Hz. Ebubekir (r.a) Halifelik Dönemi hakkında 2020 yılı güncel bilgiler

Hz. Ebubekir (r.a) Halifelik Dönemi hakkında 2020 yılı güncel bilgiler

DÖRT  HALİFE DÖNEMİ

———————————————————
-Hz.EBUBEKİR (r.a) DÖNEMİ (632-634)
———————————————————
Hz. Muhammed (s.a.v)’in ölümünden sonra çıkan tartışmalarda 632 yılında Hz. Ebubekir (r.a) halife seçilmiştir. Seçimle göreve gelen ilk halifedir.
Hz. Muhammed (s.a.v)’in ölümünden sonra Yemen’de ortaya yalancı peygamberler çıkmıştı ve Arabistan’da dinden çıkarak isyan eden kabileler olmuştu.
Hz. Ebubekir (r.a) Halid Bin Velid komutasındaki İslam ordusu Yemen’e gönderilerek ortaya çıkan yalancı peygamberleri ortadan kaldırdıve zekat vermek istemeyen bu kabileleri itaat altına alarak İslam devletinin dağılmasını önledi ve siyasi birlik sağlanmış oldu.

Hz. Ebubekir (r.a) Halifelik Dönemi hakkında 2020 yılı güncel bilgiler
Hz. Ebubekir (r.a) Halifelik Dönemi hakkında 2020 yılı güncel bilgiler

Hz. Muhammed (s.a.v) döneminde Kur’an ayetleri, hafızlar tarafından ezberleniyor, vahiy kâtipleri tarafından deri, tahta, düz kemik, taşlar üzerine yazılıyordu. Ancak, savaşlarda hafızların ölmesi ve yazılı ayetlerin malzemelerini korumadaki güçlükler nedeniyle, Savaşlarda pek çok hafızın şehit düşmesi üzerine, Zeyd bin Sabid başkanlığında bir kurul oluşturuldu. Bu kurul, Peygamber Efendimiz zamanında yazılan Kuran’ı Kerim ayetlerini toplayarak kitap haline getirmiştir.
Böylece Kuran-ı Kerim’in özgün halinin korunması sağlanmıştır.

Hz. Ebubekir komutan ve memurlar

Hz.Ebubekir (r.a), komutan ve yüksek dereceli memurlara maaş bağlanmıştır. Dini Yaymak İçin, Arap Yarım Adası dışında ilk kez fetihlere başlanmıştır. İslam ordularının düzenli olarak fetihle görevlendirildikleri ülke Suriye olmuştur. Husamin Zeyd komutasındaki ordu Bizans egemenliğindeki Suriye`ye gönderilmiş
ve bu yöredeki kabileler egemenlik altına alınmıştır .Halid Bin Velid komutasındaki ordu sasanilerin egemenliğindeki Irak`a gönderilmiştir. Bu orduların başarıları sonucu Hire beyliği Osmanlı Devletine bağlandı ve Fırat nehri çevresindeki kabileler İslamiyet’ i kabul etmişlerdir. Hire kentinin alınmasıyla ilk defa “ Cizye” vergisi alındı. Böylece Hz. Muhammed (s.a.v)’in ölümünden sonra da İslamiyet’in gücünü devam ettirdiği kanıtlanmıştır. Müslümanların Güney Filistin`i ele geçirmelerinin üzerine Bizans İmparatoru Herakliyus, elli bin kişilik bir orduyu Suriye`ye göndermiştir.
Bunun üzerine, Halid Bin Velid Suriye`ye gelip İslam ordularının başına geçmiştir. İki ordu 634 yılında Yermük Irmağı kıyılarında savaşmışlar ve Müslümanlar Bizans ordusunu Yenilgiye Uğratmışlar.Bu Savaş Müslümanların Bizans’a karşı ilk büyük zaferidir.Yermük Zaferi Sonucunda; Suriye`nin kapıları islam ordularına açılmıştır.

Hz. Ebubekir (r.a) Halifelik Dönemi’nin en önemli özelliklerinden biriside; İslamiyet’in ilk kez Arap yarımadası dışında Suriye,Filistin ve Irak’ta yayılmasını sağlamıştır.Hz. Muhammed (s.a.v)’in yaymış olduğu İslamiyet, Hz. Ebubekir (r.a)döneminde iyice kökleşmiştir.

Hz. Ebubekir (r.a) Yermük Zafer`inden sonra hastalandı ve namaz kıldırma görevini Hz. Osman (r.a)’a verdi. 23 Ağustos 634 `de 63 yaşında vefat etmiştir.Aziz dostu Hz. Muhammed (s.a.v) `in yanına defnedilmiştir.

1 YORUM

  1. Avatar

    tesekkurler ödevim için harika oldu