Hastalıkda Namaz Kılmak

Hastalıkda Namaz Kılmak

Hastalıkda Namaz Kılmak

Hastalıkda Namaz Kılmak, Ayakta duramayan veya ayakta durunca, hastalığının uzayacağını çok zanneden hasta, namazını oturarak kılıp, rükü’ için bedenini biraz eğer. Sonra dikilip, sonra yere secde yapar. Kolayına geldiği gibi oturur ve bu şekilde dualar eder. Diz çökmesi, bağdaş kurması, ihtiba etmesi, yani kaba etleri üzerine oturup kollarını dizlerinin etrafına halka yapması caizdir. Baş, diş, göz ağrısı hastalık sayılır. Düşmana görünmek korkusu da, özrüdür. Ayakta olunca, abdesti bozulan da oturarak kılar. Bir şeye dayanarak ayakta durabilen, dayanarak kılar. Ayakta fazla duramayan, iftitah tekbirini ayakta alıp, ağrı hasıl olunca oturarak devam eder.

Yere secde yapmaktan aciz olan, ayakta okuyup, rükü’ ve secde için oturarak ima eder. Oturup rükü’ için biraz, secde için daha çok eğilir. Bedenini eğemeyen, başını eğer. Bir şey üzerine secde etmesi lazım değildir. Kaldırılan şey üzerine secde ederken, rükü’dakilerden çok eğilirse, ima ile kılmış olur. Namazı sahih ve duaları kabul olur. O halde, eli ile bir şey kaldırmak lüzumsuzdur. Dayanarak oturmak mümkün iken, yatarak ima caiz olmaz. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, bir hastanın, önüne yastık koyup, yastık üzerine secde ettiğini görerek, yastığı alıp atmış. Hasta, önüne tahta koymuş. Onu da atmış ve (Muktedir isen, erd üzerinde [yani alnını toprağa koyarak dua ederek] kıl! Buna gücün yetmezse, ima et ve secde için, rükü’dan daha çok eğil!) buyurmuştur.

 

(Bahrürraık)da bildirildiği üzere, Ali İmran süresinin 191. ayeti kerimesi, (Namazı, gücü yeten ayakta kılar. Aciz olan oturarak kılar. Bundan da aciz olan, yatarak kılar) demektedir. İmran bin Husayn hasta olunca, Resülullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buna, (Ayakda kıl! Gücün yetmezse, oturarak kıl! Buna da kudretin olmazsa, yan veya sırt üstü yatarak kıl!) buyurdu. [Görülüyor ki, ayakda duramayan hasta, oturarak kılar. Oturamayan, yatarak kılar. Herhangi bir şekilde oturamayan, yatarak kılar. Yerde oturabilen hastanın ve otobüste, tayyarede gidenin, koltukta, sandalyede ayakları sarkıtarak kılması caiz değildir. Cemaate gidince ayakta kılamayan, evinde ayakta kılar. Yirmi şeyden birinin bulunması, cemaate gitmemek için özrü olur: Yağmur, şiddetli sıcak ve soğuk, canına veya malına saldıracak düşman korkusu, arkadaşlarının gidip yolda yalnız kalmaktan korkmak, havanın çok karanlık olması, fakir borçlunun yakalanıp habs olunmaktan korkması, kör olmak, yürüyemeyecek felci olması, bir ayağı kesik olmak, hasta, kötürüm olmak, çamur, yürüyememek, yürüyemeyen ihtiyar, nadir bulunan fıkıh dersini kaçırmak, sevdiği yemeği kaçırmak korkusu, yolculuğa hareket halinde olmak, yerine bırakacak kimse bulunmayan hasta bakıcı, gece şiddetli rüzgar, halaya gitmek için sıkışmak. Hastalığının artmasından veya uzamasından korkan hasta ve hastası bakımsız kalacak olan hasta bakıcı ve çok ihtiyarlıktan yürümesi güç olmak, Cuma namazına gitmemek için özrüdür. Cemaate yürüyerek gidip gelmek, vasıtaya binerek gitmekten efdaldir. Cami’de sandalyede, koltukta oturarak, ima ile kılmak caiz değildir. İslâmiyetin bildirmediği şekilde ibadet yapmak (Bid’at) olur. Bid’at işlemenin büyük günah olduğu fıkıh kitaplarında yazılıdır.]

Kıbleye dönemeyen hasta, kolayına gelen cihete doğru kılar. Sırt üstü yatanın başı altına bir şey konarak, yüzü kıbleye karşı yapılır. Dizlerini dikmesi iyi olur. Başı ile ima edemeyenin namazı kazaya bırakması caiz olur. Namaz arasında hasta olan, gücü yettiği şekilde devam eder. Yerde oturarak kılan hasta, namazda iyi olursa, ayakta kılarak devam eder. Aklı, şu’üru giden namaz kılmaz. Beş vakit geçmeden iyi olursa, beş vakti kaza eder. Altı namaz geçerse, hiç kaza etmez.

İma ile de olsa, kılınmayan namazı acele kaza etmek farzdır. Kaza etmeğe vakt bulmadan ölüm haline gelirse, kılmadığı namazların iskatı için, bıraktığı maldan fidye verilmesini vasıyyet etmek vacib olmaz. Kaza edecek zaman sıhhat bulursa, vasiyyet vacib olur. Vasiyet etmezse, velisinin hatta yabancının kendi malından iskat yapması caiz olur denilmiştir. (Ni’meti islam)ın yazısı temam oldu.

Ve dahi, hadisi şerifte şöyle gelmiştir: (İnsana yoksulluk, yirmi dört şeyden gelir:

 

1 Zarüret olmadan ayakta bevl etmek.

 

2 Cünüp olarak ta’am yemek.

 

3 Ekmek ufağını, hor görüp basmak.

 

4 Soğan ve sarımsak kabuklarını ateşe atmak.

 

5 Büyüklerin önünde yürümek.

 

6 Babasını ve anasını adıyla çağırmak.

 

7 Ağaç ve süpürge çöpü ile dişini karıştırmak.

 

8 Elini balçıkla yıkamak.

 

9 Eşik üzerine oturmak.

 

10 Bevl etdiği yerde, abdest almak.

 

11 Çanağı ve çömleği, yıkamadan ta’am koymak.

 

12 Esvabını üstünde dikmek.

 

13 Aç iken soğan yemek.

 

14 Yüzünü eteği ile silmek.

 

15 Evinde örümcek bırakmak.

 

16 Sabah namazını kılınca mescitten acele çıkmak.

 

17 Pazara, erken gidip, geç dönmek.

 

18 Yoksul kimseden ekmek satın almak.

 

19 Babaya ve anaya, kötü duada bulunmak.

 

20 Çıplak yatmak.

 

21 Kap kaçağı, örtüsüz bırakmak.

 

22 Çırağı, mumu üfleyerek söndürmek.

 

23 Her şeyi, bismillah demeden işlemek.

 

24 Şalvarını ayakta giymek.)

 

Bir kimse yatacağı vakit, (İnna a’tayna) süresini okusa ve sonra, (Ya Rabbi! Beni sabah namazına vaktiyle uyandır) derse, Biiznillahi teala, o kimse, sabah namazına, vaktiyle uyanır.

1 YORUM

  1. Avatar

    Allah sizden razı olsun bol bol dua edelim.