Hamilelik Nedir – Hamilelik Dönemi

Hamilelik Nedir – Hamilelik Dönemi

Hamilelik Nedir – Hamilelik Dönemi

Hamilelik nedir?

Hamilelik Nedir, Adet döngüsünde yaklaşık 14. gününde yumurtlama adı verilen süreçle sağ veya sol Fallop tüpüne (kanalına) atılacak yumurta hücresi bu hafta içinde olgunlaşmaya başlar.
Her Fallop tüpü aynı taraftaki yumurtalık ile yakın temastadır. Fallop tüplerinin uç kısmında bulunan hareketli saçaklar yumurtlamayla atılan yumurta hücresini yakalar ve içeri alarak burada ilerlemesini sağlar. Döllenme Fallop tüpü içinde gerçekleşir.

Rahim ağzı spermler için rahim içine giriş ve doğumda bebek için rahimden çıkış kapısıdır. Vajinanın devamında yer alır. Rahim ağzı kanalında yer alan salgı bezleri gebeliğe elverişli günlerde spermlerin geçişini kolaylaştıran, gebeliğe elverişli olmayan günlerde bu geçişi zorlaştıran salgılar üretir. Rahim ağzı salgıları ayrıca vajinadan rahim içine bakterilerin girişini engeller
Rahimin içinde yer alan boşluk rahim iç tabakasıyla kaplanmış durumdadır. Döllenmiş yumurta hücresi Fallop tüplerinden geçerek endometriuma ulaştığında burada en “verimli” bulduğu bölgeye yerleşir ve çoğalmaya ve gelişmeye başlar.

Rahim iç tabakası her adet döngüsünde yenilenir ve gebelik oluştuğunda embriyo rahim boşluğunda gelişimini sürdürür. Gebelik gerçekleşmediğinde bu tabaka yeniden oluşturulmak üzere rahim ağzı yoluyla vajinaya, buradan da dış ortama atılır. Kanamayla beraber olan bu sürece adet kanaması adı verilir.

Yumurta hücresi yumurtalıklarda bulunan ve olgunlaşmış haliyle 150 mikron (0.15 milimetre) çapında olan bir hücredir ve adet döngüsünün ilk gününden itibaren olgunlaşmaya başlar. Bu olgunlaşma sürecinde folikül adı verilen içi sıvı dolu bir kesecik içindedir. Folikül büyüyerek 18-20 milimetre çapına ulaştığında çatlar ve içerisindeki yumurta hücresi serbest kalır. Serbest kalan hücre Fallop tüpünün içine geçer.

Yumurtalıkta folikülün çatladığı yerde rengi nedeniyle sarı cisim (corpus luteum) adı verilen bir yapı oluşur ve bu yapı rahim iç tabakasını hamileliğe hazırlayan progesteron hormonu salgılar.
Yumurta hücresinin içinde anne adayına ait kromozom ve genleri barındıran hücre çekirdeğini ve hücreyi çevreleyen jelatin benzeri Zona Pelusida adlı kalın çeperi görünümündedir. Bu kalın çeper yumurta hücresinin içine döllenme sürecinde yalnızca bir sperm hücresinin girmesini sağlaması yanında hücrenin yalnızca insan spermi tarafından döllenebilmesini de garanti eder.
Hamileliğin başlangıcından doğum anına kadar olan süre 280 gün veya 40 haftadır.

Peygamber efendimizden şöyle bir hadis naklolunmuştur:

“Ey Hevla! Andolsun beni peygamber, elçi, müjdeleyici ve korkucu olarak gönderene, bütün kadınlar yüce Allah’ın rahmet gölgesinde eşinden hamile kalırlar. Sonra doğum anı gelir. Doğum anında çektikleri her acının karşılığında, yüce Allah ona mümin bir köleyi azat etme sevabı verir. Doğum gerçekleştikten sonra süt vermeye başlayınca, çocuk anne sütünü emdikçe ona kıyamet günü herkesi hayretler içerisinde bırakacak bir nur önünde olur. Geceleri ibadet eden, gündüzleri de oruç tutan kadının sevabı verilir. Emzirme dönemi bittiğinde yüce Allah ona şöyle hitap eder: “Ey kadın, senin günahlarını bağışladım. Artık amellerine yeniden başlayabilirsin”

Hamilelik Dönemi

Hamilelik dönemi ve annenin bedeninde olan fiziki değişimler birçok kadın için bilinmediği için korku ve ıstıraba neden olur. Elbette kadınlara hamilelik döneminin tabii bir süreç olduğu anlatılmaya çalışılmalıdır. Bu dönemin başlangıcı, fiziki değişimleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar.

Cenin Dönemleri

“Ey insanlar, ölümden sonra dirilme hakkında şüphedeyseniz bilin ki hiç şüphe yok, sizi topraktan yarattık biz, sonra bir katre sudan, sonra donmuş bir parça kandan, sonra yaratılışı tamamlanmış, tamamlanmamış bir et parçasından size apaçık gösterelim kudretimizi diye. Ve sizi, dilediğimiz muayyen bir zamana dek rahîmlerde kararlaştırırız, sonra çocuk olarak çıkarırız sizi, sonra da ergenlik çağına getiririz ve sizden ölen olur, gene sizden, bilgisinden sonra hiçbir şey bilmez bir hale gelen ve ömrün en aşağılık devresine sürüklenen olur. Ve yeryüzünü kupkuru görürsün, fakat ona yağmur yağdırdığımız zaman harekete gelir, kabarır ve çeşitli, çifter-çifter güzelim nebatlar bitirir.”

Ceninin gelişim ayları şunlardan ibarettir:

1- Birinci ay kalp ayıdır. Çünkü ilk dört haftada ceninin yaşamı, yani kalbi çalışmaya ve atmaya başlar.

2- İkinci ay yüzün belirginleşmesi ayıdır. İkinci ayın başlamasıyla çocuğun uzuvları belirginleşmeye başlar. Yüz hatları da yavaş yavaş belirginleşir. Göz çanakları, kulaklar, burun ve ağız oluşur. Bu dönemde annenin çok dikkatli olması gerekir.
Devamlı abdestli olmaya ve günahlardan uzak durmaya dikkat etmelidir. Soğukkanlılığını korumalı, sinirlenmemelidir. Haram yiyeceklerden kaçınmalıdır.
Kadın çok heyecanlanır veya kimyasal ilaçlardan kullanırsa, ceninin sinir sistemine etki etmesi olasılığı yüksektir. Eğer kadın kızamık olursa çocuğun zihinsel olarak geri kalması mümkündür.

3- Üçüncü ay ses tellerinin gelişme dönemidir. Bu dönemde ses telleri oluşur. Fakat cenin ses üretemez. Üçüncü aydan itibaren cinsel özellikler de görülmeye başlanır.

4- Dördüncü ay çocuğun saçları çıkmaya başlar. Bu dönemde cenin çirkin görünüşünün bir kısmını kaybeder. Deri rengi daha şeffaf ve kırmızı renktir. Bedenini boydan boya bu şeffaf deri kaplar. Deri altında yağ tabakası ve ter bezleri oluşmaya başlar.

5- Beşinci ay hareket ayıdır. Bu ayın başlangıcında çocuk rahimde hareket etmeye başlar. Dış hareketiyle birlikte parmaklarını da hareket ettirir. Bu ayda çocuk yüksek sesleri duyar ve tepki gösterir.

6-Altıncı ay uzuvların tamamlanma ayıdır. Bu ayda çocuğun güçlenmesi başlar. Yüzü iyi bir görüntü alır. Saçları belirginleşir. Burnu tamamlanır, kulakları gelişir ve boynu özel bir gelişim gösterir. Çocuk ellerini sinesine bırakır ve ayaklarını karnına doğru çeker.

7- Yedinci ay sinir sistemi ayıdır. Bu ayda değişik sinir sistemleri olgunlaşır. Karmaşık sinir sistemi oluşmaya ve çocuğun uzuvları daha bir düzen içinde çalışmaya başlar. Çocuk hareketleri belirginleşir ve kendisini hareket ettirme kabiliyetine sahip olur.

8- Sekizinci ay güzellik ayıdır. Bu ayda çocuğun asıl uzuvları gelişimini tamamlar ve daha da güzelleşir. Derinin tamamen gelişimini tamamlaması sonucu şeffaflık ve güzel bir görünüm oluşarak önceki deri şekli yok olur. Bu dönemde bir insan görünümüne bürünür.

9- Dokuzuncu ay doğum ayıdır. Bu ayda çocuğun etrafını saran deri tabakası yok olur. Kırmızıya dönük beyaz bir deri rengi oluşur. Çocuk bazen parmaklarını emmeye başlar.