Hangi Sure Kaç Defa Okunursa Hangi Tesirde Bulunur?

Hangi Sure Kaç Defa Okunursa Hangi Tesirde Bulunur?

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de 114 tane sure bulunmaktadır. Bir musibet, bela, hastalık veya dilek, istek ve niyazlarımız için bu sureler belli sayıda okunursa musibetten veya beladan kurtulunur, hastalık için okunursa şifa bulunur veya dilek, istek veya niyaz için okunursa o istek Allah (c.c) izni ile gerçekleşir. Biz kullar olarak Allah (c.c) ibadet etmek, salih amel işlemek için bol bol ibadet etmeli musibet, hastalık veya beladan kurtulmak için veya herhangi bir dilek, istek veya niyazımız için bol bol dua etmeliyiz. Dualarımızda samimi olmalıyız. Allah (c.c) yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin. Amin…

Hangi Sure Kaç Defa Okunursa Hangi Tesirde Bulunur?

Fatiha Suresi Ne İçin Okunur?

-Fatiha-i Şerife’yi yatarken okuyan kimse, ölümden başka her türlü kötülükten korunur.-40 defa yazılarak, sula silinerek içilir, hastanın yüzü ve elleri de aynı su ile silinirse, Allah (c.c) izni ile şifa bulur.

– Tehlike anlarında 10 defa okunur.

-Cuma günü yazılarak üzerinde taşınırsa, cinlerin şerrinden korunur.

– Fatiha suresi yazılır, yağmur suyu ile silinerek içilirse, kalp çarpıntısından ve korkudan Allah (c.c) izni ile şifa bulunur.

-Her kim Fatiha Suresini ” iyyâke nesteıyn” kısmına kadar, Ardından İhlas Suresini sonuna kadar okuduktan sonra   ” Allâhümmecma’beynî ve sıfâtike yâ zel beyne hâcetî kemâ cema’te beyne esmaîke ve sıfâtike yâ zel celâli vel ikrâm” duasını 3 defa okursa , Allah (c.c)’ın izni ile dile yerine gelir ve bu kişinin duası da makbul olur.

-Farz namazlarından sonra her gün Fatiha-ı Şerife’yi 18 defa, yatsı namazından sonra ise 28 defa okuyanın rızkı çoğalır.

-Temiz bir tabağa yazılır. Yazı, gül suyu ile silinir, kulağa damlatılırsa Allah (c.c) izni ile ağrısına şifa olur.

-İki rekatlık namazın her rekatında 7’şer defa Fatiha Suresi 3’er defa İhlas Suresi okuyarak namaz kılan kimsenin dileği Allah (c.c)’ın izni ile gerçekleşir.

Bakara Suresi Ne İçin Okunur?

– Tehlike anında ve duanın kabul olması için elif, lâm, mim ayeti okunur.

-Ruhi bunalıma karşı gün aşırı 3 defa okunur.Ali İmran Suresi Ne İçin Okunur?

Borçtan kurtulmak için ve zengin olmak için gün aşırı 3’er defa okunur.

Nisa Suresi Ne İçin Okunur?

Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için okunur.

Maide Suresi Ne İçin Okunur?

Her Türlü zarardan korunmak için gün aşırı 7 defa okunur.

En’am Suresi Ne İçin Okunur?

İstek ve dileğin kabul olması için gün aşırı 7 defa okunur.

A’raf Suresi Ne İçin Okunur?

Dünya ve ahiret mutluluğu için okunur.

Enfal Suresi Ne İçin Okunur?

Zindandan, iftira ve musibetten kurtulmak için gün aşırı 7 defa okunur.

Tevbe Suresi Ne İçin Okunur?-Her türlü şerden kurtulmak için gün aşırı 7 defa okunur,

-7 defa yazılır ve asılırsa o yere hırsız giremez.

Yunus Suresi Ne İçin Okunur?

Yunus Suresini yazıp taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar

Hud Suresi Ne İçin Okunur?

Zalime karşı galip olmak almak için gün aşırı 3 defa okunur.

Yusuf Suresi Ne İçin Okunur?

İzzet ve saadete nail olup, bahtın açılması için okunur.

Ra’d Suresi Ne İçin Okunur?

Düşmanın kahrı için okunur.

İbrahim Suresi Ne İçin Okunur?

Ahlakın güzelleşmesi için gün aşırı 10 defa okunur.

Hicr Suresi Ne İçin Okunur?Ticaretin kazançlı olması için gün aşırı 3 defa okunur.

Nahl Suresi Ne İçin Okunur?

Azgınlığın ve fesadın kaldırılması için gün aşırı 10 defa okunur.

İsra Suresi Ne İçin Okunur?

-Hilecilerin şerrinden korunmak için okunur,

-Misk ve safranla yazılarak dili tutulanlara içilirse Allah (c.c)’ın izni ile şifa bulur.

Kehf Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi okuyan kimse her türlü fitne ve musibetten korunur.

Meryem Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi gün aşırı 41 defa okuyan kimse fakirlikten kurtulur.

Taha Suresi Ne İçin Okunur?

Gün aşırı 21 defa okuyan kimsenin kısmeti açılır.

Enbiya Suresi Ne İçin Okunur?

Her türlü tehlikeye karşı okunur.

Hac Suresi Ne İçin Okunur?Mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur.

Mü’minun Suresi Ne İçin Okunur?

Her gün okuyan kimsenin, imani ve itikadi yönden düzelir, imanın kemaline erer.

Nur Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi okuyan kimse vesveseden kurtulur, kemali imane ve yakine erer.

Furkan Suresi Ne İçin Okunur?

Düşmanın pişman olması için okunur.

Şuara Suresi Ne İçin Okunur?

Zarardan korunmak için gün aşırı okunur.

Neml Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden korunur.

Kasas Suresi Ne İçin Okunur?

Azap ve esaretten korunmak için okunur.

Ankebut Suresi Ne İçin Okunur?

Aklı yükselen kimselere okunursa Allah (c.c)’în izni ile şifa bulur.

Rum Suresi Ne İçin Okunur?

Düşmana karşı galip olmak için okunur.

Lokman Suresi Ne İçin Okunur?

Dahili hastalıkala karşı gün aşırı 7 defa okunur.

Secde Suresi Ne İçin Okunur?

Yazılarak bir şişe içerisine konur, evin bir kenarında saklanırsa, her türlü afattan emin olunur.

Ahzap Suresi Ne İçin Okunur?

Nasip ve kısmetin açılması için gün aşırı 7 defa okunur.

Sebe’ Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse cin şerrinden korunur.

Fatır Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir.

Yasin Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi 70 defa okuyan kimse her muradına erer.

Saffat Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sereyi gün aşırı okuyan kimsenin rızkı çoğalır, darlık çekmez.

Sad Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi okuyan kimse zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.

Zümer Suresi Ne İçin Okunur?

Halk içerisinde aziz ve muhterem bir kişi olmak için gün aşırı okunur.

Mü’min Suresi Ne İçin Okunur?

Kötü insanın şerrinden emin olmak için gün aşırı 7 defa okunur.

Fussilet Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.

Şura Süresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse hasmını mağlup eder.

Zuhruf Suresi Ne İçin Okunur?

Gün aşırı 7 defa okuyan kimse muradına erer.

Duhan Suresi Ne İçin Okunur?

Gün aşırı 3 defa okuyan kimse dileğine erer.

Casiye Suresi Ne İçin Okunur?

İftiradan kurtulmak için okunur.

Ahkaf Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse cin şerrinden korunur.

Muhammed Suresi Ne İçin Okunur?

Zarardan kurtulup, saadete ermek için gün aşırı okunur.

Fetih Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi gün aşırı 7 defa okuyan kimse, her müşkülünü halledip, her muradına nail olur.

Hucurat Suresi Ne İçin Okunur?

Hastalığın şifa bulması için 7 defa okunur.

Kaf Suresi Ne İçin Okunur?

Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur.

Zariyat Suresi Ne İçin Okunur?

70 defa okuyan kıtlık yüzü görmez.

Tur Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi gün aşırı okuyan hakka yaklaşır, dertlerden kurtulur.

Necm Suresi Ne İçin Okunur?

21 defa okuyan her muradına nail olur.

Kamer Suresi Ne İçin Okunur?

70 defa okuyan kimse zalimin şerrinden emin olur.

Rahman Suresi Ne İçin Okunur?

Hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur.

Vakıa Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik çekmez, kazancı bereketli olur.

Hadid Suresi Ne İçin Okunur?

Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur.

Mücadele Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sure 1 avuç toprağa 3 defa okunarak düşman tarafına savrulursa, düşman hezimete uğrar.

Haşır Suresi Ne İçin Okunur?

40 gün boyunca 40’ar defa okunursa her türlü muradına erer.

Mümtehıne Suresi Ne İçin Okunur?

Gün aşırı okuyan kimse, haramdan korunur. Borçlu ise borcunu kolaylıkla öder.

Saf Suresi Ne İçin Okunur?

70 defa okuyan kimse aile huzursuzluğundan kurtulur.

Cuma Suresi Ne İçin Okunur?

Helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi açılır.

Münafıkun Suresi Ne İçin Okunur?

Nifaktan kurtulmak, şerre hedef olmak için 7 defa okunur.

Teğabün Suresi Ne İçin Okunur?

Nefes darlığına karşı suya 7 defa okunarak içilmeli.

Talak Suresi Ne İçin Okunur?

Gün aşırı 3 defa okuyan refikası ile güzel geçinir.

Tahrim Suresi Ne İçin Okunur?

21 defa okuyanın düşmanı dost olur.

Mülk Suresi Ne İçin Okunur?

44 Defa okuyan kimse her beladan kurtulur. Kabir azabı çekmez.

Kalem Suresi Ne İçin Okunur?

Şerden kurtulmak ve her muradına ermek için 71 defa okunur.

Elhakka Suresi Ne İçin Okunur?

Ahiret mutluluğuna ermek için 71 defa okunur.

Mearic Suresi Ne İçin Okunur?

Zafere ermek için 180 defa okunur.

Nuh Suresi Ne İçin Okunur?

1000 defa okuyan kimse düşmanını kahreder.

Cin Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi 7 defa okuyan kimse nazardan, sara hastalığından ve evhamdan Allah (c.c)’în izni ile şifa bulur.

Müzemmil Suresi Ne İçin Okunur?

40 defa okuyan kimsenin rızkı ummadığı yerden gelir.

Müddessir Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi gün aşırı okuyanın nefsi emmarenin sultasından kurtulur.

Kıyame Suresi Ne İçin Okunur?

Cuma geceleri okuyan kimse ahiret saadetine nail olur.

İnsan Suresi Ne İçin Okunur?

70 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur. Hak dostlarının zümresine nail olur.

Mürselat Suresi Ne İçin Okunur?

7 defa okuyan kimse göz hastalığına yakalanmaz.

Nebe Suresi Ne İçin Okunur?

İkindiden sonra okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur.

Naziat Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi her gece okuyan kimse son nefesini Kelim-i Tevhid ile kapar.

Abese Suresi Ne İçin Okunur?

Yakıne ermek için 7 defa okunur.

Tekvir Suresi Ne İçin Okunur?

Müşküllerin hali için 7 defa okunmalıdır.

İnfitar Suresi Ne İçin Okunur?

Her murada ermek için 21 defa okunur.

Mutaffifin Suresi Ne İçin Okunur?

Ağlayan çocuğu susturmak için 5 defa okunur.

İnşikak Suresi Ne İçin Okunur?

Doğumun kolay olması için 7 defa okunur.

Buruc Suresi Ne İçin Okunur?

Fitneci ve fesatların şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur.

Tarık Suresi Ne İçin Okunur?

Cinlerin şerrinden kurtulmak için 3 defa okunur.

A’la Suresi Ne İçin Okunur?

3 defa okuyan kimse seferden selametle evine döner.

Ğaşiye Suresi Ne İçin Okunur?

Vücuttaki her türlü yelin izalesi için 3 defa okunur.

Fecir Suresi Ne İçin Okunur?

Belanın uzaklaştırılması için 7 defa okunur.

Beled Suresi Ne İçin Okunur?

Kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur.

Şems Suresi Ne İçin Okunur?

Her türlü beladan korunmak için 41 defa okunur.

Leyl Suresi Ne İçin Okunur?

180 defa okuyan fakirlikten kurtulur.

Duha Suresi Ne İçin Okunur?

Okumaya devam edenler ruhi bunalım ve sıkıntıdan kurtulur.

İnşirah Suresi Ne İçin Okunur?

Okumaya devam edenler ruhi bunalım ve sıkıntdan kurtulur.

Tin Suresi Ne İçin Okunur?

7’şer defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur.

Alak Suresi Ne İçin Okunur?

7’şer defa okuyan kimsenin sözü geçerli olur.

Kadir Suresi Ne İçin Okunur?

Her müşkülün hali için 21 defa okunur.

Beyyine Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi vidr edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına erer.

Zilzal Suresi Ne İçin Okunur?

40000 defa okuyan kimse düşmanını helak eder.

Adiyat Suresi Ne İçin Okunur?

3 defa okuyan nazardan korunur.

Karia Suresi Ne İçin Okunur?

Her işin intizamı için 100 defa okunur.

Tekasür Suresi Ne İçin Okunur?

Dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için gün aşırı 3 defa okunur.

Asr Suresi Ne İçin Okunur?

İç hastalıkların tedavisi için yazılarak suyu içilir. 70 defa da okunur.

Hümeze Suresi Ne İçin Okunur?

İnsanların zemminden ve iftirasından kurtulmak için 21 defa okunur.

Fil Suresi Ne İçin Okunur?

Akşamla yatsı arasında 1000 defa okuyan kimse her türlü muradına nail olur.

Kureyş Suresi Ne İçin Okunur?

Zengin ve güzel ahlaka sahip olmak ve müsibetlerden emin olmak için 7 defa okunur.

Maun Suresi Ne İçin Okunur?

41 Defa okuyan kimse Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizi rüyasında görür.

Kevser Suresi Ne İçin Okunur?

100 defa okuyan kimse muradına nail olur. Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizi rüyasında görür.

Kafirun Suresi Ne İçin Okunur?

Yatarken okuyan kimse imanını şeytandan korumuş olur.

Nasr Suresi Ne İçin Okunur?

Her muradın hali için 1000 defa okunur.

Tebbet Suresi Ne İçin Okunur?

Düşmanın helakı için 1000 defa okunur.

İhlas Suresi Ne İçin Okunur?

-100 defa okuyan kamil bir imana erer,

10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz,

-1000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez,

-10000 defa okuyan her muradına nail olur.

Felak Suresi Ne İçin Okunur?

Sihri tesirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için 41 defa okunur.

Nas Suresi Ne İçin Okunur?

Cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur.

Çok Okunanlar

kutsaldinislam


20 YORUM

 1. Avatar

  kaynak?

 2. Avatar

  Gün aşırı ne demek

 3. Avatar

  Annem icin dua edin tahlillerinde birsey cikmasin

 4. Avatar

  Gün aşırı okumaya ne kadar devam edilecek? Bir defaya mahsus mudur? Yani birgün okunup bir gün ara verilip ertesi gün tekrar okununca bitecek mi?

 5. Avatar

  gün aşırı bir gün okuyup bir gün okumayacaz bunu anladım da 7 kere 41 kere derken bunları bi atunrutamı okuyacağız
  örneğin necm suresi 21 demişsiniz bunu ogün içindemi tamalıyacağız

 6. Avatar

  gün aşırı 7 defa derken günde 7 kez mi okunuyo bunu mu demek istiyorsunuz

  • Avatar

   Sayın Narin hanım. Gün aşırı demek bir gün arayla iki günde bir anlamına gelir. Bir gün arayla okuyunuz

 7. Avatar

  Ms ve epilepsi hastaligim icin hangi sureleri okumam lazim benim icinde dua edin hocam

 8. Avatar

  Humeze 17 defa okunursa bır suya şifa bulunulur mu

 9. Avatar

  Hayirli gunler.gurultusuyle huzur bozan komsudan kurtulmak icin hangi sureler okunmali ne yapilmali.bilgisi olan tatbik edipde faydasini goren varsa Allah rizasi icin yazsin.yurtdisindayim.trde olsam konusur hallederdim ama bu kafir milleti anlamiyor.biktirdilar beni.

  • Avatar

   Siz ilk önce bi doğru konuşun hele kimsinki kafir diyorsun millete

   • Avatar

    hocam bakin adam tr de olsam diyor demek ki adam dunya uzerinde bir hıristiyan memlekette…100 kevser 100 ihlas peygamber sunnetidir hergun okuyun

 10. Avatar

  Yorumunuz