Ehl-i Sünnet Mezhepleri Nelerdir?

Ehl-i Sünnet Mezhepleri Nelerdir?

Ehl-i Sünnet Mezhepleri Nelerdir?

Gidilen yol manasına gelen mezhep dini görüş ve anlayışları ifade etmektedir. İslam tarihinde günümüze gelene kadar pek çok siyasi ve itikadı mezhepler ortaya çıkmıştır. Bunların büyük çoğunluğu bidat mezheplerdir. Batıl ve sapık olmalarından dolayı doğru yolu göstermemektedir.

Sayıca az olmasına rağmen nüfusun büyük bir çoğunluğunun inanmış olduğu Ehl-i Sünnet Mezhepleri de bulunmaktadır. Amelde malum olan dört büyük mezhep Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli Mezhepleridir. Diğer mezhepler ise silinerek tarihin tozlu sayfalarının arasında kalmıştır. İşte dört büyük mezhep hakkında genel bilgiler aşağıda yer almaktadır.

-Hanefi Mezhebi: Hicri yılının 150 senesinde Ebu Hanife hazretlerinin mezhebi olarak ortaya çıkmıştır. Dünya üzerindeki Müslümanların yarısından fazlası bu mezhep üzerine bağlılık göstermektedir.

-Şafii Mezhebi: Hicri 204 yılında Mısır ülkesinde vefat eden imam Şafii Muhammed ibni İdris hazretlerinin mezhebidir. Ehlisünnet Müslümanlarının yaklaşık olarak yüzde 33 ‘lük kısmı Şafii mezhebine inanmaktadır.

-Maliki mezhebi: İmam malik ibni Enes hazretlerinin mezhebidir. Hicri 179 da Medine de vefat etmiştir. Müslümanların yüzde 13 kadarı bu mezhebe inanmaktadır.

-Hanbeli Mezhebi: İmam Ahmet ibn Hanbeli hazretlerinin mezhebidir. Hicri 241 de Bağdat’ ta vefat etmiştir. Müslümanların yüzde bir kadarı bu mezhebe inanmaktadır.

Bu mezheplerin kurucuları olan büyük imamlar İslam tarihinde yetişmiş olan en büyük alimler ve din önderleridir. Müslümanların ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri, meseleleri açıklayıp ortaya koymuşlardır. Sonrasında gelen alimler de onları takip etmişlerdir.

 

1 YORUM

  1. Avatar

    Yorumunuz