Felak Ve Nas Surelerinin Anlamları Ve Mealleri Nelerdir?

Felak Ve Nas Surelerinin Anlamları Ve Mealleri Nelerdir?

Ayet-el Kürsi suresinden sonra en büyük koruyucu surelerden olan Felak ve Nas sureleri, bu anlamda bizzat efendimize yapılan sihrin tesirinin ortadan kaldırılması için Yüce Rabbimiz tarafından vahiy meleği olan Cebrail vesilesi ile efendimize ulaştırılmış ve efendimize bu sureleri okuması emredilmiştir .Efendimiz tarafından okunarak, bu vesile ile yapılan sihrin tesiri yok edilmiştir.

Felak Ve Nas Surelerinin Anlamları İse Şöyledir;

Felak Suresi Anlamı Şöyledir;

1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

2- Deki; Sığınırım o sabahın Rabbine

3- Yarattığı şeylerin şerrinden

4- Karanlığın çöküp bastırdığında gecenin şerrinden

5- O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

6- Ve kıskançlık gösterdiğinde kıskancın şerrinden

Nas Suesi Anlamı Şöyledir;

1- Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

2- Deki; Sığınırım ve insanların Rabbine

3- İnsanların hükümdarına

4- İnsanların ilahına

5- O sinsi vesvesecinin şerrinden

6- O ki, insanların göğsüne vesvese fısıldar

7- Gerek cinlerden gerek insanlardan

Felak Ve Nas Surelerinin Mealleri

Pergamber efendimiz döneminde vahiy meleği Cebrail (a.s) tarafından getirilen Felak ve Nas surelerinden Nas suresi toplamda 6 ayetten meydana gelmekte ve Felak suresi ise toplamda 5 ayetten meydana gelmektedir. 5 vakit namaz içerisinde de okunması tavsiye edilen Felak ve Nas sureleri, ayrıca namaz dışında da okunması tavsiye edilmektedir. Rabbimizin büyüklüğünü ve kullarını tüm şerli ve varlıklardan korunması anlamına gelen Felak ve Nas sureleri, günlük olarak okunması durumunda, müslümanın dünya afetlerinden ve musibetlerinden koruduğu gibi, sevap almasına ve Yüce Rabbimizin rızasına ve mağfiretine ermesine de vesile olmaktadır.

Felak Ve Nas Sureleri Okunmasının Faydaları İse Şunlardır;

  • Felak ve Nas sureleri okuyan bir kimse, o gün içerisinde tüm şerli varlıklardan ve dünya musibetlerinden korunmaktadır.
  • Felak ve Nas sureleri okumayı adet edilen bir kimsenin ciddi ruhsal hastalıklar dışında kalp ve göğüs sıkıntısı çekmesi söz konusu olmamaktadır.
  • Felak ve Nas sureleri okuyan bir kimse, manevi yönden korunmaktadır.
  • Felak ve Nas sureleri okumayı adet edinen bir kimsenin varsa vesvese hastalığından bu vesile ile kurtulması umut edilmektedir.
  • Felak ve Nas sureleri okuyan bir kimsenin, ruhen huzurlu olması, zihnen ferahlaması söz konusu olmaktadır.
  • Felak ve Nas sureleri okuyan bir kimseye insan ve cin nazarı isabet etmesi söz konusu olamayacağı gibi, o kimse üzerinde nazar tesiri söz konusu ise, inşallah Felak ve Nas sureleri vesilesi ile en kısa sürede bu dertten kurtulmaktadır.
  • Felak ve Nas sureleri okuyan bir kimse, büyü ve sihirden korunacağı gibi, evin içerisine şeytan girmesi de bu vesile ile önlenmekte ve bu durum sonucunda da Felak ve Nas sureleri okunan o evde bolluk, bereket, huzur, sağlık, güven, sevgi, muhabbet, saygı gibi erdemler hasıl olmaktadır.

Bu bakımdan bir müslüman günlük olarak Felak ve Nas sureleri okumayı alışkanlık haline dönüştürmeli ve mümkün mertebede 5 vakit farz namazları içerisinde de Felak ve Nas korunma sureleri okumaya gayret göstermelidir.

 

Etiketler