Göz Zinası Nedir? Hakkındaki Ayetler Nelerdir?

Göz Zinası Nedir? Hakkındaki Ayetler Nelerdir?

Göz zinası hakkında peygamber efendimiz; ”Allah’tan korkan başını yabancı kadından çevirsin, Allah bu hal üzere o kimseye ibadet tadı verecektir” buyurmuş ve buradan bakışlarda zina durumu olduğunu haber vermiştir. Hakkında birçok ayetlerin de bulunduğu göz zinası, müslüman bir kimse tarafından alışkanlık haline dönüştürüldüğünde kişinin ibadetlerinden zevk alması söz konusu olamayacağı gibi, Yüce Allah’tan af ve rıza alması da söz konusu olmamaktadır.

Göz Zinası Hakkında Kur’an-Kerim’de Yer Alan Ayetler İse Şunlardır;

Göz zinası hakkında yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Nur suresi 31. ayette şöyle buyurulmaktadır; Ey Resulüm, müminlere söyle harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar! Müslüman kadınlar da ziynetlerini saklasınlar, başörtülerini yakalarına kadar örtsünler! buyurulmuştur.

  • Göz Zinası Hakkında Peygamber Efendimiz Tarafından Şöyle Buyurulmuştur;
  • ”Harama bakmayan gözler, cehennem ateşi görmez.”
  • ”Kadına şehvetle bakanın, ahirette gözlerine erimiş kurşun dökülerek cehenneme atılır.”
  • ”Komşu kadına, arkadaş hanımına şehvet ile bakmak, yabancı bir kadına bakmaktan 10 kat daha günahtır.”
  • ”Ev bir kadına bakmanın, genç bir kıza bakmaktan 1000 kat daha günahtır.”
  • ”Avret yerini açana ve başkasının avret yerine bakana Allah lanet etsin.”
  • ”Kadının yüzü ve iki eli dışında bedeninin tümü avrettir.”
  • ”Erkeğin erkek için, kadının ise kadın için avret yeri dizi ile göbek arasıdır.”
  • ”Erkeğin kadına, kadının ise erkeğe şehvet ile bakması haramdır.”

Göz Zinası İşleyenin Dünyadaki Durumu Nedir?

Göz zinası işleyenin ahiretteki durumu hakkında peygamber efendimiz tarafından buyurulmuş ve göz zinasının haram olması sebebiyle ümmetinin göz zinasından uzak durmasını emretmiştir. Bu durum ile birlikte göz zinasının dünyadayken de, birçok musibetlere neden olduğu büyük islam alimleri tarafından belirtilmiştir.

İslam büyükleri, göz zinasının özellikle de alışkanlık haline getirilmesi durumunda, kişinin rızkının kesilmesine, bereketsizleşmesine, kalbinden ve gözünden ilahi nurun alınmasına, ibadetlerinden zevk alamamasına, Yüce Allah’ın gazaplanmasına ve rahmetinin kesilmesine, meleklerin o kimseden hızla uzaklaşmasına ve şeytanların o kimse ile dostluk kurmasına, insanların dahi o kimseden uzak kalmayı tercih etmesine neden olduğunun altını çizmektedirler.

Buradan da anlaşılıyor ki, basit bir eylem gibi görünen ancak gerçek anlamda kişinin dünya ve ahiret hayatından bedbaht olmasına neden olan göz zinası, özellikle de gıybet, yalan gibi diğer fitneler ile birlikte ahir zamanda müslüman toplumlarda dahi, yaygınlaşmış ve bu sebeple de ahlaki değerlerin hızla çökmesine neden olmuştur.

Göz Zinası Alışkanlık Haline Dönüştüren Bir Kimse Yapması Gerekenler Nelerdir?

Göz zinası alışkanlık haline dönüştüren bir kimsenin öncelikle göz zinasının haram olduğunu ve bu sebeple de, iradesine sahip çıkarak, göz zinasından uzaklaşmaya samimi bir şekilde gayret göstermeli ve ayrıca önceki süreçlerde işlemiş olduğu göz zinası için de kalbi ve dilen samimi bir şekilde istiğfarda bulunmalıdır.

Ayrıca, bir tür psikolojik saplantı durumu da olan göz zinası alışkanlığında bireyin gerektiği durumlarda bir psikiyatri doktoruna başvurmasında da fayda bulunmaktadır. Müslüman bir kimsenin her ne şartta ve ortamda olursa olsun, iradesine sahip çıkarak göz zinasından kaçınması gerekmektedir.

 

Etiketler