Hz Ömerin Bahreyn Valisini Azarlaması

Hz Ömerin Bahreyn Valisini Azarlaması

Hz. Ömerin Bahreyn Valisini Azarlaması

Hz. Ömer Kıssa

Yezid b. Ebî Mansûr anlatıyor: Bahreyn valisi ibnü’l-Carûd, Müslümanların düşmanıyla yazışma yaptığına veya düşmanlara sığınma niyetinde olduğuna dair aleyhinde kesin deliller bulunan “Ediryas” adında birinin boynunu vurdurmuştu. Ediryas öldürülürken, EY Ömer, neredesin? EY Ömer, yetiş› diye feryat etmişti. Hz. Ömer durumu öğrenince Bahreyn valisine mektup yazdı ve onu Medine’ye çağırdı. Hz. Ömer elinde bir mızrak ile beklerken vali, Hz. Ömer’in yanına geldi. Hz. Ömer: “Evet, Ediryas! Evet, Ediryas!” diyerek elindeki mızrağı kaldırıp valinin şakağına vurdu. Vali: EY Müminlerin Emiri! O, Müslümanların gizli hallerini düşmana yazan ve onlara katılma niyetinde olan biriydi.” dedi. Hz. Ömer “Demek, sen onu düşman tarafına geçmeye niyetlendiği için öldürdün, öyle mi? Hangimiz, SUÇ işlemeyi gönlümüzden geçirmiyoruz ki! Eğer vali öldürmenin adet haline getirilmesinden çekinmeseydim, ona karşılık seni şimdi öldürürdüm” dedi