Eminullah Ziyareti Ve Duası

Eminullah Ziyareti Ve Duası

Eminullah Ziyareti Ve Duası-Eminullah duası ve anlamı

Eminullah duası ve ziyareti en itibar gören ziyaretlerden biri olarak tüm ziyaret kitaplarına nakledilmiştir. Allame Meclisi ’ye göre Eminullah ziyareti; içerik ve senet bakımında en zengin ziyaret olarak aktarılmıştır. Özellikle bütün türbelerde okunması gerektiği önemli vurgulanmıştır.

Eminullah Ziyareti Ve Duası
Eminullah Ziyareti Ve Duası

Eminullah Ziyareti ve dua Okumanın Sevabı Nedir?

Bu ziyaret her yerde ve her zaman okunabilmektedir. Özellikle Gadir-i Hum Bayramında okunması ve ayrıca Ehl-i Beyt İmamlarının türbelerinde okunması istenmiştir. Kurban ve Ramazan bayramlarına ilaveten Hicri takvime göre Zilhicce Ayı’nın 18. Günü kutlanmaktadır. Bu bayram Şii Müslümanların inancında üçüncü bir bayram olarak kutlanır. Eminullah ziyareti fazileti en zengin ziyaretlerinden biridir. Eminullah ziyaretinin sevabı için İmam Muhammed Bakır (a.s) şu şekilde buyurmuştur;

Eminullah Ziyareti Okumanın Sevabı Nedir?
Eminullah Ziyareti Okumanın Sevabı Nedir?

“Kim, bu ziyareti Emirul-Müminin Ali (a.s)’ın veya Ehl-i Beyt (a.s) İmamlarının birinin mezarının yanı başında bu ziyareti okursa Allah Teala onun bu dua ve ziyaretini nurdan bir mektupla yükseltir ve ona Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve alih) mührüyle mühürler ve İmam Mehdi’ye (accelallahu fereceh) teslim edilinceye kadar onu korur ve bunu okuyan kişi müjdelenir, selamlanır ve ona lütfedilir; inşallah.”

Eminullah Duası Türkçe Anlamı
Eminullah Duası Türkçe Anlamı

Eminullah Duası Türkçe Anlamı

Cabir; İmam Muhabbet Bakır (a.s)’ın Hz. Ali (a.s)’ın ve İmam Zeynelabidin (a.s)’ın mezarının baş ucunda durarak ağladığını ve duasını nakletmiştir. Eminullah ziyareti Türkçe meali şu şekilde nakledilmiştir;

“Selam olsun sana ey Allah’ın yeryüzündeki emini ve kullarına hücceti! Selam olsun sana ey Emirul-Müminin!

Şehadet ederim ki sen (Allah yolunda) hakkıyla cihat ettin, O’nun kitabıyla amel ettin, O’nun peygamberinin (Allah’ın rahmeti onun ve Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun) sünnetini izledin; nihayet Allah seni kendi yanına çağırdı ve kendi iradesiyle kendisine doğru senin ruhunu aldı ve sende bütün mahlukatı için yeterli hüccet varken senin düşmanlarına hücceti gerekli kıldı.

Allah’ım! Beni senin kaderine emin, kazana razı, zikrine hırslı kıl; seçkin evliyanı seven, yerinde ve göğünde sevilen, belanın inmesine sabreden, artan aşikâr nimetlerine şükreden, gizli nimetlerini anan, seni mülakat etmenin sevincine iştiyakı olan, kıyamet günü için takva azık edinen, evliyanın gidişatlarını kendine gidişat edinen, düşmanlarının ahlakından ayrılan, dünyadan (koparak) sana hamd ve senayla meşgul olan bir kişi eyle.

Allah’ım! Gerçekten huşu edenlerin kalbi sana aşklarından dolayı şaşkındır, sana rağbet edenlerin yolları sana açıktır, seni isteyenlerin nişaneleri açıktır, ariflerin gönülleri korku içindedir, dua edenlerin sesleri  yükselmektedir, onların dualarına icabet kapıları açılmıştır, seninle münacat edenlerin duası kabuldür, sana dönenin tövbesi kabuldür, senin korkundan ağlayanın göz yaşına merhamet edilmiştir, senden medet isteyene yardımın hazırdır, senden yardım isteyene yardımın bahşedilmiştir, kullarına vaadlerin gerçekleşmiştir, sana yönelenin sürçmeleri bağışlanır, amel edenlerin amelleri senin yanında mahfuzdur, yaratıklarına kendi yanından rızıkların inmektedir, onlara artan bağışların ulaşmaktadır, bağışlanma dileyenlerin günahları bağışlanır, yaratıklarının hacetleri senin yanında yerine getirilir, isteyenlere kendi yanından bağışların boldur, bol ihsanın süreklidir, sofraların senden ihsan isteyenlere hazırdır ve lütuf kaynaklarının susuzlara suyu boldur.

Allah’ım! Duamı icabet et, övgümü kabul et, benimle evliyanı bir arada topla; Muhammed’in, Ali’nin, Fatıma’nın, Hasan’ın ve Hüseyin’in hürmetine duamı kabul et; sen dünya ve ahirette nimetlerimin velisisin, arzularımın amacısın, ümitlerimin nihayetisin.”

Kâmil-uz Ziyaret kitabında daha sonra şu kısım ilave edilmiştir;

  • “Sen benim ilahımsın, efendimsin, mevlamsın. Dostlarımızı bağışla, düşmanlarımızı bizden defet, onların bize eziyet etmesini önle, hak sözü açığa çıkar ve onu yükselt, batıl sözün kökünü kazı ve onu sözlerin en aşağısı kıl; doğrusu senin her şeye gücün yeter.”