Fil Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve kuran-ı kerim 105

Fil Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve kuran-ı kerim 105
FİL SURESİ
Fil Suresi’nin Kur’an-ı Kerim’deki Yeri
Fil suresi Kur’an-ı Kerim’in 105’ inci suresidir ve Mekke’ de inmiştir. Fil suresi 5 ayet’ ten oluşmuştur, vakfesi Lam harfidir. İsmini birinci ayette yer alan fil kelimesinden almıştır.
Fil Suresi’nin İnişi
  Kâfirun suresi ile yapılan bu bildiriden sonra, kâfirler artık Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Selem)’le  yapmayı düşündükleri uzlaşmadan/anlaşmadan tamamen ümitlerini kesmişler ve yeni bir strateji belirlemeye karar vermişlerdir. Maddeci, ahiret inkârcısı ve ahlâksız kâfirler [Kureyş’in ileri gelenleri], çıkarları gereği putçuluğu devam ettirmek azminde oldukları için tüm putları reddeden Müslümanlığı kendi çıkarları açısından tehlikeli bulmuşlar, İslam’ın ilerlemesine engel olmayı yeni stratejileri olarak benimsemişlerdir.
 
Fil Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve kuran-ı kerim 105
Fil Suresi Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve kuran-ı kerim 105
            İlk zamanlar Haşimîlerden çekindikleri için Ebutalib’in himayesinde Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Selem)’in hayatına müdahale edemeyen Kureyşliler, artık sadece “mecnun, kâhin, şair” gibi ifadelerle yetinmeyip fiziksel saldırılara da başlamışlardı. Bu saldırılarını Ukbe’nin Kâbe’de yaptığı gibi, Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Selem)’i boğma girişiminde bulunacak kadar ileri götürmüşlerdi.
            Yeni stratejileri gereği, herkesin gözünü korkutarak Müslümanlığın ilerlemesine engel olmayı amaç edinen Kureyşliler, kabilesi güçlü olan Müslümanlara dokunamamalarına karşılık, kimsesizlere, özellikle köle ve cariyelere, sonu ölümlerle biten işkenceler uygulamışlardır. Giderek artan bu işkenceler karşısında, Müslümanların bir kısmı dinlerini gizlemek zorunda kalmışlardır. Bu dönemde peygamberimiz ve beraberindekilerin içinde bulundukları korku ve çaresizlik, daha sonra Bakara suresinin 214. ayetinde başkalarına örnek olarak anlatılmıştır.
            İşte, Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Selem) ve Müslümanlar bu sıkıntılar içindeyken gerekli manevî destek onlara bu sure ile verilmiş; Allah’a inanıp buyruklarını yerine getirenlerin, hakka inanmalarına rağmen güçsüz oldukları için zalimlere karşı çıkamayanların korkmamaları gerektiği, Allah’ın onları koruyacağı ve onlara yardım edeceği bildirilmiştir. Ayrıca bu surede, Allah’ın buyruklarına karşı gelenlerin, inananlara ve zayıflara saldırıda bulunarak zulmedenlerin, güçleri ne olursa olsun Allah’ın cezalandırması karşısında yok olup gidecekleri de vurgulanmıştır.
Habeşliler, Yemen’i ele geçirince Ebrehe adındaki komutan buranın valisi olmuştu. O da diğer Habeşliler gibi Hıristiyan’dı. Arabistan’ı yakından tanıdı. İdaresindeki halkın Hac ve ziyaret için Mekke’ye gittiklerini ve Kâbe’ye hürmet ettiklerini müşahede etti. Kâbe’nin itibarını azaltmak ve itibar kazanarak halkı kendisine meylettirmek için ondan daha cazip ve görkemli bir kilise yapmaya karar verdi. Habeş kralının da yardımı ile kısa sürede San’a şehrine görkemli bir kilise yaptı. Kulleys adını verdiği bu kiliseyi altınlar ve gümüşler ile süsledi. Çevreye haber göndererek halkı Kâbe yerine Kulleys’i ziyaret etmeye çağırdıysa da bu çağrı kabul görmedi. Hatta bir gece Kulleys’e gizlice giren bir adam hakaret olsun diye kilisenin içine pisledi. Bu duruma son derece öfkelen Ebrehe, Kâbe’yi yakmaya ve taş üstünde taş bırakmamaya yemin etti.
Ebrehe atmış bin kişilik kalabalık bir ordu ile Mekke’ye doğru yola çıktı. Taif’e geldiği zaman adamlarının bir kaçını keşif için ileri gönderdi. Onlarda Mekkelilere ait hayvan sürülerini önlerine katıp getirdiler. Bu hayvanlar arasında Peygamber Efendi’mizin dedesi olan Abdülmüttalib’in de iki yüz devesi bulunuyordu.
Abdülmuttalib yanına birkaç kişi alarak doruca Ebrehe’ye gitti. Gelen kişinin boylu poslu, iri yapılı, heybetli bir olduğunu gören Ebrehe, ona büyük hürmet gösterdi. Ebrehe tercümanı aracılığı ile Abdülmuttalib’e sordu. ‘’Ne için geldin?’’ Abdülmuttalib develeri için geldiğini bildirince
 Ebrehe:
’Ben de seni büyük bir zat sanmıştım. Senin dinine ve ceddine ait olan Kabe’yi yıkmaya gelmişken, sen develerden bahsediyorsun dedi’’
 Abdülmuttalib :
‘’Ben develerin sahibiyim. Develeri isterim. Kâbe’nin sahibi var. Onu koruyacak olan odur cevabını verdi.
’’Ebrehe:
’Bana karşı onu koruyacak olan kimse yok’’ deyince
 Abdülmuttalib:
‘’Orası beni ilgilendirmez. İşte sen, işte o!’’dedi. Bu konuşmadan sonra Ebrehe develerin verilmesini emretti. Abdülmuttalib develerin alıp Mekke’ye geri döndü. Başına toplanan ahaliye ’Bu evin sahibi onu korur korkmayınız’’ diye teselli verdi ve halka dağlara çıkmasını emretti. Kendisi de Kâbe’ye gidip şöyle dua etti:
‘’Allah’ım! Kul malını, evini, ehlini korur. Sen de bu evini, kendi ehlini haçlı ordusuna karşı koru. Onların haçlı kuvvetleri Sen’in kuvvetine asla galip gelemeyecektir. Onlar cahilliklerinden Sen’in haremine karşı yürüdüler, Sen’in büyüklüğünü düşünemediler.’’ Abdülmuttalib bu şekilde Allah-u Teala’ya ağladı. Sonra dağa çekilip Hıristiyan Habeş ordusunun akıbetini beklemeye başladılar.
Ebrehe, 17 Muharrem Pazar günü sabahı ordusunu düzenleyip askerin önüne Mahmud adı verilen meşhur fili koyarak Mekke’ye doğru yürümeye başladı. Mekke’ye yaklaşıp içeri girmeye hazırlanırken o meşhur fil aniden çöküverdi. Ne yaptılarsa fili yerinden kaldıramadılar. Filin yönü başka tarafa çevrilince koşarak o tarafa gidiyor, fakat Mekke’ye çevrilince yere çöküyordu.
Onlar fille çekişmekte iken deniz tarafından aniden çıkan Ebabil kuşlarının hücumuna uğradılar. Dağ kırlangıçları adı verilen bu hayvanlar, ağızlarında bir tane ve ayaklarında iki tane olmak üzere mercimekten büyük, nohuttan küçük kızgın taşlar yüklenmişlerdi.
Kibirli Ebrehe ve kalabalık ordusu, büyük bir paniğe kapılmış, bir o yana bir bu yana kaçışmaya başlamışlardı. Habeş ordusunun çoğunluğu, üzerlerine düşen kızgın taşlardan helak olmuşlardı. Düşe kalka Yemen’e varanlarda çok geçmeden orada ölüyorlardı. Ebrehe ise yaralanmış, vücudu parça parça dökülmeye başlamıştı. O halde bir ibret olmak üzere Yemen’e varmış ve sonunda bedeni küçücük kalmış, kalbi parçalanarak can vermişti.
Meşhur fil sağ kalmıştı. Fakat gözü görmüyor, ayakları tutmuyordu. Habeş ordusundan kalan cenaze artıkları, Allah-u Teala tarafından gönderilen bir sel ile temizlenmişti. Araplar, bu hadisenin meydana geldiği seneye ‘’Fil Senesi’’ adını verdiler.
İşte Fil Suresi, bu ibret verici kıssayı haber vererek din düşmanlarını sakındırmakta ve Allah-u Teala’nın kudretini gözler önüne sermektedir. Ayrıca Peygamber Efendimizi teselli ederek, Allah-u Teala’nın mukaddes kıldığı Kabe’ye saldıranların helak olduğu gibi, Allah-u Teala’nın alemlere rahmet olarak gönderdiği Habib’ine ve onun tebliğ ettiği dine saldıranların da helak olacağını bildirmektedir.
Fil Suresi Arapça Okunuşu
fil suresi
 
Fil Suresi Türkçe Okunuşu
Bismillahirahmanirrahim
Elem tera keyfe fe’ale rabbuke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehum fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.
Fil Suresi Türkçe Anlamı
Râhman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
(Ey Muhammed! Kâbe’yi yıkmaya gelen) Fil sahiplerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.
Fil Suresi İngilizce Çevirisi
Rabbinin, Fil sâhiplerine ne yaptığını görmedin m?–>  Hast thou not seen how thy Lord dealt with the owners of the Elephant??
Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? –> Did He not bring their stratagem to naught
Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi  –> And send against them swarms of flying creatures,
Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atan (kuşlar) –> Which pelted them with stones of baked clayy
Nihâyet onları, kurt yeniği ekin yaprağı gibi yaptı –> And made them like green crops devoured (by cattle)?
Fil Suresi’nin Faziletleri
Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Selem) buyurdu ki:
“Kim Fil suresini okursa, Allah’u Teâlâ onun hayatını düşmandan ve (suretinin ve ahlakının) değişmesinden korur.”
Fil Suresine İlişkin Rivayetler
Fil suresini düşmanlarına karşı 3, 5, 7 kez okuyan kişi, düşmanlarını yenerek mağlup eder.
Fil suresi akşam namazı ve yatsı namazı aralığında 250 defa okursa hasımlarını def eder.
Fil suresini akşam namazı ve yatsı namazı arasında 1000 defa okuyan kişinin, bütün dilekleri gerçekleşir ve her ne muradı varsa ona kavuşur.
Fil suresi savaş sırasında okunursa zafer ve galibiyete sebeptir.
Fil suresini bir kimse düşmanının yüzüne karşı okursa düşmanının perişan olmasına nedendir.
Fil suresi zalim bir insanın yanına giderken okunursa zalim kişinin düşmanlığından ve kötülüğünden emin olunarak korunur.
Fil suresi her gün sürekli olarak sabah namazının farzında veya sünnetinde Fatiha ile birlikte her iki rekatında okuyan kişi düşmanlarının şerrinden korunur ve emin olur.
Fil Suresi bir kiremit parçası üzerine yazılır ve intikam için o haneye gömülürse, o hane sahipleri huzursuz olur.
Fil Suresinin Tefsiri
1)      Ey Habibim! Görmedin mi, yani görmüş gibi bilmedin mi? Yani elbette Rabbinin fil sahiplerine, Kabe’yi Muazzama’yı yıkmak isteyen o zalim kavme neler yaptığını Allah-u Teala’nın bildirmesi ile bildin.
2)      O kudreti sonsuz olan Alemlerin Rabbi, o fil sahiplerinin kurdukları tuzağa, onların Kabe hakkında aldıkları yıkma kararını bozgunluk içinde bırakmadın mı?
3)      Evet, Allah-u Teala o fil sahiplerini cezalandırmak için onların üzerlerine bölük bölük kuşlar (Ebabil kuşları) gönderdi.
4)      O kuşlar onların üzerine ‘’siccilden’’(pişmiş tuğladan) yapılmış taşlar atıyorlardı. Herhangi birinin başına isabet eden taş parçası, o kimsenin ayağından çıkarak öldürüyor veya bir hastalığa uğratarak helakine sebep veriyordu.
5)      Allah-u Teala Kabe’ye düşmanlık gösteren o hain topluluğu yenilip çiğnenmiş ekinler gibi kıldı. Hepsi de kutsal değerlere düşmanlığın sonucunda darmadağın olarak Allah-u Teala’nın kahrına uğramış oldular.

4 YORUM

 1. Avatar

  fil süresinde anlatılmak istenen nedir

 2. Avatar

  şimdi benim kafamı karıştıran bişey var. Fil olayı olduğunda kabe putlarla doluydu. o zaman Allah onu korudu. Peki kabe putlardan arınmış tam olarak beytullah olmuşken emeviler döneminde iki veya üç defa yerle bir edildiğinde Allah niye korumamış. Kabe yıkılmış tüm kadınlar çocuklar tecavüze uğramış ve mekke ateşe verilmişken niye kuşlar gelmedi de kabe putlarla doluyken geldi. Yanlış anlaşılmasın ateist veya deist değilim fakat bu konuya bir cevap bulamadım.acayip kafam karışık.

  • Avatar

   Burdaki konu Kabe değil, ebrehenin Allah ın varlığını ilahlığını bilirken reddederek Allah a karşı gelip, O’nu yeneceğini düşünmesinden dolayı gerçekleşmiştir bu olay.