Haram ve Helaller Nelerdir ?

Haram ve Helaller Nelerdir ?

İnsanların haram ve helal duygusu bağlamsal konuda olup, kendilerine yönelik iki etken karşısında önemli derecede önemli bir hal almaktadır.

Helal: Dinen, yapılması ve yiyilip içilmesi yasak olmayan şey demektir.
Haram: Dinen, yapılması ve yiyilip içilmesi kesin olarak yasaklanmış olan şeye denir.

Haram olan şeyler sayılı ve sınırlı olup bunun dışında kalanlar helaldir.

Helal ve Haram kılan Allah’tır.
Bir kimse elinde olmayan sebeplerle haram olan bir şeyi yemek ya da bir işi yapmak zorunda kalırsa, onu helal saymamak şartıyla zounlu olan ihitiyacını giderecek kadar haram olan şeyden yararlanabilir, bunda günah yoktur.

Haramlar
1. Meyte : Kendiliğinden ölmüş hayvan.
2. Kan   
3. Domuz eti
4. Allah’tan başkası adına kesilen hayvan
5. İçki
6. Uyuşturucu maddeler
7. Kumar
8. Rüşvet
9. Faiz

Haramdan Temizlenmenin Şartları
1-Haram olan kazanç zimmetten çıkarılmalıdır.
2.Tevbe edip Allah’tan af dilenmelidir.