Guslün Vasıfları

Guslün Vasıfları
Guslün Vasıfları, Gusül abdesti, Guslün Farzları, Cünüpluktan kurtulma, Cünüp olma, Abdest alma, boy abdesti, ilişkiden sonra abdest almak

Gusül yapılması, cünüplükten ve hayız ile nifas kanlarının kesilmesinden dolayı farz olan bir vazifedir. Bazı sebeplerden dolayı da bir sünnet veya müstehap olur.

Bunların başlıcaları şunlardır:

1. Cuma ve iki Bayram namazları için yıkanmak.
2. Hac veya Umre için ihrama girerken ve Arefe günü vakfe için yıkanmak.
3. Mekke-i Mükerreme’ye veya Medine-i Münevvere’ye girmek için yıkanmak.
4. Müzdelife’de ve Mina’da bulunmak için yıkanmak.
5. Günahtan tövbe için yıkanmak.
6. Husûf (ay tutulması), Küsûf (güneş tutulması) namazlarıve yağmur duasıiçin yıkanmak.
7. Kan aldıran, ölü yıkayan veya baygınlıktan ayılan kimse için yıkanmak.
8. Seferden gelen veya yeni elbise giyen kimse için yıkanmak.
9. Berât veya Kadir gecesine eren kimse için yıkanmak.
10.İnsanların toplanacakları yerde hazır olacak kimse için yıkanmak.
11.İstihâze (özür) halinden kurtulan kadın için yıkanmak.
12. Cünüplüğünü müteakip âdet görmeye başlayan bir kadın, dilerse cünüplüğünden dolayı yıkanır, dilerse yıkanmasını âdetinin bitmesine bırakır.
13. Her cinsel ilişkiden dolayı yıkanmak. Şöyle ki, hanımıyla cinsel ilişkide bulunan kimse, henüz yıkanmadan tekrar cinsel ilişkide bulunabilir. Fakat arada yıkanması veya abdest alması menduptur.
14. Daha namaz vakti olmadan yıkanmak. Şöyle ki cünüp bir kim-senin yıkanmasını namaz vaktine kadar tehir etmesi bir günah sayılmaz. Fakat daha evvel yıkanması daha faziletlidir. Sünnet ve müstehap olan gusüller sadece temizlik ve tazim için yapılır. Bunlarda mazmaza = ağzı çalkalamak ve istinşak = buruna su çekmek mutlaka icap etmez.(Şafiîlere göre farz olan gusüllerden başkası sünnettir.)

GUSLETMELERİ FARZ OLANLARA HARAM VEYA MEKRUH OLAN ŞEYLER

Gusletmeleri farz olanlara gusül etmeden evvel haram olan şeyler şunlardır:

1. Namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim kastı ile, bir âyet miktarı olsa bile, Kur’an okumak. Fakat dua  ve senaya dair âyetleri dua ve sena kastı ile okumak caizdir. Meselâ, cünüp olan veya âdet gören bir kadın, dua maksadı ile Fatiha sûre-i celîlesi’ni okuyabilir.Aynı şekilde, bu halde Kur’an âyetlerini çocuklara kelime kelime öğretmek caizdir. Kelime-i şehadeti okumak, tesbih ve tekbirde bu-lunmak da caizdir.
2. Kur’an-ı Kerim’e bir âyet veya yarım âyet olsa bile el sürmek, Mushaf-ıŞerif’i el ile tutmak haramdır. Fakat bitişik olmayan bir kılıf, bir mahfaza, bir torba veya sandık içinde bulunan bir Mushaf-ı Şerif’i tutmak ise, caizdir.
3. Kâbe-i Muazzama’yı tavaf etmek ve bir zaruret olmadığı halde bir mescide, bir cami-i şerife girmek ve içinden geçmek. Zaruret hali bundan müstesnadır. Meselâ yıkanacak kimsenin evi-nin kapısı mescidin içinde olur da, bu kapıyı başka tarafa çevirmesi ve başka ikametgâh bulması mümkün olmazsa, onun hakkında evine git-mek üzere mescide girmek caiz olur.Mescit içinde yatan bir kimse, rüyalanınca dışarıya çıkmak için teyemmüm eder, dışarıya çıkmaktan korkarsa, teyemmüm ile oturur. Fakat bununla ne Kur’an okuyabilir, ne de namaz kılabilir.
4. Üzerinde ayeti kerime yazılı bir levhayı, bir parayı el ile tutmak.

Gusletmeleri icap eden kimselere yıkanmadan evvel yapmaları mekruh olan şeyler de şunlardır:

1. Dinî kitaplardan herhangi birini el ile tutup okumak.
2. Elini, ağzını yıkamadan yiyip içmek.
3. Elde tutulmayıp yer üzerinde bulunan bir sayfaya, bir levhaya Kur’an-ı Kerim’i yazmak. Bu da İmâm Muhammed’e göre mekruhtur.Cünüp ile hayızlı ve lohusanın Kur’an-ı Kerim’e bakmaları mekruh değildir. Bu, el ile tutmak gibi sayılmaz. (İmam Malik’e göre cünüp olan Kur’an-ı Azîm’i okuyamaz ise de, hayızlı olan kadın okuyabilir. Çünkü cünüp, derhal yıkanabilir. Hayızlı kadın ise böyle değildir, mazurdur.)

Gusül Abdesti Almayı Bilmiyorsanız Buraya Tıklayarak Makalemizi Okuyabilirsiniz.