Evlenmek için Dua – Evlilik Duası – Kısmet Duası

Evlenmek için Dua – Evlilik Duası – Kısmet Duası

Evlenmek için dua, evlilik duası, kısmet duası, hayırlı evlilik duası, en kısa zamanda evlilik duası, evlilik duası nasıl yapılır

Evlenmek için Dua – Evlilik Duası – Kısmet Duası

Ademoğlunun en büyük isteklerinden biri de hayırlı bir eşle evlenip ve mutlu bir yuvaya kavuşmaktır. Bu isteğe dair atılan adımların çoğu da art niyetsiz ve içten adımlardır. İşte “evlenmek için dua” diye tabir edilen kısmet açma duası da bunlardan biridir.

Evlenmek için duanın 6 önemli detayını yazarak başlayabiliriz:

Evlenmek İçin Dua ve 6 önemli detay

 1. İslâm alimleri kişinin kısmetinin açılması için birçok dua aktarmışlardır, ne var ki bu dualardan bazıları, diğerlerinden daha etkili ve makbuldür. İşte bu yazıda, en etkili evlilik duasını aktaracağız.
 2. Aktaracağımız evlilik duasında hem Allah’ın 3 esmaül hüsnası, hem de Kur’an-ı Azimüşşan’ın 2 suresi yer alacak. Biliyorsunuz, Peygamber Efendimiz, dualarınızda Allah’ın esmasına ve surelere yer verin, buyurmuştur.
 3. İslam büyüklerinden Hasan-ı Şazeli evlilik duası için şöyle demiştir:“Her kim içtenlikle Allah’a yönelip evlilik duasını tatbik etse, Allah’ın izni ve kudretiyle onun duası Arş-ı Alaya yükselir ve o kişinin hem kısmeti hem de nasibi artar. Her mümin, bu duayı sıkça tekrar etmeli ve her mümin duadaki esmaların anlamını bilerek Allah’a yakarmalıdır.”Evet, biz de Hasan-ı Şazeli’nin bu beyanına riayet etmeliyiz.
  1. Evlenmek için yapacağımız duanın bir güzel yönü de duayı vekaleten yapabilmemizdir. Şöyle ki:

  Diyelim ki kısmetini açmaya çalıştığımız kişi, bir yakınımız olsun, işte bu duayı onun yerine yapmamız da mümkün.

  1. Evlilik duasının başlangıcında abdest almak çok önemlidir, ne var ki abdest, bir zorunluluk değil. Tabi biz, abdest almanın duanın faziletini arttıracağını ifade etmekle mükellefiz.
  2. Duanın niyetine çok dikkat etmeliyiz, zira her dua niyeti ile birlikte Allah’a takdim edilir ve her duaya niyeti ve samimiyeti ile muamele edilir.

   Bu 6 önemli noktaya temas ettiğimize göre artık duanın ayrıntıları üzerinde durabiliriz

   Evlenmek İçin Dua Nasıl Yapılır?

   Şöyle özetlemek gerekirse:

   “Önce niyet, sonra sureler, en son esmalar.”

   Şimdi bu özeti detaylıca aktaralım:

   Önce mümkünse abdest alınır ve sakin bir ortamda bizi hiç kimsenin rahatsız edemeyeceği bir yerde evlilik duasının niyeti getirilir. Niyet şöyle yapılır:

   “Allah’ım, kısmetimin hayırlı bir şekilde açılması ve yuvamın uğurlu bir şekilde kurulması için senin yüce dergahına boyun eğdim; hem yüreğimi hem de ellerimi sana açtım. Ne olur yüreğime merhamet, ellerime de mutluluk esintileri bağışla. Âmin.”

   Bu niyet sonrasında, şimdi de Kur’an-ı Azimüşşan’da geçen 2 adet sureyi 7’şer kez okuyacağız.

   7 kez Fatiha Suresi’ni ve 7 kez de İhlas Suresi’ni okuyarak aşağıdaki özel dua için ellerimizi açacağız:

   “Allah’ım, biz kullarına her türlü ihsanını sınırsızca sunan yüce merhametine iltica ederek, Fatiha Suresi’nin sonsuz feyzinden medet umarak ve İhlas Suresi’nde geçen mana hazinesine sığınarak senden duamın kabulünü istirham ve niyaz ediyorum. Âmin.”

   7 Fatiha, 7 İhlas ve sonrasında da yukarıdaki özel duayı okuduktan sonra, evlenmek için duanın esmaül hüsna boyutuna geçebiliriz, şöyle ki:

   Ya Câmi, Ya Vedûd ve Ya Mukallibe’l-Kulub esmalarının her birini sırasıyla 7 kez okuyacak ve her esmanın özel duasını yapacağız.

   Örneğin 7 kez Ya Câmi, sonra Ya Câmi esmasının özel duası, sonra 7 kez Ya Vedûd ve özel duası, sonra da 7 kez Ya Mukallibe’l-Kulub ve özel duası.

   Bu şekilde sırasıyla her esmayı 7 kez okuyup her esmadan sonra da o esmanın özel duasını 1 kez okuyarak evlenmek için duayı bitirebiliriz. Başlayalım:

   Ya Câmi ve Evlenmek İçin Dua

   7 kez içtenlikle ve tüm kalbimizle Ya Câmi okuyacağız, sonrasındaysa şu özel duayı yürekten okuyacağız:

   “Tüm mahlukatın dizginine hükmeden sonsuz kudretin, tüm mevcudatın künhüne nüfuz eden sonsuz hikmetin ve tüm varlıkların kalbinde taht kuran sonsuz izzetin hatırına, yeryüzündeki çiçekleri rengarenk donatan cemalin ve gökyüzünde yolculuk yapan gezegenleri halk eden celalin hatırına kalbimde yarattığın ve bana yaşattığın duyguların karşılığını nasip et. Âmin.”

   Ya Vedûd ve Evlenmek İçin Dua

   Yukarıda yer alan Ya Câmi esmasının özel duasını içtenlikle dile getirdikten sonra, yine 7 kez Ya Vedûd okuyarak Ya Vedûd’un şu özel duasını mırıldanmaya başlayacağız:

   “Allah’ım, sen insanın kendi arzusu ile kalbinin arasına girerek onu dalaletten kurtaran, nefsani ve şeytani duyguları temizleyip yerine Rahmâni hissiyatı ikame eden Vedûd ‘sun.

   Allah’ım, sen, sana yönelen temiz kalplerin zaruri arzusuna merhamet ve şefkatle cevap veren, yarattığın kalbin en derin ihtiyacı olan sevgi gıdasını da ona bağışlayan hikmet sahibi Vedûd’sun. Ne olur, kalbime hükmeden derin duyguların karşılığı olan saf aşkı ve halis sevdayı bana nasip et. Âmin.”

   Ya Mukallibe’l-Kulub ve Evlenmek İçin Dua

   Ya Vedûd’u 7 key okuyup özel duasını da 1 kez okuduktan sonra, son olarak Ya Mukallibe’l-Kulub esmasını 7 kez okuyacak, sonra da bu ismin şu özel duasını 1 kez okuyacağız:

   “Yarattığın her mevcuda bir kalp veren, her kalbe bir dil veren, her dile bir ses veren, her sese bir nefes veren ve her nefese bir bereket veren sınırsız hikmetinden evlilik duamın kabulünü talep ediyorum. Bunu kalbimin diline verdiğin mahzun sesin derin nefesi hatırına istiyorum.

   Allah’ım, Hazret-i Peygamber senden bir şey talep ettiğinde “Ya Mukallibe’l-Kulub” derdi. Bu ismin “Ey Kalpleri Evirip Çeviren” anlamına geldiğini bize bildiren de oydu. Onun yüce hatırı ve sonsuz hakkı için benim kalbime de bir kalbi çevir ve onu yüreğime sabitle. Âmin.”

   Evet, bu özel dua ile evlenmek için duayı noktalamış oluyoruz; ama duanın yapılışı ile ilgili olarak aşağıdaki 3 uyarıyı da okumanız gerektiğini belirtmeliyiz:

   Evlenmek İçin Duanın 3 Uyarısı

   1. Bu duanın cuma günü sabah saatlerinde okunmasının daha bereketli ve feyizli olduğu söylenir; fakat duayı haftanın 7 günü her saatte okumak da mümkündür.
   2. Duanın niyet bölümü ve esmalardaki özel dualar mutlaka okunmalı, ayrıca duanın sırasına da muhakkak riayet edilmelidir.
   3. Bu duadan fayda göremezsiniz 1 kez daha denemelisiniz, bu rağmen yine de istenilen sonuç almazsanız aşağıdaki aşk duaları kitabına da bakabilirsiniz:

3 YORUM

 1. Avatar

  Şafii mezebind ikindi namazda farzıdan sonra sunnet kılınirm

  • Avatar

   Şafiî mezhebine göre farz ve sünnet namazların rekât dağılımı şöyledir:

   a) Beş vakit farz namazlar. Bunlar dört mezhepte de aynı rekâtlerde kılınırlar. Sabah namazından itibaren sırası ile her bir farz: 2+4+4+3+4 rekât olup toplam 17 rekâttır.

   b) Sünnet namazlara gelince… Bunlar iki gruptur:

   1) Sünnet-i Müekkede (Kuvvetli sünnet) olanlar:

   I) Sabah namazının farzından önce iki rek’ât;

   II) Öğle namazının farzından önce 2 rek’ât; sonra 2 rek’ât;

   III) Akşam namazının farzından sonra 2 rek’ât;

   IV) Yatsı namazının farzından sonra 2 rek’ât;

   V) Vitr Namazı: En azı 1 rek’ât; kemal derecesi 3 rek’ât; en çoğu 11 rek’âttir. İki rek’âtte bir selâm verilerek kılınır. Bu durumda son rek’ât tek kılınır. Vitri, ilk teşehhütte selâm vermeyip tek selâmla kılmak da caizdir. Vakti, yatsı namazından sonra fecr-i sadığın doğuşuna kadar olan süredir. Ramazan ayının son on beş günü geldiğinde son rek’âtte rükûdan doğrulunca kunut duâları okunur.

   NAMAZLARIN TOPLAMDA KAÇ REK’ÂT OLDUĞU

   2) Sünnet-i Gayr-i Müekkede (Kuvvetli olmayan sünnetler) olanlar:

   I) Öğle namazının farzından önce 2 rek’ât; sonra 2 rek’ât:

   Böylece öğle namazı toplam 12 rek’âta tamamlanmış oluyor. Şöyle ki: Öğle namazında önce sünnet-i müekkede olarak 2 rek’ât kılınır. Selâm verilir. Ardından sünnet-i gayr-i müekkede olarak 2 rek’ât daha kılınır. Daha sonra 4 rek’ât farz namaz kılınır. Farzdan sonra başta olduğu gibi, önce 2 rek’ât sünnet-i müekkede, ardından 2 rek’ât sünnet-i gayr-ı müekkede kılınır.

   II) İkindi namazının farzından önce 4 rek’ât;

   III) Akşam namazının farzından önce 2 rek’ât;

   Bu durumda Şafiilerde akşam namazı 7 rek’ât oluyor. Şöyle ki: Başlangıçta 2 rek’ât sünnet-i gayr-ı müekkede kılınır. Ardından 3 rek’ât farz kılınır. Farzdan sonra 2 rek’ât sünnet-i müekkede kılınır.

   IV) Yatsı namazının farzından önce 2 rek’ât:

   Şafiilerde yatsı namazı ise vitir namazından hariç olmak üzere, toplamda 8 rek’ât olarak kılınıyor. Şöyle ki: Başlarken 2 rek’ât sünnet-i gayr-ı müekkede kılınıyor. Ardından 4 rek’ât farz namaz kılınır. Daha sonra 2 rek’ât daha sünnet-i müekkede kılınıyor.

   Allah kabul etsin. Âmin.

 2. Avatar

  Yorumunuz