Dinimizde Eş Seçimi

Dinimizde Eş Seçimi

Dinimizde Eş Seçimi

Dinimizde Eş Seçimi önemi ve onun çocuğun şahsiyetinin oluşmasındaki büyük etkisinden dolayı, rivayet kaynaklarımızda Masum İmamlarımızdan birçok tavsiyeler naklolunmuştur.
Bu konuda sevgili Peygamberimizin şöyle buyuruyor:

“Evladını nereye bıraktığına iyi bak! Çünkü kökün etkisi çoktur.”

Yine şöyle buyuruyor:
“Nütfeniz için uygun bir yer, şanınıza uygun bir kadın seçin ve uygun erkeklere kız verin.”

Çocuğun şahsiyetinin oluşmasında ve her açıdan eğitilmesinde, sonuç olarak ta toplumun eğitilmesinde, iyi bir annenin sahip olduğu rolün öneminden dolayı, İslam dini eş seçerken onun iffetli biri, asil bir aileden, şerefli, takvalı ve imanlı olmasına dikkat etmemizi tavsiye etmektedir.
İslam açısından kadının varlığı hayır, huzur, sükûnet ve vakar kaynağıdır. Kendi özelliklerini ve insani yönünü çocuğa, dolayısıyla topluma kazandıran odur. “Cennet annelerin ayakları altındadır.” Çünkü çocukların saadetinin büyük bölümü, sonuç olarak da cennete layık olmak için kat edeceği yol, annelerin attığı temel, yaptığı eğitimle mümkündür.
Başka bir hadiste, İmam Rıza (a.s) bir şahsın kendisine yazdığı mektupta “Kızıma görücü olarak gelen kötü ahlaklı erkeğin cevabına evet mi demliyim?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Eğer kötü ahlaklı ise, kızını ona verme!” 
İmam Ali’den (a.s) naklolunan bir hadiste şöyle buyuruyor:
“Aklı az olan kadınlarla evlenmekten sakının, zira onunla birlikte olmak beladır ve çocuğu da terbiye olmaz.” 
Yine başka bir rivayet göre Masum İmam, şarapçı bir erkekle evlenmenin soyun kesilmesine neden olacağını söylemiştir.
Bu arada huy, güzellik ve diğer manevi şartlardan emin olduktan sonra, evlenmek isteyenlerin yapması gereken, kanunun zorunlu kılmadığı bazı sağlık tahlillerini de unutmamak gerekir. Özellikle de akraba evliliklerinde veya taraflardan birinin ailesinde genetik hastalıktan dolayı sakat doğan çocuklar varsa, mutlaka gerekli sağlık tahlilleri yapılmalıdır.
Elbette imanlı kız ve erkekler, gerekli olan şeylere dikkat etmekle beraber, layık bir eş için Yüce Allah’a dua etmelidirler. Özellikle namazlarında (kunutta) şu duayı okumaları tavsiye edilmiştir:

“Ve öyle kişilerdir onlar ki rabbimiz derler, eşlerimizden, soylarımızdan, gözlerimizi aydınlatacak kişiler ihsan et bize ve bizi, çekinenlere rehber kıl.”