Farz, Vacip, Sünnet Hakkında Bilinmesi Gerekenler (2020 yılı)

Farz, Vacip, Sünnet Hakkında Bilinmesi Gerekenler (2020 yılı)

ERGENLİK ÇAĞINA ERMİŞ AKILLI MÜSLÜMANIN YÜKÜMLÜ OLDUĞU FİİLLER NELERDİR?

  • Farz
  • Vacip
  • Sünnet
  • Müstehab
  • Mübahları İşlemek
  • Haramı terk etmek
  • Mekruhlardan Uzak Durmak
  • Müfsid olan şeyleri terk edip işlememekle mükelleftir.

Soru: Farz neye denir?

Farz, Vacip, Sünnet Hakkında Bilinmesi Gerekenler (2020 yılı)
Farz, Vacip, Sünnet Hakkında Bilinmesi Gerekenler (2020 yılı)

Allahü Teala’nın Kesin delirlerle işlenmesi gerekli olan emirlerine Farz denir. Örnek olarak; Namaz kılmaz,Oruç tutmak gibi şeyler.

Soru: Farza İnanmayan Kimse ne olur?

İslam dininden çıkmış, yani kafir olur. Eşi varsa dinen boş olur.

Soru: Farza İnanıpta İşlemeyen kimse ne olur?

Farzı yerine getirmeyen,günahkar olur.İslam dininden çıkmaz ,fakat cehennem azabıyla cezalandırılır.

Soru:Vacib ne demektir?

Terk edilmesi caiz ve mümkün olmayan demektir. Örnek Olarak;Kurban Bayramında kurban kesmek, sadaka-i fıtır vermek gibi şeyler.

Soru: Sadaka-i fıtır ne demektir?

Ramazan orucunu tutan kimsenin bir fakire para vermesine sadaka-i fıtır denir.(Bu para Kadir gecesinden itibaren bayram namazından çıkmadan önce verilir.)

Soru: Vacip ile Farzın arasındaki fark nedir?

Vacibi inkar eden müslümanlıktan çıkmaz.

Soru: Vacibi İşlemeyen ne olur?

Cehennem azabıyla cezalandırılır.Böyle olduğuna inanmayan müslümanlıktan çıkmaz.

Soru: Sünnet neye denir?

Peygamberimiz (s.a.v)’in farz ve vacipten başka işlediği ve emrettiği şeylere denir. Örnek Olarak; Cemaatle namaz kılmak,çocukları sünnet ettirmek gibi şeyler.

Soru: Kıldığımız namazda kaç tür sünnet vardır?

Sünneti müekkede ve sünneti gayri müekkede olmak üzere iki çeşit sünnet vardır.

Sünneti müekkede;Efendimizin farzlardan başka terk etmeden kıldıkları ve ümmetine de kılmayı emir buyurdukları namazlardır.

Sünneti gayri müekkede ise;Efendimizin bazen terk ettikleri namazlardır.İkindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri gibi.

Soru: Müstehab ne demektir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in ömürlerinde, birkaç defa işledikleri şeylere denir. Örnek Olarak;Sadaka vermek ve mübarek günlerde oruç tutmak müstehabtır.

Soru: Mübah neye denir?

İşlenmesi ile İşlenmemesi bir olan şeylere mübah denir. Örnek Olarak; et, süt gibi yenilemesi ve içilmesi yasak olmayan şeyleri yemek ve içmek mübahtır.

Soru: Haram neye denir?

Cenabı Hakk’ın işlenmesinin fena olduğunu bize bildirdiği amellerdir. Örnek Olarak; anaya ve babaya saygısızlık etmek,gıybet etmek, domuz eti yemek, içki içmek hile yapmak gibi şeyler.

Soru: Mekruh ne demektir?

İşlenmesi kötü olan işe denir. Örnek Olarak;Güneş doğarken ve zevaldeyken namaz kılmak gibi şeyler.

Soru: Müfsid neye denir?

Oruç, abdest ve namazı bozan şeylere denir.