Hamilelik Dönemi ve Dinin Tavsiyeleri

Hamilelik Dönemi ve Dinin Tavsiyeleri

Hamilelik Dönemi ve Dinin Tavsiyeleri

Hamilelik Dönemi ve Dinin Tavsiyeleri, Ortak hayatın kurulmasından bir süre geçtikten sonra eşler, birbirlerinin ortak yanlarını tanımakla hayat yolunu sürdürmede daha uygun bir anlayışa sahip olacaklardır. Böyle bir ortamda kadın ve erkek, tedrici olarak büyük karar, yani çocuk yapma aşamasına yaklaşacaklardır. İslâm dini bu dönemle ilgili olarak bir takım özel buyruklar ve tavsiyeler öngörmüştür. Bu öğreti ve tavsiyelere uyan kadınlar ve erkekler, salih evlat nimetinden nasipleneceklerdir.

Hamilelik dönemi, çocuk sahibi olmanın en hassas dönemlerinden biridir. Bu dönemin kadın açısından özel bir önemi vardır. Çünkü kadın, bir yandan çocuk sahibi olmak ve yüce Allah’ın rahmetinin göstergesi olan annelik sevgi ve şefkatini göstermek ister ve öte yandan da çok zor, ağır, ıstıraplı, bedensel ve ruhsal zararlarla karşılaşması muhtemel bir döneme girmiş olur. Kadın, hamilelik döneminin bu zorluk ve güçlüklerinden dolayı din ve din önderleri nezdinde yüce bir makama sahip olmuştur. Yüce Peygamberimiz (s.a.a) bu hususta şöyle buyurmuştur:

Kadın, taşıdığını doğurduğu zaman idrak edemeyeceği büyük bir sevap kazanmış olur.

İmam Cafer Sadık’ın (a.s) bir buyruğunda şöyle geçer:

Doğum yaparken ölen bir kadının kıyamette sorgusu yoktur. Çünkü o, bir çocuk doğurma tasasıyla dünyadan ayrılmıştır.

İşte bu dönemin hassasiyetinden dolayı hem erkek ve hem de eşlerin aileleri başta olmak üzere- kadınla bir tür ilişkisi olan herkes hamile kadının durumunu anlamalı ve hâlini gözetmelidirler. Çünkü kadın, bu dönemde insan adında bir emaneti taşımaktadır ve herkes de onun korunmasında ciddiyet göstermeli; tavır, eylem ve söylemlerin cenin üzerinde etki gösterdiğini bilmelidir. Kuşkusuz ki güzel ahlâk ve tatlı dil, anne ve cenin için çok güzel bir ruhsal ortam oluşturacağı gibi, çirkin söz ve davranışlar da hem anneyi ve hem de cenini kötü duruma düşürebilecek ve bu da çocuğun geleceğini etkileyebilecektir.