Dinimizde ilişki

Dinimizde ilişki

Dinimizde ilişki

İlişkiden Önce

Dinimizde ilişki, Kadın ve erkek evlenirken niçin evlendiklerini, niçin çocuk istediklerini ve nasıl bir çocuk istediklerini bilmelidirler. Cani ve kötü bir evlat mı istiyorlar, yoksa huzur ve mutluluk veren, anlayışlı ve güzel bir evlat mı?
Böylece cinsel hayatlarında da Allah rızasını unutmayacaklardır. İlişkiye girerken huzur içerisinde olmaları gerekir. Huzurlu bir şekilde yapılan ilişkide kan dolaşımı normal olur. Sonuç olarak da, bu ilişkiden doğacak çocuk, tabii ve doğal bir çocuk olur.
Mukaddes İslam dininde yemek kavramı hem maddi hem de manevi olarak ele alınmıştır. Zehirli yemeğin çocuğun bedeninde kötü sonuçlar doğuracağı doğrudur. Fakat haram yemek, daha kötü etki ederek çocuğun ruhunda ve ahlakında derin izler bırakır. Bu yüzden anne babaya haram yemeklerden, hatta şüpheli yemeklerden uzak durmaları tavsiye edilmiştir.

Yüce Allah Bakara Süresinde şöyle buyuruyor:
“Ey insanlar, yeryüzünde helâl ve temiz olan şeyleri yiyin. Şeytan’ın izini izlemeyin. Şüphe yok ki o, size apaçık bir düşmandır.”

“Ey inananlar, size rızık olarak verdiğimiz temiz şeyleri yiyin ve ancak ona tapıyorsanız karşılık olarak şükredin.”

“Onun ayetlerine inanmışsanız Allah’ın adı anılarak kesilenleri yiyin.”

Peygamberimizin yaşamında da bu konu açıkça görülmektedir. Hz. Fatıma’nın nütfesinin oluşması için, Allah’ın emriyle Peygamberimiz kırk gün Hz. Hatice’den uzaklaştı. Kırk gün oruç tutup ibadet ettikten sonra, cennetten gelen yemeklerle iftar etti. Böylece Hz. Fatıma’nın nütfesi oluştu.

Peygamberimizin bu güzel sünnetinden dolayı olacak ki bazı din büyükleri, çocuk sahibi olmadan önce anne-babanın oruç tutmalarını ve bazı özel ibadetleri yapmalarını tavsiye etmektedirler.

Burada bu tavsiyelerden bazılarına işaret edeceğiz:

1- Hamilelikten önce Nur Ayetinin anne-baba tarafından, hamilelik döneminde de anne tarafından okuması çok tavsiye edilmiştir.

“Allâhu nuru’s Semevâti ve’l erzi meselu nurihi ke mişkâtin fihâ misbâhun el-misbâhu fi zucecetin ez-zucacetu ke’en’nehâ kevkebun durriyyun yûgedu min şeceretin mubareketin zeytunetin la şerkiyyetin ve la ğarbiyyetin yekâdu zeytuhâ yuzî’u velev lem temseshu narun nurun alâ nûrin yehdillahu li nurihi men yeşâu ve yedribullahu’l emsâle lin’nâsi vellâhu bi kulli şeyin alîm”

“Allah ışığıdır göklerin ve yeryüzünün. Işığının örneği, kandil konan bir yere benzer, orda bir kandil var, kandil, bir sırça içinde, sırça da parıl-parıl parlayan bir yıldız sanki doğuda da olmayan, batıda da olmayan kutlu zeytin ağacından yakılmış; ateş dokunmadan da yağı, hemen ışık verecek; nur üstüne nur. Allah, doğru yolu gösterir nuruyla dilediğine ve Allah, örnekler getirir insanlara ve Allah, her şeyi bilir.”

2- Babaya armut yemesi tavsiye edilir
Usul-u Kafi’de İmam Sadık’tan (a.s) şöyle nakledilir:
İmam güzel bir çocuk görünce şöyle buyurdular:

“Bu çocuğun babası armut yemiş olmalı”

Aynı şekilde Peygamberimiz yediği armudu ikiye bölerek Amcası oğlu ve Hz. Ali’nin kardeşi Cafer’e vererek “Bunu ye! Bu rengi parlatır ve çocuğu güzelleştirir” [4] diye buyurdular.

3- Babanın “hindiba” yemesi tavsiye edilmiştir.
4- Anne babanın “Kavut” yemesi tavsiye edilmiştir.

Rivayette şöyle gelmiştir:

Adamın biri İmam Cafer Sadık’a “Ey Allah Resulünün oğlu, saf ve aklı gelişmemiş bir çocuk dünyaya gelmemesi için ne yapmalıyız?” diye sordu. İmam, “Niçin kavut yemiyorsun? Kavut ye ve eşine de yemesini tavsiye et. Gerçekten de “kavut” eti geliştirir, kemiği sağlamlaştırır ve güçlü bir evladın olur” diye buyurdu.

5-Nar yenilmesi tavsiye edilmektedir