Dinimiz Bilgilendiriyor – Türbe (Yatır) Ziyareti Edep ve Adapları

Dinimiz Bilgilendiriyor – Türbe (Yatır) Ziyareti Edep ve Adapları

Türbe (Yatır)  Ziyaretler Etmenin Edep ve Adapları

Türbe ( Yatır) Ziyaretlerinin Edep ve Adaplarına başlamadan önce, dinimizde kabir ziyareti hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Aslında hepsi kabir ziyareti olmasına rağmen, halk arasındaki davranışlardan dolayı bu konuyu Kabir Ziyareti ve Türbe ( Yatır ) Ziyareti olarak 2 farklı başlıkta ele almak istedim.

Kabir ziyareti, eskiden beri, insanların sapmalarına ve tevhit inancına şirk karıştırmalarına sebep olan konulardandır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (sav), İslam’ın ilk devirlerinde kabir ziyaretlerini bütünüyle yasaklamıştı. Sonra Müslümanların tevhidi ve şirki iyi öğrenmeleriyle; “Size kabir ziyaretini yasaklamıştım, artık kabirleri ziyaret edin; çünkü onlar size âhireti hatırlatır” buyurdu. Böylece hem kabir ziyareti serbest edildi, hem de ziyaret sebebi açıklanmış oldu.

Kabir ziyaretleri hakkında kısa bilgiden sonra artık konumuz olan Türbe ( Yatır ) ziyaretlerine geçebiliriz.

Türbe, kelime olarak oda anlamına gelmektedir. Türbeler; ziyaret olunan mezar, Müslümanlardan, büyük âlim, veli, hükümdar, hükümdar zevcesi ve çocukları, emir, vezir ve komutanların kabirleri üzerine inşa edilmiş, üzerleri özellikle kubbelerle örtülü binalardır.

Peygamber Efendimiz (sav)’in Kabir Ziyaretleri Hakkında Hadisleri

-‘’Kim bir Mü’minin hayatını yazarsa, sanki ona hayat vermiş gibidir.’’

-‘’Kabir ziyareti size ahireti hatırlatır.’’

-‘’ Bir işinizde sıkışıp bulanınca kabir ehlinden yardım isteyin.’’

-“Kabirleri ziyaret edin. Fakat orada İslâm’a uymayan sözler söylemeyin”

Türbe Ziyareti Edep ve Adapları

– Kabirlere gidip ölüye ağlamak,

– Feryat ve figan etmek,

– İsyankâr ve sitemkâr sözler sarf etmek,

– Türbelerde yatan kişilerden medet ummak,

– Türbelerde yatan kişilerden yardım istemek,

– Türbelerde yatan kişilerden şifa ve şefaat beklemek

– Türbelerde yatan kişilerden dilek dilemek

-Ziyaret edilen kabrin etrafında dönülmez.

-Sandukaya el sürülmez.

-Mum yakılmaz, bez bağlanmaz, iplik bağlanmaz veya çözülmez.

Bunların hiçbirinin İslam dininde yeri yoktur, mübarek zatlar nesiller boyunca İslamın gösterdiği hikmet ve hakikat yollarını açmışlar müminlerin ruhlarını Allah (c.c.) korkusu ve aşkı vatan millet muhabbeti uyandıracak şekilde terbiye etmişlerdir.

Türbe Ziyaretinde Okunacak Dua

Kişi evden çıkmadan önce güzelce abdest alır, gözlerini ve gönlünü kötü şeylerden ve düşüncelerden korumaya çalışır. Türbe veya kabre geldiği zaman şöyle selam verir.’’Es-selamü aleyküm ya veliyullah’’ sonra sandukanın sol ayakucunda edepli bir şekilde durarak 1 FATİHA 11 İHLAS,1 FATİHA 3 İHLAS veya YASİN süresini okur.

Hasıl olan sevabını ilk önce Peygamber Efendimize (sav) ve diğer peygamberlerin, sahabe-i kiramın ve ziyaret edilen Allah dostunun ve ahirete intikal etmiş bütün Müslümanların ruhlarına hediye eder, daha sonra yine adabına uygun bir şekilde cenab-ı Allah’a dua eder, Allah’u Teala Hazretlerinde kabri ziyaret edilen mübarek zatın hürmetine dua ve niyazlarımızın kabul etmesini isteriz.