Elyesa Aleyhisselam Hayatı ve Yaşamı

Elyesa Aleyhisselam Hayatı ve Yaşamı

Elyesa Aleyhisselam Hayatı ve Yaşamı

Elyesa Aleyhisselam

İsrailoğulları, Elyesa Aleyhisselama bazen uyup, bildirdiği emirleri yerine getirdiler. Bazen de muhalefet ettiler. Elyesa Aleyhisselam vefatına yakın Zülkifl Aleyhisselamı yanına çağırıp, kendinden sonra onu yerine halife tayin etti.

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. İlyas Aleyhisselamdan sonra gönderilmiştir. Her ikisi de Musa Aleyhisselamın dinini yaymakla vazifelendirilmiş nebi idiler.

İlyas Aleyhisselam, İsrailoğullarını Allahü tealaya imana ve ibadete çağırdı. Onu dinlemediler, hatta memleketlerinden kovdular. Ba’l adındaki puta tapmaya ısrarla devam ettiler. Bu isyanları ve azgınlıkları sebebiyle, Allahü teala onlar üzerine bela ve musibet gönderdi. Çeşitli sıkıntılarla cezalandırıldılar. Memleketlerinden bereket kaldırıldı. Yağmur yağmaz oldu, kıtlık başgösterdi ve mahsul alamadılar. Yiyecek bulamaz oldular. Açlıktan leş yemeye başladılar. Sonunda İlyas Aleyhisselamı bulup, nasihatini dinlediler. iman ettikleri için, üzerlerinden belalar ve musibetler kaldırıldı. Bir müddet sonra, tekrar dinden dönüp puta tapmaya ve çeşitli günahları işlemeye başladılar. Küfürde ısrar edip, iman etmeye bir türlü yanaşmadılar.

İlyas Aleyhisselam,

Allahü tealanın izniyle Ba’lbek’te yaşayan bu kabile arasından ayrılıp gitti. Başka beldelerde yaşayanları, Allahü tealaya iman ve ibadet etmeye davet etti. Bu davetleri sırasında uğradığı bir belde halkı tarafından çok sevilip, orada kalması istendi. Bunun üzerine bir müddet kaldı. Bu sırada ihtiyar bir kadının evinde misafir olmuştu. Bu kadın Elyesa Aleyhisselamın annesiydi. Elyesa Aleyhisselam, o sırada genç olup hastaydı. Annesi, İlyas Aleyhisselamdan, oğlunun sıhhate kavuşması için dua istedi. İlyas Aleyhisselam da dua etti. Elyesa Aleyhisselam hastalıktan kurtulup sıhhate kavuştu. Bundan sonra İlyas Aleyhisselamın yanından hiç ayrılmadı. Ondan Tevrat-ı şerifi öğrendi. İlyas Aleyhisselamdan sonra Elyesa Aleyhisselam, Allahü teala tarafından peygamber olarak görevlendirildi.

Elyesa Aleyhisselam,

İsrailoğullarının ıslahı için uğraştı, tebliğ vazifesi yaptı. Azgınlık ve taşkınlıklarını günden güne arttıran bu kavim, Allahü tealanın kendilerine gönderdiği kitabın gösterdiği yoldan ayrıldı. Kabileler, devletin başına geçmek yarışına girdi. Aralarındaki ayrılık ve başka memleket meseleleri yüzünden birbirlerine düştüler. İsrailoğulları arasındaki fitnenin kavga ve çekişmelerin sonu gelmez oldu. Nihayet Allahü teala üzerlerine Asur devletini musallat kıldı. Esir olup zelil ve perişan bir hayat sürmeye başladılar. Bu hadiselerin vuku bulduğu sıralarda, Yunus Aleyhisselam, Asurluların başşehri olan Ninova’da dünyaya gelmişti.

Elyesa Aleyhisselamdan Kur’an-ı kerimde bahsedilmiş olup mealen; “(Ya Muhammed!) İsmail’i, Elyesaı, Zülkifl’i de hatırla. (Kavmine anlat.) Bunlar hayırlılardan idiler.” (Enam suresi: 86) buyrulmaktadır.

Elyesa Aleyhisselam ve Mucizeleri:

Eriha şehri ahalisinin içme suları acılaşmıştı. Bu durumu Elyesa Aleyhisselama bildirip, kendilerine yardımcı olmasını istemişlerdi. Bunun üzerine, Elyesa Aleyhisselam acılaşan suyun içine bir parça tuz atıp, “Tatlı ol!” deyince, Allahü tealanın izniyle su tatlı ve lezzetli olmuştur.

Borçlu ve dul bir kadın, Elyesa Aleyhisselama gelip, fakirliğinden şikayetçi olmuştu. “Evinde neyin var?” deyince, kadın; “Bir kaşık kadar yağım var.” dedi. Elyesa Aleyhisselam, kadına; “Git, o yağı bir kab içine koy.” buyurdu. Kadın da gidip yağı bir kabın içine koydu. Elyesa Aleyhisselamın mucizesiyle o yağ o kadar arttı ki, pek çok kap yağ ile doldu. Fakir kadın bundan borçlarını ödediği gibi, zengin de oldu.