Hatme Duası Nedir, Yazılışı Ve Okunuşu

Hatme Duası Nedir, Yazılışı Ve Okunuşu

Hak üzere olan tarikat cemaatleri tarafından gerçekleştirilen ve dinimizce hak üzere olduğundan sakıncası söz konusu olmayan hatme duası, hak üzere bulunan tarikattaki insanların Kur’anda bulunan sure ve ayetleri okuyarak bu vesile ile kalbini yüce Rabbine açması eylemi olarak tanım görmektedir. Dinimizce güzel eylemler arasında görülen hatme duası ayrıca pekçok faziletinin de bulunması vesilesi ile büyük islam ulemaları tarafından uygulanması tavsiye edilmiştir.

Küçük Ve Büyük Hatme Duası Yapılışı İse Şu Şekildedir;

Küçük Hatme Duasında;

 • İlk olarak 100 paylaşımı yapılarak, Fatiha suresi okuyacak olan kimseler belirlenmektedir.
 • Sonrasında 25 adet olacak şekilde tövbe-i estağfirullah okunmaktadır.
 • İmam da dahil olmak üzere sağdan 7 adet Fatiha suresi okunmaktadır.
 • Sonrasında peygamber efendimize salavat getirilmektedir.
 • Sonrasında Allah’ın 99 ism-i şerifinden biri olan Ya Baki Entel Baki ismi şerifi 5 defa olmak kaydıyla okunmaktadır.
 • İmam hariç Fatiha suresi soldan olmak üzere 7 defa okunmaktadır.
 • Sonrasında tekrar peygamber efendimize salavat getirilmektedir.
 • Sonrasında cemaat duada bulunarak, Kur’an-ı Kerim’den sureler okumaktadır.
 • Son olarak 25 adet daha tövbe-i istiğfar getirilerek küçük hatme duası tamamlanmaktadır.

Büyük Hatme Duasında İse;

 • Cemaat imamı haricinde İnşirah suresini okumayı bilen 10 kişi veya 12 kişi tarafından bu sure okunmaktadır.
 • Sonrasında cemaat imamı tarafından 100’den 21’i alınmaktadır.
 • Sonrasında 25 adet tövbe-i istiğfar okunmaktadır.
 • Sonrasında 79 adet taş sağdan İnşirah suresini bilen kişilere dağıtımı yapılmaktadır.
 • İmamın sağ tarafında yer alan 6 bireye Fatiha suresi taşı verilip alınmaktadır.
 • Sonrasında cemaat imamı da dahip olmak üzere tüm cemaat tarafından Fatiha suresi okunmaktadır.
 • Cemaat imamı da 8-10 adet salavat okuyarak “Elemneşrah Leke’yi Şerîfe”diyerek ve elinde taş olanlar İnşirâh suresini okurken geriye kalan Salâvat-ı Şerîfeleri bitirirler, sonrasında elindeki taşlardan bir kısmını almaktadır, geriye kalan taşlardan sol yönden başlanarak cemaate dağıtılmakta ve böylece büyük hatme duası da tamamlanmaktadır.

Hatme Duası Okumanın Faziletleri Nelerdir ?

İslam ulemaları tarafından da buyurulduğu üzere,  gerek maddi ve gerekse de manevi yönden birçok faziletlerinin bulunduğu hatme duası, bu vesile ile hak üzere bulunan tarikat tarafından usulü üzere eda edilmesi durumunda, cemaatte bulunanların gerek dünya hayatındaki sıkıntılardan ve gerekse de ahiret hayatındaki sıkıntılardan kurtulmasına vesile olmaktadır. İslam alimleri tarafından da buyurulduğu üzere, hatme duası yapılan meclislerin nur, rahmet ve bereket meclisi olduğu ve burada ismi anılan Allah dostlarının hazır bir vaziyette yer aldığı belirtilmektedir. Hak üzere bulunan tasaffuv ehli tarafından usulü üzere yapılan hatme duasının kuşkusuz ki ilahi dergahta günahların bağışlanmasına, rızkın bollaşıp bereketlenmesine vesile olduğunu ayrıca belirtmekte fayda görmekteyiz.

Bu vesile ile, müslüman bir kimsen mümkün mertebede hak üzere bulunan bir cemaat ile birlikte hatme duasında bulunmasını tavsiye etmekteyiz.

Etiketler