Haramı Helal Saymak Mümkün Müdür, Ayetler Nelerdir?

Haramı Helal Saymak Mümkün Müdür, Ayetler Nelerdir?

Günümüzde merak edilen islami konulardan biri de, haramı helal saymanın söz konusu olup olamayacağı ve bu konu hakkında hangi ayetlerin bulunduğu konusudur. Büyük islam alimleri ve sahih hadis kaynaklarında da belirtildiği üzere haramın helal sayılması mümkün olamayacağı ve haram olan birşeyin bilerek helal olarak görülmesinin beraberinde müslüman bir kimsenin doğrudan islam dininden çıkmasına ve imanının gitmesine neden olabildiği belirtilmektedir. Dolaysıyla oldukça hassas bir çizginin yer aldığı haramın helal sayılması durumunda, bireylerin doğrudan küfre girebildiği ve bunun sonucunda da dinden çıkarak imansız kalabildiği söz konusu olmaktadır.

Haramın Helal Olarak Görülmesi Hakkında Ayetler Nelerdir?

Ayrıca haramın helal olarak sayılmasının kesin olarak yasaklandığı birçok ayetlerin de bulunduğunu belirtmekte fayda görmekteyiz. Nitekim Yüce Rabbimiz tarafından haram olan şeylerden sakınılması ve helal olan şeylerden faydanılması yönünde birçok ayetlerde buyurulmuştur. Haramı helal saymanın büyük bir günah olduğu hakkında ayetler ise şunlardır;

 • Furkan suresi 68. ayet
 • Bakara suresi 278-279. ayet
 • Bakara suresi 275. ayet
 • Al-i İmran suresi 130. ayet
 • Bakara suresi 219. ayet
 • Maide suresi 90 ve 91. ayet
 • Bakara suresi 85. ayet
 • Bakara suresi 144. ayet
 • İsra suresi 132. ayet
 • Bakara suresi 173. ayet
 • Bakara suresi 275. ayet
 • Al-i İmran suresi 50. ayet
 • Al-i  İmran suresi 93. ayet
 • Nisa suresi 23.160 ve 161. ayet
 • Maide suresi 3, 26, 42, 62, 63, 72, 96. ayet
 • Enam suresi 119, 138, 143, 144, 145, 146. ayet
 • Ara’f suresi
 • Yunus suresi
 • Nahl suresi
 • Usra suresi
 • Hac suresi
 • Furkan suresi
 • ve Tahrim suresinde Yüce Rabbimiz tarafından haramın helal olarak görülmesi hakkında müminlere uyarılar yapılmaktadır.

Haramın Helal Sayılması Ne Gibi Tehlikeli Sonuçlara Yol Açmaktadır?

Büyük islam alimleri tarafından da belirtildiği üzere Yüce Rabbimiz tarafından haram olan şeylerin keyfi olarak ve bilincin yerinde olması durumunda kalben helal olarak tasdik edilmesi ve dilen helal olarak belirtilmesi, müslüman bir kimsenin dinden çıkmasına, imanının gitmesine ve bu durum sonucunda da kafir olmasına neden olduğu vurgulanmaktadır. Bu durum sonucunda bireyin yeniden tövbe etmemesi ve bu hal üzere iken ruhunu teslim etmesi ahirete imansız olarak gitmesi anlamına yani kafir olarak ölmesi anlamına gelmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere oldukça ince bir islami çizgi olan haramın helal sayılması, müslüman bir kimsenin gerek dünya hayatının ve gerekse de ahiret hayatının mahvolmasına neden olmaktadır. Örneğin, Yüce Rabbimiz tarafından haram edildiği Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim’de buyurulduğu içkinin veya zinanın haram olduğu bilindiği halde işlenmesi durumunda müslüman bir kimsenin günahkar olacağı, fakat haram olduğunu bildiği halde bilerek, kasten ve akli dengesi yerinde iken, haram olarak görmesi ve dili ile de tasdik etmesi durumunda islam dininden çıkacağı ve kafir olacağı açıkça buyurulmaktadır. Bu bakımdan haramın helak sayılması söz konusu olmayacağı gibi, haramın helal sayılması durumunda müslüman bir kimsenin dinden çıkması anlamına geleceğini de bir kez daha belirtmekte fayda görmekteyiz.

 

Etiketler