Herşeyden Korunmak İçin Okunacak Dua

Herşeyden Korunmak İçin Okunacak Dua

Allah’ ü Teâlâ bizleri yani insanoğlunu yaratırken beraberinde çeşitli sınavlar ve şükürler için iyilik ve kötülükleri de yaratmıştır ve biz insanlar ne kadar kötülük ve korkudan kaçsak da karşımıza daima çıkabilecek kötülükler olduğunu biliriz, bu kötülükler bazen elle tutulur gözle görülürdür bazense aklımız ve ruhumuza erişen kötülüklerdir. İşte yaratanımızda bu gibi korku ve kötülüklerden korunmamız için bizlere her şeyden korunmak için okunabilecek dualar, ayetler ve esmalar bahşetmiştir. Bizlere de bu nimetlerden en tesirlilerini ve sıkça okunanları sizlerle paylaşmak düşer;

  • Düşmanlarınızın kötülüğünden korunmak için dua;

“ Allahümme inna nec’alüke fi nuhürihim ve ne’üzü bike min şururihim. “

  • Sizleri her şeyden korumak için aşağıdaki duayı sabah ve akşam 3’er defa olmak üzere okursa Allah katında hiçbir kimse ona zarar veremez;

“ Bismillehillezi le yedurru mee ismihi şey’un fil erdi vele fisseme’i ve huvessemiu’l aliym. “

Anlamı;

“ ismiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O, hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir. “

  • Her şeyden korunmak için okunabilecek dualarderken gözle görünmeyen varlıkları da dâhil ederek şeytanın vesvesesinden ve zarardan korunabileceğiniz dua;

“ Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-üz’azim-ür-raüf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü ala külli nefsin bima kesebethul beyni ve beyne adüvvi. “

  • “ E’üzü bi- kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammmetin. “ bu duayı her sabah ve akşam olarak 3 defa okunması gerekir,
  • Ayrıca tüm zarar ve kötülüklerden korunmak içinde;

“ E’üzü bikellimatillahit-tammati min şerri külli şeytanin ve hammatin. Ve min şerri külli effakin kazibetin. Ve min şerri külli gammazin hainetin. Ve min külli aynin lammaetin. Ve min şerri külli bid’atin dalletin. “

Ayrıca bahsi geçen ve önerilen dualar sadece her şeyden korunmak için okunabilecek dualar arasında yer alırken birden fazla görevi de üstlenebilmektedir. Bazıları sadece kişileri değil içerisinde bulunduğunuz ev işyeri gibi mekânları da her türlü kaza, bela ve zarardan koruyarak sizlerin dualarını karşılıksız bırakmayan Rabbimize sonrasında Şükür için dua edilebilir veya ibadet edilebilir. Bizleri koruyup gözettiği kötülük ve zararları kendi gözleriniz ile görüp aklınız ile idrak edebilseydiniz Allah’ ü Teâlâ’nın büyüklüğünü ve cömertliğini bir kere daha anlardınız. Hiçbir zaman için okunan duaların edilen ibadetlerin kişilere zararı olmaz her ne kadar kötü niyetli kimseler bazen Kuranı Kerimi emellerine alet etmeye çalışsa da yüce Yaratan buna müsaade etmez. Ancak o olay olmalıysa ve yaşanması gerekiyorsa da sizlere çözümünü sunar ve dermanını bahşeder. İnsanlar kaderinde ne varsa onu yaşar ancak yaşantılarında yaptıkları seçimlerin hepsi iyi veya hayırlı olmayabilir. Bu tür zarar verici durumlar ile karşı karşıya kalmanız durumunda yukarıda önerdiğimiz dualar ile imanınızla mücadele edebilirsiniz.

 

Etiketler