Hastalara Şifa Veren Dualar Nelerdir?

Hastalara Şifa Veren Dualar Nelerdir?

Dinimizin temel gereği yaratıcımız olan Allah’a inanır, ibadet eder ve diler ve arzularımızı sadece ona yönlendiririz. O her şeyi gören ve duyan ve bizler için her şeyin en iyisini yine o bilir, öncelikli olarak başımıza gelen her olayın Allah tarafından gönderilen bazen bir sınav bazen de bir ödül olduğunu unutmayarak en çaresiz durumlarımızda kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e sığınırız. Çünkü öyle güzel bir kitaptır ki içinde bizim dileyebileceğimiz her bir durum için süre ve ayetler barındırır. İsteyebilmesini bildikten sonra her dua Allah katında kabul görülür, en sık başvurulan dualar arasında hastalara şifa veren dualar yer alır. İnsan olarak gücümüzün yetemediği durumların başında gelir öyle ya derdi veren Rab’den derman dilenmez mi hiç. Peki, nedir bu dualar?

  • Başta Peygamber efendimizin hasta akrabaları için okuduğu dua vardır, onları sağ eli ile sıvazlayarak “ Ezhib’l be’se Rabbin nasi esfi ve entes ‘safi la şifae illa şifauke şifaen la yügadiru sekama “ ,
  • Bunun haricinde yine Peygamber efendimiz kendisine şifa niyeti ile getirilen hasta kişilere şu duayı okurdu “ Es’ elü’llahe’l azim. Rabbe’l arşi’l –azim en yeşfiyeke. “ anlamı “ Arş’ı Azimin Rabbi olan Allahü Azimüşşan’dan sana şifalar ihsan etmesini diliyorum. “
  • Eğer aile bireylerinden birisi rahatsızlanırsa peygamber efendimiz elini alnına koyarak “Allahümme Rabbena. Ezhibi’l – be’se, işfi, ente’ş- şafi. La şifaen illa şifaüke, şifaen la yuğadiru sekamen. “ Anlamı; “ Allah’ım, sen tüm insanların Rabbisin. Bu hasta olanın ızdırabını gider. Şifa ver. Şifayı veren sensin. Senden başka şifa veren, yaratan yoktur. Yalnız senin şifan vardır. Bu hasta kulunu da hastalığından eser kalmayacak şekilde şifalar ihsan eyle. “
  • Hastalara şifa veren dualararasında Peygamber efendimizin “ Bismillahi turbetu ardina ve riikatu ba’dina yeşfi sakimuna bi-izni rabbina. “ yer alır. Anlamı; “ Allah’ın adıyla duaya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifa bulur. “
  • Peygamber efendimizin rahatsızlığı sırasında Cibril tedavi eder ve şu duayı söyler; “ Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke. “ Anlamı; “ Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifa versin. Allah’ın adıyla sana okurum. “
  • Peygamber efendimizin kendi rahatsızlıkları için okuyup eliyle kendini sıvazladığı dua; “ Bismillahi Allahümme davini vi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivak vazher anni ezake. “ Anlamı; “ Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devan ile tedavi et, bana kendi şifan ile şifa ver ve beni kendi fazlınla senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut. “ bu duamızı da hastalara şifa veren dualar arasına alabiliriz.
Etiketler