Harun Aleyhisselam Hayatı ve Yaşamı

Harun Aleyhisselam Hayatı ve Yaşamı

Harun Aleyhisselam Hayatı ve Yaşamı

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden.Hazret-i Musa’nın ana-baba bir büyük kardeşidir. Babasının ismi, İmran bin Yasher’dir.Soy itibariyle Yakub Aleyhisselamın oğullarından Lavi’ye dayanır.Mısır’da doğdu. Musa Aleyhisselamdan üç sene önce Tur-i Sina’da vefat etti.

Harun Aleyhisselam,İsrailoğulları üzerine Firavun’un ve kıbtilerin zulüm ve baskılarının arttığı sırada doğdu. Çocukluğu ve gençliği Mısır’da geçti. Musa Aleyhisselama peygamberlik emri bildirildikten sonra, Harun Aleyhisselama da peygamberlik emri bildirildi. Musa Aleyhisselamla birlikte Firavun’a gitmeleri, onu ve avanesini Allahü tealaya imana davet etmeleri emredildi. Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselamla birlikte Firavun’u ve adamlarını hak dine inanmaya davet ettiler.

Kendisinin tanrı olduğunu iddia eden ve insanların kendisine secde etmelerini isteyen Firavun, Musa ve Harun Aleyhisselamın davetini ve izahlarını kabul etmedi.İlk önce alay edip hakaret dolu sözler sarf etti. Musa Aleyhisselama inananlara ve İsrailoğullarına korkunç zulümler yaptırdı.İsrailoğulları durumlarını Musa ve Harun Aleyhisselama bildirip, dua istediler. Allahü teala, Firavun ve kavmine ikaz olarak musibetler gönderdi. Musa ve Harun aleyhimesselam, Allahü tealanın emriyle İsrailoğullarını Mısır’dan çıkarıp, Kızıldeniz’den yürüyerek Sina Yarımadasına geçtiler. Firavun ve ordusu da geçmek için denize yürüyünce, küfür ve azgınlıklarının cezası olarak, boğulup helak oldular.

Musa Aleyhisselam, kavmiyle beraber Tih Sahrasındayken Allahü tealadan gelen vahiyle Tevrat-ı şerif’i almak üzere Tur Dağına gittiği sırada Harun Aleyhisselamı yerine vekil bıraktı. Musa Aleyhisselam Tur Dağındayken, İsrailoğulları Harun Aleyhisselamı dinlemeyip Samiri adında bir münafığın hilelerine kapılarak, yaptıkları altın buzağı heykeline taptılar.Harun Aleyhisselam kavminin bu cahilce ve azgınca hareketi karşısında onlara nasihatlerde bulundu.Onları bu inanış ve hareketlerinden uzaklaştırmaya çalıştı.Onun nasihat ve uyarılarını bir kısmı kabul ettiyse de bir kısmı kabul etmedi.Harun Aleyhisselamı tehdid ettiler.Harun Aleyhisselam, kendisine tabi olan 12.000 kişiyle birlikte onların içinden ayrılmak veya onlarla sert bir şekilde mücadele etmek istedi. Fakat Musa Aleyhisselamın, “İsrailoğullarını parçaladın, birbirinden ayırdın!” diyeceğini düşünerek, bu işten vazgeçti. Musa Aleyhisselamın Tur’dan dönmesini bekledi.

Musa Aleyhisselam, Tur Dağından dönüşünde kavminin altın buzağı heykeline taptığını görünce çok üzüldü. Bu halin sebebini Harun Aleyhisselama sordu. Harun Aleyhisselam da İsrailoğullarının kendisini dinlemediklerini ve kendisini ölümle tehdid ettiklerini, Samiri adında bir münafığa uyarak bu yola saptıklarını bildirdi.Musa Aleyhisselam Samiri’ye beddua etti ve İsrailoğullarının tövbe etmelerini bildirdi.İsrailoğulları, Musa Aleyhisselamın dediklerini kabul ettiler ve tövbe ettiler. Bu mücadeleler sırasında Harun Aleyhisselam da Musa Aleyhisselamla birlikte gayret etti.

Allahü teala, Musa Aleyhisselama kavmini toplayıp, Arz-ı Mev’ut denilen bölgeye (Filistin ve Şam bölgesi) götürmesini ve puta tapan Amalika kavmiyle harb etmesini emretti.İsrailoğulları, o beldelerde zalim ve kuvvetli hükümdarların bulunduğunu ileri sürerek harbe gitmediler. Allahü teala bu isyanları sebebiyle İsrailoğullarına kırk yıl müddetle Arz-ı Mev’ud’a girmeyi haram kıldı.İsrailoğulları bu kırk sene içinde Tih Sahrasında şaşkın ve perişan şekilde dolaştılar. Bu sırada Harun Aleyhisselam da Musa Aleyhisselamla birlikte İsrailoğullarının sıkıntılarına sabretti.

Harun Aleyhisselam, İsrailoğullarının nankörlükleri üzerine, cenab-ı Hakk’ın kendilerini Tih Çölünde kalmaya mahkum ettiği kırk senenin sonlarına doğru, hazret-i Musa’dan birkaç sene veya bir rivayete göre üç sene evvel vefat etti.Kabrinin nerede olduğu hususunda çeşitli rivayetler vardır.

Harun Aleyhisselamla ilgili olarak Kur’an-ı kerimin Maide, A’raf, Yunus, Taha, Furkan, Şuara, Kasas, Saffat surelerinde bilgi verilmektedir.