Hz. Ali (r.a) Halifelik Dönemi

Hz. Ali (r.a) Halifelik Dönemi

3.halife Hz Osman’ın şehit edilmesinden sonra halifeliğe Hz.Ali’nin gelmesi için teklifte bulunuldu. Önce kabul etmedi ancak ısrarlar karşısında kabul etti. Hz. Ali’nin halife olması Emevi sülalesinin hoşuna gitmedi. Çünkü Hz. Osman’ın ölümünden onu sorumlu görüyorlardı. İlk müslümanlardan Hz. Ayşe, Talha ve Zübeyrinde içinde olduğu bir grup Hz. Osman’ın katilinin bulunmasını istiyordu ve bu sebeple 656 yılında Küfe şehri yakınlarında karşı karşıya geldiler. Olay Hz. Ayşenin devesinin etrafında olduğu için Cemal vakası yani deve olayı adıyla anılmıştır. Bu savaşın sonunda Hz. Ali galip geldi ve Talha ile Zübeyr öldürüldü. Hz. Ayşe bu olayda esir alındı. Bu vakadan sonra Hz. Ali ile Şam valisi Muaviye’nin arası iyice açıldı. Çünkü Muaviye halifeliğin gücünden yararlanabilmek için Emevilerin eline geçmesini istiyordu. Hz. Ali bu sebeple 657 yılında büyük bir ordu ile Sıffın ovasında Muaviye ile karşılaştı. Savaşı Hz. Ali kazanmak üzereydi ancak Muaviye hile yaptı. Bu olaya hakem olayı dendi.  Hakem olayında olanlar şu şekildedir.

Hakem Olayı

Sıffın savaşında sonuç alınamayınca iki taraftan da birer hakem seçildi ve onların kararına başvuruldu. Hz. Ali’nin hakemi Ebu Musa El-Ensari oldu. Muaviye’nin hakemi Amr İbn-ül As oldu. Sonunda Muaviye’nin hilesi ile onu seçtiler.  Bu olayla müslümanlar 3’e ayrıldı.

1-Şiiler(Hz.Ali taraftarları.)
2-Sünniler(Muaviye taraftarları.)
3-Hariciler(Tarafsızlar.)

Hariciler bir süre sonra İslam dünyasını bölmekle suçladıkları Hz.Ali’yi, Muaviyeyi ve Amr ibn-ül Ası öldürmek için ayaklandılar. Suikast düzenlediler ve 661 yılında sadece Hz. Ali öldü. Bunun üzerine Irak halkı küfede Hz. Hasan’ı halife seçtiler. Muaviye halifelikte hak iddia etti ve Hz. Hasan’ın üstüne yürüdü. Hz. Hasan müslüman kanı dökülmesini istemedi ve birtakım şartlar öne sürerek Muaviye’nin halifeliğini kabul etti. Şartları halifeliğin seçimle olması saltanat haline gelmemesi için öne sürmüştü. Hz. Ali şehit edilince dört halife dönemi sona erdi.

4 YORUM

  1. Avatar

    Çok yardımcı oldu teşekkürler