Dinimiz Bilgilendiriyor – Mezarlık (Kabir) Ziyaretinin Edep ve Adapları

Dinimiz Bilgilendiriyor – Mezarlık (Kabir) Ziyaretinin Edep ve Adapları

Mezarlık ( Kabir ) Ziyaret Etmenin Edep ve Adapları

Mezarlık  (Kabir) ziyareti

Kabir ziyareti, eskiden beri, insanların sapmalarına ve tevhit inancına şirk karıştırmalarına sebep olan konulardandır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (sav), İslam’ın ilk devirlerinde kabir ziyaretlerini bütünüyle yasaklamıştı. Sonra Müslümanların tevhidi ve şirki iyi öğrenmeleriyle; “Size kabir ziyaretini yasaklamıştım, artık kabirleri ziyaret edin; çünkü onlar size âhireti hatırlatır” buyurdu. Böylece hem kabir ziyareti serbest edildi, hem de ziyaret sebebi açıklanmış oldu.

Kabir Ziyaretinin hem ziyaret edene hem de kabirde yatan kişinin ruhuna faydaları vardır.

Kabir Ziyaretinin Ziyaret Edene Olan Faydaları

-İnsana ölümü ve ahireti hatırlatır ve ahireti için ibret almayı sağlar.

-İnsanı takvaya yöneltir. Aşırı dünya hırsını ve haram işlemeyi engeller. Kişiyi iyilik yapmaya yöneltir.

-Salih kişilerin kabirlerini, özellikle Peygamber Efendimiz (sav)’in kabrini ziyaret, ruhlara ferahlık sağlar ve yüce duyguların oluşmasına yardım eder.

-Ziyaret; insanın geçmişi, dinî kültürü ve tarihi ile bağlarının güçlenmesine yardımcı olur.

Kabir Ziyaretinin Kabirde Yatana Olan Faydaları

-Özellikle anne, baba diğer akraba ve dostların kabirleri, ruhları için Allah’a dua ve istiğfar etmek amacıyla ziyaret edilir. Ölüler adına yapılan hayır ve hasenâtın sevabının onlara ulaşacağı sahih hadis delili ile sabittir. Ölüler ziyaret edilirken, onların ruhları için Allah’a dua edilir, Kur’an okunur, yapılan iyiliklerin sevabı bağışlanır. Kabre ağaç dikmek sevaptır. Dikilen ağaç ve bitkinin ölünün ruhundan azabın hafifletilmesine sebep olacağına dair hadisler vardır. Hristiyanların yaptığı gibi kabre çelenk götürmek mekruhtur.

-Ölünün dirileri işitmesi. Kabir ziyareti sırasında konuşulanları kabirdeki kişinin duyduğu ve verilen selâmı aldığı hadislerle sabittir.

Mezarlık (Kabir) Ziyaretinde Okunacak Dualar

Mezarlığa girince, ayakta, (Esselâmü aleyküm, yâ ehle dâr-il kavm-il müminîn! İnnâ inşâallahü an karîbin biküm lâhikûn) denir. Besmeleyle, 11 İhlâs ve bir Fatiha’dan sonra, Allahümme rabbel-ecsâdilbâliyeh, vel-ızâmin nahire-tilletî harecet mineddünyâ ve hiye bike mü’minetün, edhıl aleyhâ revhan min indike ve selâmen minnî, duasını okumalı. Kabrin yanına gelince, kabrin kıble ve ayak tarafından yaklaşıp selam vermeli. Vaktimiz müsaitse, ayakta, çömelerek veya oturup, Bekara suresinin başını ve sonunu, Yasin-i şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas ve Fatiha surelerini okuyup, ölüye hediye etmelidir.

Mezarlık (Kabir) Ziyaretin Âdabı

Ziyaretçi mezarlığa varınca yüzünü mezarlara döndürerek Peygamberimizin (sav) dediği gibi şöyle selâm verir:

“Ey müminler ve Müslümanlar diyarının ahalisi, sizlere selâm olsun. İnşallah, biz de sizlere katılacağız. Allah’tan bize ve size âfiyet dilerim.” 

-Kabir ziyareti sırasında mezarda namaz kılınmaz. Kabre karşı da namaz kılmak mekruhtur. Kabirlere mum dikmek ve yakmak caiz değildir.

-Kabrin üzerine oturmak ve mezarları üstüne basmak (çiğnemek) mekruhtur.

-Kabirde ziyaretle bağdaşmayan edep dışı ve boş söz söylemekten ve mütevazi bir durumda bulunmak gerekir.

-Kabirler Kâbe tavaf edilir gibi dolaşılıp tavaf edilmez.

-Küçük ve büyük abdest bozmaktan sakınmak gerekir.

-Kabristanın yaş ot ve ağaçlarını kesmek mekruhtur.

-Kabir yanında kurban kesmek Allah için kesilse bile mekruhtur. Hele ölünün rızasını kazanmak ve yardımım elde etmek için kesilmesi kesinlikle haramdır.

-Diri veya ölü olsun salih kimseleri Allah’tan bir şey istemek için aracı kılmaya “tevessül” denilir. Kabirde kişinin başkasına bizzat bir fayda vermeye veya bir zararı gidermeye gücü yetmez. Meselâ “Hz Muhammed hakkı için, onun hürmetine, ya Rabbi onunla sana dua ediyorum, şu isteğimi yerine getir.” demek, duaların kabulüne vesile olur.