Ezan Duası Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Ezan Duası Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Ezan Hakkında Kısa Bilgiler

Ezan, dinimizin direği olan, günde 5 vakit yapmamız gereken namaz ibadetimizi bize hatırlatan ve Allah (c.c) evi olan camilere bizi davet eden bir çağrıdır. Tabi ki Ezanın anlamı sadece bu değildir. Elbette bundan daha fazlasıdır. Ezan İslam’ın temel prensiplerini kendinde taşıyan kutsal bir çağrıdır. Yeryüzünde İslam dininin bir sembolüdür. Ezan, anlam olarak da adeta dinimizin özetidir. Ezanı duyarak etkilenen, büyüsüne kapılan pek çok gayri Müslim Hak yola dönmüştür. Ezan bir memleketin İslam nuru ile nurlandığı, ibadetlerin serbest bir şekilde yapıldığı, tevhidin baş tacı edildiği, şirkin bir kenara itildiğini gösterir. Tekbir ile başlar ve Allah (c.c)’ın büyüklüğü, varlığı ve birliği tüm aleme duyurulur.

Ezan, İslam dininin doğduğu yıllarda okunmuyordu. Bunun 2 nedeni vardı. İlki, Peygamber Efendimiz (s.a.v) Müslümanları Namaza çağırmak için kenisine teklif götüren sahabelerini, müşriklerin adetlerindendir diyerek geri çevirmesiydi. İkincisi ise Müslümanlar Mekke’ye tam olarak hakim değillerdi. Bir sabah Hz. Ömer (a.s) ve Abdullah B. Zeyd (r.a) Peygamber Efendimize ezanın şimdiki okunduğu gibi okunduğunu rüyalarında gördüklerini bildirdiler. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v);

-“Bilal’i çağırın bana onun sesi gürdür.” Diyerek yanına çağırmıştır.

İlk ezanı Bilal-i Habeşi yüksek bir evin damında okumuştur. Ezan ilk olarak 622 yılında okunmuştur.

Ezan farz olan namazlar için okunur. Camide okunan ezan duyuluyorsa evlerde kılınacak namaz için ayrıca ezan okunmaz. Ezanın duyulmadığı uzak bir mesafede veya yerleşim merkezleri dışında bulunanlar da ezan okurlar. Cenaze namazı ile vitir, bayram, teravih, yağmur duası namazı ve farz-ı ayın olmayan diğer namazlar için ezan okunmaz.

Ezan’ın Sözleri ve Türkçe Anlamı

Allahü Ekber

Anlamı: Allah en büyüktür. 4 defa peş peşe söylenir.

Eşhedü enla ilahe illallah

Anlamı: Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. 2 defa peş peşe söylenir.

Eşhedü enne Muhammeden Resülullah

Anlamı : Ben şahitlik ederim ki Muhammet Allah’ın resulüdür. 2 defa peş peşe söylenir.

Hayya alas salah

Anlamı: Haydi Namaza.2 defa söylenir.

Hayya alal falah

Anlamı: Haydi kurtuluşa. 2 sefa söylenir.

Esselatü hayrün minen nevm

Anlamı: Namaz uykudan daha hayırlıdır. Yalnızca Sabah Namazında 2 defa söylenir.

Allahü Ekber

Anlamı: Allah en büyüktür. 2 defa söylenir.

La ilahe illallah

Anlamı: Allah’tan başka ilah yoktur. 1 defa söylenir.

Ezan Okunurken Okunacak Dua

Müezzin İlk “Eşhedü enne Muhammede’r – Resûlullah” söylediğinde;

“Sallallahu aleyke yâ Râsulallah” denir.

Müezzin İkinci kez “Eşhedü enne Muhammede’r – Resûlullah” söylediğinde;

“Karret aynî bike yâ Râsulallah” denir.

Müezzin “ Hayye Ale’s-Salah” derken;

“Lâ Havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-ayilyi’l-azîm.” denir.

Müezzin “Hayye Ale’l-Felahe” derken;

“Mâşâallahu Kâne ve Mâlem yeşe lem yekün” denir.

Ezan Okunurken Okunacak Dua Türkçe Anlamı

“Sallallahu aleyke yâ Râsulallah” :Allah sana rahmet etsin ey Allah’ın Resulü

“Karret aynî bike yâ Râsulallah” : Gözüm seninle nurlansın ey Allah’ın Resulü

“Lâ Havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-ayilyi’l-azîm.” : Günahlardan dönmek, çekinmek, taâtte güçlenmek ancak Allah’ın yardımı ve fazlı iledir.

“Mâşâallahu Kâne ve Mâlem yeşe lem yekün” : Allah dilerse her şey olur dilemezse hiçbir şey olmaz.

Ezan Bittikten Sonra Okunacak Dua

“Allâhümme Rabbe hâzihi’d-da’veti’t-tâmmeh, ve’s-salâti’l-kâimeh, âti Muhammedeni’l-vesîlete ve’l-fadîlete, veb’ashü makâmem-mahmûdeni’l-lezî va’adteh.”

Ezan Bittikten Sonra Okunacak Dua Türkçe Anlamı

“Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammed’e vesîle’yi ve fazîleti ver. O’nu, vaat ettiğin Makam-ı Mahmûd üzere dirilt”

Ezan Duası Hakkında Faziletler

“Müezzini işittiğiniz zaman, onun dediğini tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü gerçekten kim bana bir defa salavat getirirse, Allah onu on rahmet ile anar. Sonra da benim için Allah’tan vesile isteyin. Çünkü vesile Cennet’te bir makamdır ki, ancak Allah’ın kullarından bir kula layık görülmüştür, umarım ki o kul ben olayım. Artık kim benim için Allah’tan vesile isterse, şefaatim ona helal olur.”

Ezan Hakkında Rivayetler

Câbir (r.a)’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu;

“Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed’e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur.”

Sa’d İbni Ebî Vakkas (r.a)’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kim müezzini işittiği zaman: Tek olan ve ortağı bulunmayan Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve resûlü olduğuna şahitlik ederim. Rab olarak Allah’tan, resûl olarak Muhammed’den, din olarak İslam’dan razı oldum, derse, o kimsenin günahları bağışlanır.”

Ezan Hakkında Hadis-i Şerifler

-Ezanı, müezzinin söylediklerini tekrar ederek sonuna kadar dinlemek, bitince de dua etmek faziletli sünnetlerdendir.
-Ezan vakitleri duaların reddedilmediği vakitler olup, her ezandan sonra dua etmek bu sebeple faziletli kabul edilmiştir.
-Ezandan sonra duaya devam etmek hayırlara ulaşmanın sebebi olduğu gibi, kıyamet gününde Peygamberimizin şefaatine nâil olabilmenin de vesilesidir.
-Ezan bittikten sonra Peygamber Efendimiz’in öğrettiği dualardan biri ezan duası olarak okunmalıdır.
-Vesîle, fazîlet ve makâm-ı mahmûd kıyamet gününde sadece Peygamber Efendimiz’e has üstün mertebe ve makamlardır

3 YORUM

  1. Avatar

    Hiç ama hiç kesilmesin bu ezanlar biz kurtuluşumuz ezanlara borçluyuz ( 15 temmuz )

  2. Avatar

    Sevdim beni bıraktı ben çok sewyorum geri dönmesi için dua eder misiniz arkadaş lar ben ediyorum sizden de dua bekliyorum