Gözyaşı Abdesti Bozar Mı?

Gözyaşı Abdesti Bozar Mı?

Büyük islam alimleri tarafından da belirtildiği üzere, ağrı yada sızı durumu söz konusu olmaksızın, gözlerden akan yaşın veya sarı suyun namaz abdestine engel teşkil etmediği yönündedir. Dolaysıyla, buradan da anlaşılacağı üzere gözyaşının namaz abdestinin bozulmasına neden olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, bilinenin aksine ağrıtıp zorunlu bir şekilde çıkarılması durumunda da, abdestin bozulmasına neden olduğunu da belirtmekte fayda görmekteyiz.

Diğer bir deyişle, gözlerinde ağrı ve sızı rahatsızlığı sonucunda gözyaşı akan bir kimsenin bu duruma bağlı olarak namaz abdesti bozulduğundan yeniden abdest alarak abdestini tazelemesi gerekmektedir. Ayrıca, gözyaşı akıntısı kronik bir durumuna dönüşmesi yani istem dışı olarak sürekli bir şekilde akması durumunda da, bireyin bu durum karşısında namaz abdestini yeniden tazelemesi gerekmektedir.

Hangi Durumlarda Gözyaşının Abdesti Bozması Söz Konusu Olmamaktadır?

Yoğun olarak sorular islami konular arasında yer alan gözyaşının hastalık düzeyinde bulunması yani istem dışı bir biçimde tekrar etmesi durumunda abdestin yenilenmesi gerektiğini belirttikten sonra, şimdi de gözyaşının hangi durumlarda abdestin bozmasına neden olmadığı hakkında da bilgiler sunalım.

Büyük islam alimleri tarafından da belirtildiği üzere, uykusuzluk, ağlamak gibi durumlar sonucunda gözlerden akan yaşın, abdesti bozması söz konusu olmamaktadır. Dolaysıyla da, dünya işleri ile ilgili olarak gözyaşı dökülmesi, ağlanması gibi durumlarda namazın bozulduğunu belirterek, bu durumun namaz abdestine herhangi bir olumsuzluk yansıtmadığını belirtmekte fayda görmekteyiz. Ancak, ağlama eylemi dünya işleri aksine ahirete dönüklü olarak meydana gelmesi durumunda da, namaz ve abdestin bozulması söz konusu olmadığını da belirtmekte fayda görmekteyiz.

Nitekim bu konu hakkında bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır; ”Cenâb-ı Hakk’a, ağlıyarak itâat eden, gülerek cennete dahil olur ve gülerek günah işleyen, ağlayarak cehenneme girer.” (Haşiyetü’t-Tahavi, Şerhu Nuru’l-İzah, I/325) Bu hadis kaynağına bakıldığında, dünya hayatında yalnızca dünyalık açısından gözyaşı akıtılmasının caiz bir durum olmadığı ve bu eylemin ayrıca namaz ve abdest açısından da caiz bir durum olmadığını belirtebilmekteyiz.

Gözyaşı Hastalık Düzeyinde Bulunması Durumunda Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Gözyaşı sürekli yani kronik bir şekilde etkisini devam ettirmesi yani bir hastalık durumuna ulaşması durumunda veya doğrudan sağlık sorunu kaynaklı olarak devam etmesi durumunda, abdestin yenilenmesi gerekmektedir. Daha çok ileri yaş grubu bireylerde hasıl olabilen bu durumun bireylerin namaz abdestini sürekli bir şekilde almasının önüne geçilmesi ve zahmet çekmemesi açısından mümkünse ilk olarak tedavi edilmesine özen gösterilmelidir.

Özellikle yaş insanlar tarafından sıklıkla şikayet edilen sürekli gözyaşı sorunundan mümkün mertebede tıbbi olarak kalıcı bir şekilde kurtulma sağlanması beraberinde bireylerin gün içerisinde normal bir şekilde namaz abdesti almasına ve gönül rahatlığı içerisinde farz namazlarını eda etmesini sağlamaktadır. Bu durum haricinde, gözyaşı gelmesi ve ahiret korkusu ile ağlanması gibi durumların namaz abdestini bozucu bir eylem olmadığını tekrar belirtmekte fayda görmekteyiz.

Etiketler