Gusül Abdesti ile Namaz Kılınır Mı?

Gusül Abdesti ile Namaz Kılınır Mı?

Gusül abdesti cünüplük halleri ortaya çıktığında alınması gereken özel bir abdest türüdür. Tüm vücut yıkanarak alındığı için tam temizlik sağlamakta ve İslam’ın temizlik şartı için daha uygun olmaktadır. Gusül abdesti ile namaz kılınır mı sorusu sıkça sorulan sorular arasında yer almaktadır. Bu konuda net bir cevap verebilmek için Kuran’daki ve hadislerdeki ifadelere, dolayısıyla da bu konuları bizlerin anlayacağı şekilde yorumlayan İslam âlimlerinin dediklerine bakılması gerekmektedir.

Gusül Abdesti Namazda Geçerli Mi?

Gusül abdesti tüm bedenin yıkandığı, dolayısıyla da tam temizlendiği için normal abdeste göre daha geçerli olan bir abdesttir. Bu nedenle bu abdestle namaz kılınması daha sevap olmaktadır. Sevabın daha fazla olması konusunda hadisler ve İslam âlimlerinin açıklamaları bulunmaktadır. Gusül abdesti ile namaz kılınır mı sorusunun cevabı aslında Peygamberimizin yaptıklarında saklıdır. Bazen gusülden sonra tekrar abdest alan Peygamberimiz bazen de bu abdesti kullanarak namaz kılmıştır. Yani özetle belirtmek gerekirse gusül abdestiyle namaz kılmak eğer guslü bozan (abdesti bozan hallerle aynıdır) haller ortaya çıkmamışsa doğrudur, yapılabilir. Ancak konuyla ilgili mezhepler arasındaki tartışmalar Peygamberimizin bazen neden gusüllü olduğu halde tekrar abdest aldığının bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Mezheplere göre elin gusül abdesti alırken avret yerine değmesinin abdesti bozup bozmayacağı tartışma konusudur. Gusül abdesti alırken elin avret yerine değmesi Hanefi mezhebine göre abdesti bozmayıp namaz kılınabileceği söylenirken, Şafi mezhebine göre abdesti bozmaktadır. Öte yandan, Maliki mezhebine göre gusül sırasında avret yerine dokunmak abdesti bozmakta, ancak guslü bozmamaktadır. Bu durumda namaz kılacak kişi gusüllü sayılmakta ancak abdestsiz sayıldığı için tekrar abdest alarak namaz kılması gerekmektedir.

Gusül Abdesti Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Mezhepler arasından gusül abdestinin geçerliliği konusu avret yerine dokunulup dokunulmamasına göre değişmektedir. Ancak guslün şartlarından bir tanesi de avret yerlerinin, burada yer alan pisliklerin temizlenmesidir. Bu nedenle Maliki ve Şafi mezhebine tabi olanlar abdestlerinin olup olmadığından emin olmak için avret yerlerine dokunup temizledikten sonra mutlaka normal namaz abdesti alır gibi abdest almalı, bu şekilde kuşkuları ortadan kaldırmalıdır. Hanefi mezhebine göre ise gusül sırasında avret yerine dokunmak guslü de abdesti de bozmamakta namaz kılınabilmektedir. Gusül alındıktan sonra namaz kılınana kadar abdesti bozacak haller ortaya çıkması durumundaysa tartışmasız abdest alındıktan sonra namaz kılınması gerekmektedir. Gusül abdestinde dikkat edilecek diğer önemli kurallar ise saç sakal diplerine kadar vücudun her yerinin suyla temas ettiğinden emin olmaktır. Çünkü bu abdestte vücudun tam temizlenmesi amaçlanmaktadır. Abdestin sonunda tüm vücudu temizlemek amacıyla dökülen su önce sağ tarafta vücudun yarısını kaplayacak şekilde, sonra da sol tarafta vücudun her yerini kaplayacak şekilde uygulanmalıdır. Vücuttaki tüm kirlerin ve temizleme suyunun en son ayaklara ulaşması ve burada birikmesi nedeniyle en son ayaklar temizlenip gusül tamamlanmalıdır.

Etiketler