Harama Bakmak Günah Mı, İlgili Ayetler Nelerdir?

Harama Bakmak Günah Mı, İlgili Ayetler Nelerdir?

Günümüzde merak edilen islami konulardan biri de, harama bakmanın günah olup olmadığı ve bu konu hakkında ayetlerin neler olduğudur. Birçok sahih hadis kaynaklarında da belirtildiği üzere müslüman bir erkeğin ve müslüman bir kadının harama bakması günah olarak buyurulmuştur.

Nitekim bu islami konu hakkında peygamber efendimiz tarafından 1 erkeğin 2 kadın arasında yürümesi bizzat yasaklanmıştır. Bu konu hakkında bir sahabe efendimiz tarafından bakış hakkında soru sorulduğunda efendimiz ona hitaben ”nazarını hemen çevir” buyrulmuştur.

Buradan da anlaşılacağı üzere harama bakılmasının günah olmasının nedenlerinden biri, insanlarda şehveti arzuların bulunduğu ve bu bakımdan harama bakılması günah olarak görülmüştür. Nitekim peygamber efendimiz tarafından sahabesine ”Ey ashabım yollarda oturmaktan sakının” buyurulması üzerine sahabi efendilerimiz ”biz buna mecburuz, meselelerimizi orada konuşuyoruz” denildiğinde peygamber efendimiz tarafından onlara ”oturmaktan vazgeçmeyecekseniz, o zaman yolun hakkını verin” buyurulmuştur. Sahabiler efendimize ”yolun hakkı nedir” diye sorduğunda ise, efendimiz ”harama bakmamak, gelip geçenleri incitmemek, selam vermek, iyiliği emredip kötülükten nehyetmektir” buyurdular.

Harama Bakmanın İslami Yönden Hükmü Nedir?

Büyük islam alimleri ve sahih hadis kaynaklarında da belirtildiği üzere harama bakılmasında bireyin iradesinin ilk bakışta yer almadığı, ancak ikinci bakışta doğrudan yer aldığı söz konusu olması nedeniyle harama bakılmasının bu anlamda islami yönden günah olduğu söz konusu olmaktadır.

Nitekim bu konu hakkında peygamber efendimiz tarafından hazreti Ali efendimize ”Ey Ali, bakışına bakış ekleme zira ilk bakış sanadır, ikinci bakış aleyhinedir”. Buradan da anlaşılacağı üzere harama bakışta ilk bakışın herhangi bir sakınca ifade etmediği, ancak ikinci bakışın günah anlamına geldiği açıkça buyurulmaktadır.

Harama Bakmanın Günah Olduğu Buyurulan İlgili Ayetler İse Şunlardır;

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de bulunan Nur suresi 30 ve 31. ayetinde Yüce Rabbimiz tarafından mümin erkeklerin ve mümin kadınların gözlerini harama karşı sakınması, ırzlarının korunması emredilmekte Mümin suresi 19. ayetinde ise, Yüce Rabbimiz tarafından gözlerin hain bakışlardan ve kalplerde gizli bulunan şeylerden haberdar olduğu buyurulmaktadır.

Harama Bakmak Göz Zinası Mıdır?

Büyük islam alimleri tarafından ve sahih hadis kaynaklarında da belirtildiği üzere harama bakmak göz zinasıdır. Nitekim peygamber efendimiz tarafından da buyurulduğu üzere gözün de zinasının bulunduğu ve bu durum ise, gözün namahreme yani helal olmayana bakması olduğu buyurulmuştur.

Peygamber efendimiz tarafından bu konu hakkında yine buyurulduğu üzere Yüce Rabbimizin ahirette şu tür kimseyi cehennemde yakmayacağı bu kimselerin ”Allah yolunda nöbet tutan gözler, Allah korkusu sebebiyle ağlayan gözler ve Allah korkusu sebebiyle harama bakmaktan sakınan gözler” olduğu bizzat peygamber efendimiz tarafından buyurulmuştur.

Buradan da anlaşılacağı üzere harama bakılması, gerek dünya hayatında ve gerekse de ahiret hayatında tehlikelerin oluşmasına neden olacağı açıkça buyurulmaktadır. Bu bakımdan müslüman bir erkeğin ve müslüman bir kadının gözlerini haramlardan sakındırması gerekmektedir.

 

Etiketler