Günahların Sevaba Çevrilmesi Mümkün Müdür ?

Günahların Sevaba Çevrilmesi Mümkün Müdür ?

Günahların sevaba çevrilmesi dinimizde mümkündür. Ancak işlenen günahları tövbe edip Allaha iman edenler ve ondan sonra güzel işler yapanlar, günah işlemekten kaçınanlar bundan müstesnadır. Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirmektedir. Çünkü Allah bağışlayan, gafurdur ve çok merhametlidir. Furkan 25/70 ayetinde de “Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirmektedir” diye ayet bulunmaktadır.  Allahu Teala onların şirk ile kirlenen düşüncelerini imanla temizleyip, müminleri katledip kazanılan ilahi gazabı, gayrimüslime karşı yapacakları cihatla rızaya mazhar kılmaktadır. Fuhuş yapıp kirlettikleri vicdanlarını iffetle arındıracaktır. Kısaca şirk ve küfür hayatında Allah’ın azabını, gazabını celbeden çirkin amelleri iman ve islam hayatında onun rızasını kazanıp iyi ve güzel amellere yer verir.

Ebu Hureyre:  Ahirette iyilikleri kötülüklerden çok fazla olan kişiler hakkında Allah, onların yapmış olduğu kötülükleri iyiliğe dönüştürecektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır. “ Bir takım kimse keşke küçük günah işlemiş olsaydılar diye temenni etmiştir. Bunlar kim sorusuna ise “Allah kötülükleri iyiliklere değiştireceği kimseler olarak söylenmiştir.

Başka bir ayette Allahu Teala bir insan ne kadar çok günahkar olursa Allah’ın rahmetinden ümidini kesmemesi , böyle yapanlarında Allaha ulaşmak isteyenlerin olduğunu açıklanmaktadır. Allah bütün işlenmiş olan günahları sevaba çevirmeye kaadir buyurmaktadır. Bunun tersini yapan Allaha ulaşmak istemeyen ve Allahın rahmetinden ümidini kesmiş olmaktadırlar ve günahları sevaba çevrilmeyip onlar için azap başlamaktadır.

Nisa suresi 64 ayette: Günahkar olan kullar Peygamber Efendimiz (s.a.v) önünde tövbe etmişler ise bu ayete göre tövbe edenlerin niyeti Allah’ a ulaşmak olmak kaydıyla  Allah ezelde onlara tayin etmiş olduğu mürşidlerin önlerinde tövbe etmek durumundadır, daha sonra bu mürşidler de tövbe edenlere tövbe edecek böyle kişilerin işlemiş olduğu günahları affedilip sevaba dönüşecektir. Kısaca dinimizde işlenmiş olan günahları tövbe edip ve daha sonra iman eden kişiler için günahlar affedilip iyiliğe dönüşecektir.

Yapılan Diğer Yorumlar

Bir hadiste günahları sevaba çevrilmesi konusunda şu yorumlar yapılmıştır; bütün günahlar imanla silinmektedir. Bu hadis “ İslam kendisinden önce işlenmiş olan günahları tamamen ortadan kaldırmaktadır. Buna göre de iman eden bir insan daha önceden etmiş olduğu küfür, yapmış olduğu zina, katil suçları sankihiç işlenmemiş gibi silinip ortadan kaldırılmaktadır. Bu hadisteki hüküm de bunu işaret eder.

Müslim hadisinde geçtiği Allah küfürden, zinadan, günahtan ve şirkten tövbe eden kimsenin önceden olan suçları yok saymaktadır. İmana gelip tövbe etmesinden sonra da sevap yazar.

Başka bir yorum da yapılan bütün kötülüklerin kıyamet gününde iyiliğe dönüşecek diye söylenmektedir. Yalnız Taberi’ nin isabetle bu yorum kabul edilemez. Çünkü bu dünyada işlenmiş olan şirkin, günahın kıyamet gününde bizzat imana dönüşmesi gereklidir ki buda hiçbir akıllının kabul edeceği bir şey değil diye yorum bulunmaktadır.

 

Etiketler