Gayri Müslimlerin Durumu

Gayri Müslimlerin Durumu

Gayri Müslimlerin Durumu

Allah, (C.C.) İslâmın hakim olduğu ülkelerde yaşayan gayri Müslimlerin kimseleri Müslüman kimseler gibi himayesi altına alıp şefkat ve merhamet ile canlarını mallarını koruyup, düşmanların tecavüzünden de muhafaza edip, kendilerine iyilik ve ihsan edilmesini de emir buyurur. Cenab-ı Allah şöyle buyurur: “Din için sizinle savaş etmeyen ve yurtlarınızdan sizleri çıkarmayan kimselere iyilik ve ihsan etmenizden onlara karşı adaletli davranmanızdan Allah (C.C.) sizleri men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever.”(Mumtehine, 8)

Peygamber (S.A.V.) de ş öyle buyurur: “Üç çeşit komşu vardır; Bir hakkı olan komşu, iki hakkı olan komşu ve üç hakkı olan komşu. Bir hakkı olan komşu, Müslüman olmayan komşudur. İki hakkı olan komşu, müslüman olan komşudur. Biri İslâmlığın, diğeri de komşuluğun hakkıdır. Üç hakkı olan komşu ise, Müslüman ve akraba olan kimsedir. Bir hak İslâmın, diğer hak komşuluğun, öteki ise akrabalık hakkıdır.” (Bezzar)

Görüldüğü gibi Müslüman olmayan kimse muhterem olup hakkına tecavüz etmek ş öyle dursun, kendisine yardım edip iyilik etmek ve kalbini rencide edecek söz ve davranışlardan son derece uzak kalmak gerekir. Cenab-ı Allah şöyle buyurur: “Ehli kitapla ancak en güzel yoldan mücadele edin” (Ankebut: 46)

İslâm dini hakimiyeti altında yaşayan gayri Müslimlerin büyük hak ve geniş bir hürriyet veriyor, şöyle ki:

1    – İnanç ve ibadetlerinde hürdürler, diledikleri gibi ibadet edebilirler. Mabetlerine dokunulmaz. Peygamber (S.A.V.) bu hususta şöyle buyuruyor: “Onları ibadetleriyle baş başa bırakınız.”

2    – Dinimiz, domuz eti gibi haram olan bir şeyi, kendilerince helal ise onlara yasaklamamızı caiz görmez.

3    – Evlenmek, boşanmak ve nafaka gibi ehvali şahsiye meselerinde serbesttirler.

4    – İslâm dini akıl ve mantık çerçevesi dahilinde onlara münazara hakkını veriyor. Münazara ederken onları rencide edecek söz ve davranışlardan

5    – Onların ziyaretlerine gitmek ve hastalarının halini sormak mubahtır.

6    – Müslümanlarla alış-veriş yapmak mubah olduğu gibi gayri Müslimlerle yapmak da mubahtır.

7    – Kurban kesilirse Müslüman komşulara ikram etmek sünnet olduğu gibi, gayri Müslim komşulara da ikram etmek sünnettir.

8    – Onlara hediye vermek mubahtır. Yalnız İslâm dini muhtaç olan kimselerin ihtiyacını karşılamak için maddi durumu iyi olan Müslümanları mallarından belirli bir nispette zekât vermekle mükellef kıldığı gibi, İslâm hakimiyeti altında yaşamayı kabullenen gayri müslimlerin de cizye denen bir miktar vergi vermekle mükellef kılmıştır. Bu, senede bir defa verilir.