Eşek Sütü Haram Mı ?

Eşek Sütü Haram Mı ?

Birçok toplumlarda eşek sütünün satışa sunulması ile birlikte, islam toplumlarında eşek sütünün haram olup olmadığı sorusu sorulmaya başlandı.İslam alimleri tarafından bu konu hakkında sunulan cevaplarda, eşek sütünün haram olup olmadığı hakkında Kur’an’da hüküm yer almadığı, ancak peygamber efendimizin hadisleri doğrultusunda eşek sütünün mekruh olduğu belirtilmiştir. Dolaysıyla, eşek sütünün haram olmaması söz konusu olsa dahi harama yakın yani mekruh olduğundan içilmesi de caiz olmamaktadır.

Ayrıca, ticari amaç doğrultusunda da söz konusu olabilen eşek sütünün tüketilmesi, ne yazık ki bu eylem sonucunda da insanların genel sağlığının ciddi anlamda olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar doğrultusunda islam dinine göre mekruh olan hayvanların gerek etinden ve gerekse de sütünden faydalanılmasının, beraberinde birçok sağlık sorunlarına zemin hazırladığı gözlemlenmiştir.

Eşek Sütünün Mekruh Olmasının Nedeni Nedir?

Bizzat peygamber efendimizin hadisleri doğrultusunda mekruhluk sıfatı kazanması ve ayrıca Hanefi, Şafii, Hanbeli ve Maliki mezhebinde islam fıkıhı esas alınarak eşek etinin ve eşek türünün doğrudan haram olduğu söz konusu olduğundan, eşek sütünün tüm bu sebeplerden dolayı mekruh olması söz konusudur.

Eşek Sütünün Mekruh Olmasının Bir Başka Sebebi İse;

İslam fıkıhı esasınca, hayvan sütü doğrudan o hayvanın etine tabii olmaktadır. Bu bakımdan da, eşek etinin yenilmesi mekruh olduğundan, eşek sütünün de bu duruma tabii olduğundan içilmesi aynı anlamda mekruh olma sıfatını kazanmaktadır. Dolaysıyla, islam alimleri tarafından da belirtildiği üzere çok zorunlu bir durum, yani açlık, sefalet, yokluk, kıtlık gibi insan hayatını tehlikeye atabilecek durumlar söz konusu olmadığı müddetçe, eşek sütünün içilmesi caiz olmadığı gibi bu durumlar dışında içilmesi günah sıfatının kazanılmasına neden olmaktadır.

Eşek Sütü İçen Günaha Girmesi Söz Konusu Mu?

Dinimize göre, mekruh olan tüm yiyecek ve içeceklerin çok zorunlu olunmadı müddetçe tüketilmesi caiz değildir. Dolaysıyla, eşek eti ve eşek sütü açısından da geçerlilik teşkil etmesi sebebiyle, kıtlık ve açlık dönemi haricinde eşek etinin ve eşek sütünün yenilmesi caiz olmamakla birlikte bu eylemin gerçekleştirilmesi beraberinde günah işlenmesi anlamına gelmektedir.

Eşek Sütü İslam Toplumlarında Tüketilmesi Söz Konusu Mu?

Ne yazık ki, eşek sütünün islam toplumlarında da tüketildiği bilinmektedir. Özellikle de ekonomik yönden geri kalmış bazı islam toplumlarında eşek sütünün tüketilebildiği söz konusu olabilmektedir. Bugün dünyanın bazı islam ülkelerine bakıldığında yalnızca eşek sütünün değil, ne yazık ki eşek etinin de tüketilebildiğini ve bu durum sonucunda da ayrıca çeşitli sağlık sorunlarının ilgili toplumlarda yaygın olarak etkisini gösterebildiğini görebilmekteyiz.

Dolaysıyla, gerek dinimiz açısından caiz olmaması ve gerekse de insan sağlığının riske atılması açısından mekruh olan hayvan etinin ve sütünün tüketilmemesi açısından dini fetvalar yaygınlaştırılmalı ve hatta bu konu hakkında da yasal olarak yeni düzenlemelere imza atılmalıdır.

Etiketler