Dinimizce Kaş Aldırmak Günah Mı?

Dinimizce Kaş Aldırmak Günah Mı?

Gerek kadınlar tarafından ve gerekse de erkekler tarafından merak edilen konulardan biri de kaş aldırmanın dinimizce günah olup olmadığı konusudur. Birçok sahih hadis kaynaklarında da belirtildiği üzere bireylerin ciddi anlamda rahatsızlık duymasına neden olabilecek düzeyde olması durumunda kaş aldırmanın sakıncası bulunmamaktadır.

Diğer bir deyişle, gerek kadınların ve gerekse de erkeklerin aynadaki görüntüsüne baktığında ciddi anlamda huzursuzluk, rahatsızlık duyması ve bu durum nedeni ile topluma çıkmaktan çekinmesi gibi durumlarda kaş aldırmanın sakıncası bulunmamaktadır.

Kaş Aldırmanın Diğer Durumlardaki Sakıncaları Nelerdir?

Kaş aldırmanın yukarıdaki faktörler dışında yani tamamen zevki ve keyfi olarak aldırılması, dinimiz tarafından hoş görülmemektedir. Ayrıca birçok islam alimleri tarafından da belirtildiği üzere bu gibi durumlara bağlı olarak gerek kadınlar ve gerekse de erkekler tarafından kaş alınması, günah olarak sayılmakta ve bu sayede bireylerin gerek dünyada ve gerekse de ahiret hayatında lanetlenmesi söz konusu olabildiği belirtilmektedir.

Nitekim keyfli olarak kaş aldırılması hakkında peygamber efendimiz tarafından da bazı hadisler bulunmaktadır. Peygamber efendimiz bu konuda bir hadis-i şerifinde Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lanet etsin” buyurmaktadır. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz tarafından da hoş karşılanmayan durumlardan biri olan keyfi kaş aldıranların Allah tarafından lanetlendiği bizzat peygamber efendimiz tarafından buyurulmaktadır.

Bu konu hakkında bizzat peygamber efendimiz tarafından bir hadiste ”erkeklere benzemek isteyen kadınlara ve kadınlara benzemek isteyen erkeklere Allah lanet etsin” buyurulmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere zaruri durumlar haricinde keyfi olarak kaş alımı hakkında doğrudan lanetlenme durumu söz konusu olmaktadır.

Keyfi Kaş Aldırmak Büyük Günahlar Arasında Mı Bulunmaktadır?

Keyfi olarak kaş aldırılması her ne kadar büyük günahlar arasında yer almasa da, peygamber efendimiz tarafından da buyurulduğu üzere Yüce Rabbimizin lanetlemesine neden olmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere tamamen keyfi ve şehveti arzular doğrultusunda kaş alınması, Yüce Rabbimizin gazaplanmasına neden olacağı anlamı çıkarılmaktadır.

Keyfi Kaş Aldırmanın Sosyal Yaşamdaki Olumsuz Sonuçları Nelerdir?

Bilinenin aksine tamamen keyfi bir biçimde kaş aldırmanın gerek toplumsal alanda ve gerekse de bireyin kendi ailesi içerisinde pek de hoş karşılanması söz konusu olmamaktadır.

Nitekim bu konu hakkında yapılan bazı araştırmalar sonucunda, keyfi olarak kaşlarını alan insanlarda özellikle de toplumsal alanda dışlanma durumu daha yoğun bir şekilde meydana gelebildiği ve bu bireylerin ayrıca bir müddet sonrasında aşırı güzellik takıntısına kapılarak ruhsal olarak çöküntü durumuna maruz kalabildiği ve sonucunda ise, depresyon hastalığına yakalanabildiği gözlemlenmiştir.

Bu bakımdan yalnızca islami alanda sakıncası bulunmayan keyfi kaş alımı, bilinenin aksine hayatın birçok alanlarında bireylerin sıkıntılar yaşamasına zemin hazırlamaktadır. Bu bakımdan yukarıdaki zaruri durumlar haricinde tamamen keyfi ve nefsani arzular doğrultusunda kaş alımından uzak durulmalıdır.

 

Etiketler