Dinimiz Bilgilendiriyor – İsraf nedir. İsraf hakkında hadisler

Dinimiz Bilgilendiriyor – İsraf nedir. İsraf hakkında hadisler

İsraf Ne Demektir?

Sözlükte israf; gereksiz yere harcama, tutumsuzluk, savurganlık demektir. Dini bir kavram olarak ise israf; insanın sahip olduğu nimetleri gereksiz ve aşırı tüketmesi demektir. İsraf, malı helak etmek, faydasız hâle getirmek, faydalı olmayacak şekilde sarf etmektir. İsrafla cimriliğin ortasına iktisat veya cömertlik denir.

İsraf Hakkında Hadisler

“İktisat eden zenginleşir, israf eden fakirleşir.”
-“İktisat eden, sıkıntı çekmez.”
-“Kurtarıcı üç şeyden biri, varlıkta, yoklukta, zenginlikte, fakirlikte, iktisada riayet etmektir.”
-“İktisat etmek, maişetin yarısıdır.”
-“Tedbirli olmak, geçimin yarısıdır.”
-“İsraf etme! İsraf edenler, şeytanların kardeşleridir.”
 -“Geçimde iktisat etmek, peygamberliğin yirmide biridir.”
Dinimiz Bilgilendiriyor - İsraf nedir. İsraf hakkında hadisler
Dinimiz Bilgilendiriyor – İsraf nedir. İsraf hakkında hadisler
-“Kıyamette herkes, şu dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz:
1- Ömrünü nasıl geçirdi?
2- İlmi ile nasıl amel etti?
3- Malını nereden, nasıl kazandı ve nerelere harcadı?
4- Cismini, bedenini nerede yordu, hırpaladı? “
-“Yiyip için, giyinin ve tasadduk edin. Fakat israf ve kibirden sakının!”
 “Allah’u Teâlâ, bir kuluna mal ve ilim verir. Bu kul da haramlardan kaçınır, akrabasını sevindirir, malından hakkı olanları bilip verir ise, Cennetin yüksek derecesine kavuşur.”“İki şeyden birine kavuşana gıpta etmek, imrenmek yerinde olur. Allah’u Teâlâ bir kimseye İslam ilimlerini ihsan eder. Bu da, her hareketini, bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allah’u Teâlâ, birine çok mal verir. Bu da malını, Allah’u Teâlâ’nın razı olduğu, beğendiği yerlere harcar.”
“İyi kimseye malın iyisi, ne güzel yakışır”İsraf Hakkında Allah’u Teâlâ Şöyle buyurmuştur;

 

“Yiyin, için, fakat israf etmeyin! Allah’u Teâlâ israf edenleri elbette sevmez.”
“Cimri olma, israf da etme!”
”Onlar sarf ettikleri zaman ne israf ederler, ne de cimrilik. İkisi arasında orta bir yol tutarlar.”
“Şükrederseniz, verdiğim nimetleri artırırım” 

İsraf Etmenin Zararları Nelerdir?

İsraf cimrilikten kötüdür. Dinimizde abes, lüzumsuz şeyleri yapmak, caiz değildir. İsrafın miktarı ne olursa olsun zararı büyüktür. Küçük sanılan şeyler, yan yana geldiği zaman büyük rakamlar, değerler ortaya çıkar. Semavi dinlerin hepsinde Allah’u Teâlâ kötü bir huy olan israfı yasak etmiştir. Dinimizin boşu, abesi, haramı, israfı yasaklamasında insanların saadeti, refahı, adaleti ve her şeyi yatmaktadır. Dinimizde, cimriliğin, israftan daha çok kötülenmesi, israfın cimrilik kadar kötü olmadığını göstermez. Cimriliğin daha çok kötülenmesi, insanlardan çoğunun mal biriktirmeye meyilli olmasındandır. Ne israf etmeli, ne de kısmalıdır. Bunların ortasını bulmak ise makbuldür. Buna iktisat etmek denir. Cömertlik de malını iktisat ile kullanmaktır. Ahireti kazanmak isteyenlere, gereken ile kanaat edip, fazlasını hayra vermek yakışır. İsrafın dini açıdan zararları olduğu gibi sosyal açıdan da zararları vardır.  İsraf, kişi ve topluma çok büyük zarar verir. Ailemizin ve milletimizin yoksul düşmesine neden olur. İsraf eden savurgan kişi, elindeki imkânları devamlı saçıp savurmaya alışır. Bol harcamaya alıştığı için, geliri yetmediğinde yasa dışı yollardan kazanmaya yönelir. Bazen de yokluk ve perişanlık içine düşmesi nedeniyle ailesine, çevresine ve ülkesine yük olur. Toplumda bunun örneklerini görmek mümkündür. Savurgan kişiler, sonunda hüsrana uğrarlar. Çaresizlik ve umutsuzluk içinde kalırlar. Sadece insanlar değil, devletler ve milletler de israf eden ve savurgan olabilirler. İsraf, tükenmez sanılan hazineleri bile tüketir. Ormanları, madenleri, su ve petrol kaynaklarını, elektrik enerjisini bitirebilir. Bu kaynakların bitmesi, milletlerin başka milletlere muhtaç olmalarına yol açabilir. İsraf kaçınmaya okul çağında başlamamız gerekir. Bunun için defterlerimizi, kalemlerimizi ve kitaplarımızı dikkatlice kullanmalıyız. Yiyeceğimizden fazlasını ayırmalı ve daha sonra yemek üzere saklamalıyız. Giyeceğimizden fazla elbise almamalıyız. Kullandığımız elbiseleri de iyice eskitmeden kaldırıp atmamalıyız. Yiyecek ve giyeceklerimizin fazla olanlarını ihtiyacı olan kimselere vermeliyiz. Gösteriş için her gün yeni bir elbise giyinmek, reklamlara özenerek lüks tüketime yönelmek savurganlıktır. Her konuda olduğu gibi yeme içme ve giyim konularında da ölçülü olmak gerekir. Savurgan olmamak için ölçülü ve tutumlu olmak şarttır.

İsraf Etmenin Sebepleri Nelerdir?

İsraf etmenin sebepleri 6’dır. Bunlar;
 Sefahattir,
 Çok kimseyi israfa alıştıran budur. Sefahat, aklın az olmasıdır. Buna sefih denir. Çok kimse, yaratılışta sefih olur. Bu kötü hâlleri, bazı sebeplerle zaman zaman artar. Çalışmadan, alın teri dökmeden eline mal girer, kötü arkadaşlar, bu mala konmak için dağıtmasına, saklamanın, arttırmanın erkeklik, yiğitlik olmadığına kandırır. İsrafa yol açarlar. Bunun içindir ki, kötü arkadaşlardan kaçmakla emrolunduk. Zengin çocuklarının çoğu, böyle israfa alışmakta ve mirasyedi olup çıkmaktadır. Sefahati arttıran bir sebep de, insanların çok saygı göstermesi ve övmesidir. Makam sahiplerinin ve zenginlerin çocukları bu yoldan sefahate düşmektedir.
 İsrafı veya çeşitlerini iyi tanımamaktır,
 İsraf olduğunu bilmez, hatta cömertlik sanır. Lüzumsuz yere, yasak, zararlı yerlere verilen mal, cömertlik sanılır.
 Riya ve gösteriş yapmaktır.
Gevşeklik ve tembelliktir,
Utanıp sıkılmaktır,
Dini kayırmamak, İslamiyet’i gözetmemektir.
İsraf Etmekten Kurtulmanın Yolları Nelerdir?
 İsraf etmekten kurtulmanın 3 yolu vardır. Bunlar;
– İlimle korunmak;
İsrafın zararlarını bilmek ve bunları düşünmektir.
– İşle, uğraşmakla korunmak;
Malı dağıtmamaya gayret etmek ve güvendiği birine bu derdini anlatıp, malına ve harçlarına dikkat etmesini, israfını görünce, kendine hatırlatmasını, hatta zorla önlemesini rica etmektir.
– İsrafın sebeplerini söküp atmak.

İsraf Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 -“En çok israf etmek ve su gibi görünse de aslında en çok israf boşa geçen zamandır.”
 – “Günah işlemek için ve günah işlenmesi için verilen mal ve paralar da israf olur.”
 -“ Meyve ve ekin toplandıktan sonra, bunları iyi saklamayıp kendiliklerinden bozulmaları veya nem alarak çürümeleri veya kurt, güve, fare ve benzeri canlıların yemelerine sebep olmak israftır.”
 -“ Ekmek, et, et suyu, peynir gibi gıdaların; karpuz, soğan gibi meyvelerin; kuru incir, kuru üzüm, kayısı gibi kuru meyvelerin; buğday, arpa, mercimek gibi hububatın ve elbise, kumaş, kitap gibi eşyaların, çeşitli yollarla israf edildiği çok görülüyor.”
 -“ Yemek artıklarını dökmek, çatalı, kaşığı, tabağı, tası ekmekle veya parmakla sıyırıp yemeden önce, kapları yıkamak ve silmek israftır. Sofra bezi ve masa üstüne düşen ekmek ve yemek kırıntılarını toplamayıp atmak da israftır. Bu kırıntıları toplayıp kedi, köpek, koyun, sığır, kuş, tavuk gibi hayvanlara yedirmek israf olmaz.”
 -“ Hayra verilen para israf olmaz diyen âlimler varsa da, sadaka vermekte de, israf olabilir. Mesela borcundan çok malı olmayan veya çoluk çocuğu sıkıntıya sabredemediği hâlde, bunların ihtiyacını karşılayacak maldan fazlası bulunmayan veya sıkıntıya katlanamadığı hâlde, kendisi muhtaç olan kimsenin sadaka vermesi israf olur. Ödünç vermekte de böyle israf olur.”
 -“ Yemek, bal, pekmez gibi şeyler bulaşmış parmağını yalamak ve düşen lokmayı alıp yemek, insanı israftan kurtardığı gibi, kibir ve riyayı giderir, berekete kavuşturur. Özellikle de Peygamberlerin efendisine uymak ve emrini yapmak şerefini kazandırır.”
-“Fasulye, pirinç, nohut gibi şeyleri yıkarken dökülenleri toplamamak israftır. Elbise, çorap, ayakkabı gibi giyim eşyasını iyi kullanmayıp çabuk eskitmek, yıkarken suyu, deterjanı çok harcamak, lambayı, elektriği, doğalgazı boş yere yakmak israftır.”-“Malı kıymetinden aşağı fiyatla satarak veya kiraya vererek ve kıymetinden yukarı fiyatla satın alarak veya kiralayarak aldanmak israf olur. Aldanarak alışverişe zaruri ihtiyaç olursa veya yardım, sadaka gibi niyetle böyle yaparsa israf olmaz. Ölünün kefenini miktar ve cins bakımından, dinde bildirilenden fazla yapmak israftır.”