Hac Nedir Ve Kimlere Farzdır

Hac Nedir Ve Kimlere Farzdır

Hac Nedir Ve Kimlere Farzdır

Hac Nedir Ve Kimlere Farzdır, İslam’ın beş şartı içerisinden sonuncusu olan Hac, belli bir zamanda Kâbe’ ye gidilerek ibadet edilmesi anlamına gelmektedir. Hicretin 9. yılında farz olan hac ibadeti hem mal ile hem de beden ile yapılan bir ibadet şeklidir. Hacca gitmek için belirli şartların taşınması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan her Müslümanın hayatında bir defa hac görevini yerine getirmesi gerekmektedir.

Hac ibadetin farz kılınmış olmasının pek çok sevapları ve faydaları bulunmaktadır. İslam dininin kardeşliğini yücelten bu ibadette dünyanın dört bir tarafından gelen Müslüman insanların Allah’a yönelmesi onların ne kadar saf ve temiz duygular ile geldiklerinin bir göstergesi olmaktadır. Farklı renklere farklı dillere sahip olan insanların aynı ihrama girerek aynı ibadeti yapmaları hem eşitlik fikrini hem de mahşer gününü yansıtmaktadır.

Yüce İslam dininin tüm dünyaya yayılmaya başladığı ve Peygamber efendimizin yaşamış olduğu kutsal topraklarda dini duygular çok daha kuvvetlenmektedir. Allah’ a çok daha yakın hissettiren bu ibadet ile tüm Müslümanlar kendilerini çok daha huzurlu hissetmektedir. Hac vazifesini Allah rızası gözeterek yapanların kat kat sevaplar kazandığı bir gerçektir. Kul hakları hariç olmak üzere tüm günahların affedildiği de bilinmektedir. Hac ibadetini gerçekleştirerek Allah’ın yolunda gitmeyi devam eden herkes günahlarından arınmış olarak yaşamaya devam edecektir. Hac ibadetinin farz olduğu kimselerde aranan özellikler;

 

*Akıllı olmak

*Ergen olmak

*Müslüman olmak

*Hür olmak

*Maddi güce sahip olmak