Helak Olan Bireylerin Ve Kavimlerin isimleri

Helak Olan Bireylerin Ve Kavimlerin isimleri

Helak Olan Bireylerin Ve Kavimlerin isimleri

Helak Olan Bireylerin Ve Kavimlerin isimleri, Allahu Teala, bazı ayetlerde helâk olan kavimlerin adlarını sayar. Bazılarının sadece adlarını anmakla yetinirken bazılarından teferruatlı bir şekilde bahseder. Kur’ân-ı Kerim’de helâk olan kavimlerle ilgili ayetleri incelediğimizde, helâk olan birey ve toplumlar; Nuh Kavmi, Ad Kavmi, rem, Semud Kavmi, Hicr Ashabı, İbrahim ve Ress Kavimleri, Lut Kavmi, Mü’tekife, Medyen Ashabı,Eyke halkı, Firavun, Â-li Firavun, Hâmân,Karun,Sebt Ashabı, Tübba Halkı, Karye Ashabı, Uhdud Ashabı,Fil Ashabı, Sebe halkı ve Ebû Lehep’tir.

Bu kavimlerden Kur’ân’da teferruatlı bir şekilde anlatılanlar; Nuh, Ad, Semud, Lût Ve Firavun Kavimleri ile Medyen ve Eyke Ashabıdır. Ancak şurası unutulmamalıdır ki, helâk olan kavimler sadece yukarıda isimlerini zikrettiğimiz kavimlerden ibaret değildir. Kur’ân-ı Kerim’de her peygamberin ismi geçmedigi214 gibi helâk olsun ya da olmasın her kavimden de bahsedilmemektedir. Çünkü Kur’ân’ı Kerim bir tarih kitabı değil; içinde tarihî şahsiyetlerin başrolde olduğu bazı olayların da anlatıldığı bir hidayet kaynağı, ibretler manzumesi ve öğüt kitabıdır. Rivayetlere göre 124 000 veya 224 000 peygamberin gönderildiği ancak Kur’ân’da bu peygamberlerden sadece 25 tanesinin ismi zikredildiği düşünülürse bu gerçek daha iyi anlaşılır.

Demek ki düşünen, tefekkür ve tezekkür eden, olaylara ibret nazarıyla bakan insanlar için bu kavimlerin anlatılması yeterliymiş ki, her isi hikmetli olan ve abesle iştigali muhal olan Yüce Rabbimiz Kur’ân’da sadece bu kavimleri anlatmakla yetinmiştir. Aynı zamanda bu kavimlerin peygamberlerine karsı tavırları, tutumları ve akıbetleri ilk insandan beri tüm insanlık tarihinin, insanların bu konudaki düşüncelerinin ve felsefelerinin bir fotoğrafı ve gereksiz ayrıntılardan uzak en faydalı özetidir. ‘Sizden önce geçenlerden Nuh, Âd, Semud Kavminin ve onlardan sonra (isim ve sayılarını) yalnız Allah’ın bildiği toplumlara ilişkin haber size gelmedi mi? Demek ki bu toplumların, kavimlerin ve halkların sayısı oldukça fazladır. Bu ayet, Hz. Musa’nın kavmine bir hitabı olarak bize aktarılmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi Kur’ân-ı Kerim’de anlatılanların dışında helâk edilen bir çok kavim vardır. Ve her peygamberin yaptığı çağrı ile aldığı karşılık arasında çok büyük benzerlik bulunmaktadır.