Duanın kabul olduğu yerler

Duanın kabul olduğu yerler

Duanın kabul olduğu yerler

Duanın kabul ediliği yerler

Aklınıza gelebilecek her yerde dua edilmesi normaldir. Yüce allah ile dualar aracılığı ile kurduğunuz bağda bazı yer ve mekanların duanızı güçlendirmesi haricinde diğer yerler aynıdır. İbadete elverişli olmayan yerler ile kumarhane ve meyhane gibi günah işlenen mekânların dışında her yerde dua edilebilir ama cami ve Kâbe gibi ibadet yerlerinde, Arafat ve Müzdelife gibi mübarek mekânlarda yapılan dualar daha faziletlidir. Buna hiç tartışma yoktur. Bu yerler duanın kabul olduğu yerler, duanın kabul edildiği yerler olarak geçerlidir.

Duanın kabul olduğu yerler konusuna örnek olarak;

Peygamber Efendimiz; Medine’deki Mescid-i Nebevî’de kılınan bir rekat namazın, Mescid-i Haram dışındaki diğer mescitlerde kılınan bin rekat namaza denk olduğunu (Nesâî, Mesâcid, 4), Mescid-i Haram’da kılınan namazın ise diğer mescitlerde kılınan namazlardan yüz bin kat daha fazla sevap olduğunu (İbn Mâce, Salât, 195) bildirmiştir.

Duanın kabul edildiği yerler

Dua da bir ibadet olduğuna göre Mescid-i Haram’da ve Mescid-i Nebevî’de yapılan dualar da daha faziletli ve makbul olur.

Duanın kabul olduğu yerlerKabe

duanın kabul olduğu yerler
Duanın kabul olduğu yerler

Kabe’nin içerisinde oturulması veya durulmasında sakınca olan hiç bir yer yoktur. Her yerde namaz kılmakta ve dua etmekte serbest oluruz. Orada edilen dua Allah katında muhakkak surette makbul ve muteberdir. Önemli olarak Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vessellem ) namaz kılıp dua ettiği yeri tercih etmek daha efdal, daha mükmmel olur. Resulullah Eendimiz’in namaz kılıp dua ettiği yer Kâbe-i Muaazm kapısından girince karşı istikamette, arkası kapıya gelmek üzere karşı duvara üç arşın mesafede olan yedir. Eğer burada yer bulunamazsa, nerede bulunursa, orada namaz kılınır ve dua edilir.Duanın kabul olduğu yer, Hacer-i Esved’i öperken, Mültezem’de (Hacer-i Esved ile Kâbe’nin kapısı arkasında),Beytullah’ın her tarafında,Altınoluğun altında,Hatim’in bütün içinde (Kâb’Nin altınoluk tarfında, kaş gibi çevrilmiş olan yerin her tarfına Hatim denilmiştir. İşte o Hatim’in içinde namaz kılınır ve Allahû Teala’ya dua edilirse, orada edilen dua hiç şüphe yok ki, Allah katında makbuldür.),Tavaf ederken tavaf mahallinin her yerinde,Hacer-i Esved’i istilam ederken,Zemzem kuyusunda,Zemzem suyu içildiğinde,Safa ve Merve Tepeleri üzerinde,Safa ile Merve arasında, Sa’y’da,Makam-ı İbrahim’in ardında,Arafat’t, Mescid-i İbrahim’de (Arafat’ta bir camidir.), Arafat’taki, Cebel-i Rahme’de, Cebel-i Rahme’nin yakınında siyah taşlar vardır. Orada vakfe ediliren, Müzdelife’de, Meş’ar-i Haram’da (Müzdelife’de akşam ile yatsının cemaatle birleştirilerek kılındığı camidir), Mina’da, Mescid-i Hayf (Mina’da meşhur bir camidir.), Şeytan taşlama yerlerinde, Mekke’deki kabristan olan Cennet-i Mualla’da, Medine-i Münevvere’nin her yerinde, Medine’i Münevvere’deki mescitlerde, Rasullullah (s.a.v.)’in türbesinin üzerindeki yeşil kubbeyi ilk gördüğünde, Ravza-i Mutahhara’da Rasullullah (s.a.v.)’in kabri ile minberi arasında, tenha yerlerde yapılan dualarda Allah katında makbul ve muteberdir. Duanın kabul edildiği yerlerdir.

Peygamberlerin ve Allah dostlarının kabirleri yanında. Allah’ın veli kullarının kabirleri yanında, evliya türbelerinde yapılan dualarda orada yatan o müstesne zâtın hürmetine kabul görür. Bunun için türbe ziyaretlerini ihmal etmemeli, onların ynında dualar edip Allah’tan istekte bulunmalıdır. Bu tür yerler yine duanın kabul gördüğü yerlerdir.

Çok Okunanlar

kutsaldinislam


Peygamber Efendimizin Yemekte Okuduğu Dua