allah’a ibadet ederler. Bu ibadetin en önemli bölümü Arafat’ta vakfeye durmak, (Müslümanların kıblesi) Kabe’yi tavaf etmek, Safa ve Merve arasında sa’y yapmaktır.