Diş Ağrısı için Dua

Diş Ağrısı için Dua

Diş Ağrısı için Dua

Diş Ağrısı için Dua, Ebu Abdullah el-Hüseyin b. [Ahmed] Muhammed el-Havalimi, el- Hüseyin b. Ali b. Yaklin’den; o, Hannan es-Saykal’dan; o, Ebu Beşir’den; o, Ebu Cafer el-Bakır (a.s.)’dan rivayet ediyor. Ebu Beşir şöyle dedi: “Ebu Cafer (a.s.)’e geceleri beni yatağımdan kaldıran diş ağrımdan şikayette bulunduğunda bana şöyle dedi: ‘Ey Ebu Beşir, ağrı geldiğinde elini onun üzerine koy. Fatiha ve İhlas surelerini oku, daha sonra da şu ayeti oku:

Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar, bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi sapasağlam ve yerle yerinde yapan Allah’ın sanatıdır. Şüphesiz o işlediklerinizden haberdardır.

Diş Ağrısı ortadan kalkacak ve nüksetmeyecektir.'”

Hamdan b. A’yan er-Razi, Ebu Talib’den; o, Yunus’tan; o, Ebu Hamza’dan; o, Sema’a b. Mihran’dan; o, Ebu Abdullah (a.s.)’tan rivayet ediyor. Ebu Abdullah (a.s.) yukarıdaki duayı ve Kadir Suresi‘ni ağrısı olan bir kişiye öğütledi.

Diş İçin Tecrübe Edilmiş Bir Dua

Fatiha , Felak , Nas ve İhlas surelerini oku. İhlas suresini okuduktan sonra:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! Geceleyin ve gündüzün içinde barınan her şey onundur. O işitendir, bilendir. [6: 13] “Biz de dedik ki, ey ateş! İbrahim’e karşı soğuk ve esenlik ol. Ona bir düzen kurmak istediler, fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık.” [21:69-70] Oraya gittiğinde kendisine seslendi: Ateş de olanlar da çevresinde bulunanlar da kutlu kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir. [27:8]

Daha sonra şöyle de: “Ey Allah’ım! Sen her şeyden koruyan ve korunmaya muhtaç olmayansın. Kulunu ve cariyenin oğlunu korktuğu şeytani şeylerden ve Sana şikayette bulunduğu ağrısının ıstırabından koru.”