Farz Ve Sünnet Arasında Ne Fark Vardır?

Farz Ve Sünnet Arasında Ne Fark Vardır?

Farz Ve Sünnet Arasında Ne Fark Vardır?

Farz ve sünnet kavramları genellikle birbirine karıştırılmakta ve bazen sünnet olan şeyler farz olarak algılanmaktadır. Bu iki olgunun arasında ince bir çizgi bulunmaktadır. Bundan dolayı bu her iki kavramın da ne olduğunu bilmek gerekmektedir.

Farz Ve Sünnet Ne Demektir?

Farz, Allah’ın Kuran’da bildirdiği kesin emirleridir. Bu emirleri yerine getirmek zorunludur. Örneğin, ramazan ayında oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, Müslümanların üzerine Allah tarafından farz kılınan şeylerdir. Bir Müslümanın, bunları mutlaka yapması gerekmektedir. Sünnet, en kısa tanımı ile Peygamber Efendimizin yaşam biçimidir. Müslümanların, onun yaşam biçimini örnek alarak yaşaması gerekmektedir. Bu sünnete uymak, İslamiyet’in özümsenmesi açısından gereklidir. Fakat sünnet olan bazı davranışlar, farz gibi kesin emirler değildir.

Sünnet Olan Davranışlar Yerine Getirilmezse Ne Olur?

Peygamber Efendimizin yaşamında gerçekleştirdiği her şey, Müslümanlara örnek olacak eylemlerdir. Bu sebeple sünnet olarak benimsenen davranışları yerine getirmemek, yapılmaması gereken bir durumdur. Çünkü Hazreti Muhammed’in yapmış olduğu her eylem, insanları kötülüklerden uzak tutacak ve günah işlemeye engel olacak davranışlardır.

Hazreti Peygamber yaşamı süresince insanlara, kendisinden sonra sünnetinin yaşatılması ve daha sonra gelecek olan nesillere aktarılmasını söylemiştir. Bu sebeple, sünnet her ne kadar Kurandaki hükümler gibi keskin olmasa da, asla terk edilmemesi gereken bir unsurdur. İnsan, yaşamında ne kadar Peygamberin sünnetine ve onun yaşamına yakın bir şekilde yaşarsa, dünya hayatında o denli başarılı sayılacaktır.