Dualar Neden Kabul Olmaz

Dualar Neden Kabul Olmaz

Dua ediyorum ama kabul olmuyor diyenler duam kabul olmadı diye üzülmesinler. Allah Kerim’dir, her şeyi bilir. Bizim bilmediklerimizi de bilir. Bizim için hayırlı olanı da bilir.

O yüzden yaptığımız duaların istediğimiz gibi gerçekleşmesi belki bizim adımıza hayır olmayabilir. Ya da duanın kabul zamanı gelmemiş olabilir. Yahut duamızın karşılığını ahirette görürüz. Bunları Allah bilir. Bu, ‘zaten duam kabul olmuyor o zaman dua yapmayalım’ anlamına gelmez. Duada ısrar etmek tavsiye edilmiştir. Ancak adabıyla dua etmeli ve Allah’ın dilerse kabul edeceğini unutmamalıyız.

Tirmizi’de geçen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (SAV): “Rabbiniz kerimdir, kendine açılan eli boş çevirmekten haya eder, edilen duayı kabul eder.” Buyurmuşlardır. Burada eli boş çevirmezden kasıt İslam alimlerince ‘her duaya cevap vardır’ şeklinde yorumlanmıştır. Allah duaları 3 şekilde kabul eder.

 • Ya direkt kabul edilir.
 • Ya ertelenir sonra kabul edilir.
 • Ya da kabul edilmez, onun yerine başka şey verilir.

Yani dualar boşa gitmez, adabına uygun dualara cevap vardır. Ancak kabul olması Allah’ın hikmetine tabidir. Belki de duanın şartları oluşmamış kaza zamanı gelmemiştir. Nasıl ki yağmursuzluk, kuraklık çekilen dönem yağmur istemek için yağmur duasının zamanıdır. İşte bunun gibi yapacağımız duaların kazası için belki de vakit gelmemiştir. Her yağmur duasına çıkıldığında yağmur yağmadığı gibi her dua edilişinde de hemen kabul olacak diye bir şart yoktur.

Buhari’nin rivayet ettiği hadislerden birinde Efendimiz (SAV) ‘duam kabul olmadı demedikçe Allah sizin dualarınızı kabul eder’ buyuruyor.

Buhari, Müslim ve diğer sahih hadis kaynaklarında geçen bir hadiste Zeyd îbn Erkam’dan (RA) şu hadis rivayet edilmiştir: ‘Resûlullah şöyle derdi: “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, cimrilikten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime takvasını ver ve onu temizle. Onu temizleyecek olanların en hayırlısı sensin. Onun (nefsin) velisi ve Mevla’sı sensin. Allah’ım! Korkmayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.”

Dua Şartları

Allah neden dualarımı kabul etmiyor? Duanın kabul olması için birtakım şartları oluşması gerekmektedir. Zaruret durumu aynı zamanda hâlî bir dua olduğu gibi bu zamanda lisanla da Allah’a yönelerek halini arz etmek duanın kabulüne vesile olabilir.

En önemli dua şartı Allah’ın huzurunda olduğunu bilmektir. Çünkü gafletle yapılan duaların kabul olmayacağına inanılır. Diğer şart ise yediğinin, içtiğinin ve giydiğinin helal ve temiz rızıklardan olmasıdır.

Dua ibadettir. İbadet şuuruyla samimiyet ve tam bir inançla yapılan duaların kabul olma ihtimali daha çok artar. Müslümanların birbirine yaptıkları dua, babanın evlatlarına yaptığı dua, alimin duası, yaşlıların duası, çocukların duası, hastaların duası, mazlumların duası kabul olacağı yönünde sahih hadisler mevcuttur. Bu durumlarda olanların dua etmeleriyle daha çok kabul olunma ihtimali vardır. Bu insanları bulup dua ettirmek de bir yöntemdir.

Müminlerin toplanıp da yapacağı dualar ve zikirler meleklerin uğrayacağı ve dua edeceği meclisler olacağından böyle ortamlarda da dua etmek kabule vesile olabilir.

Dua Adabı

Duanın cevap görmesi ve kabul olması için gerekli olan birtakım adabı bulunuyor. Dualara istiğfar ve peygamberimize salavatla başlayıp duayı yaptıktan sonra da sonunda yine salavat getirmek dua adaplarındandır.

İbrahim Ethem dualarımız neden kabul olmuyor diyenlere “Şundan dolayı kabul olmaz” deyip şu noktaları vurgulayarak cevap vermiştir.

 • Rab olarak Allah’ı bilirsiniz, ancak emrini yerine getirmezsiniz.
 • Peygamberi bilirsiniz, sünnetlerine uymazsınız.
 • Kuran okursunuz, öğrendiğinizle amel etmezsiniz.
 • Hak Teâlâ’nın nimetlerini yersiniz, fakat şükretmezsiniz.
 • Cenneti bilirsiniz, onu istemeyi bilmezsiniz.
 • Cehennem var dersiniz, ondan hakkıyla sakınmazsınız.
 • Ölüme inanırsınız, hazırlanmazsınız.
 • Ölülerinizi kendi ellerinizle kabre koyarsınız, ama bundan ibret almazsınız.
 • Bu kadar kötülükle dualarınız nasıl kabul görsün.

Allah ondan razı olsun.

Etiketler