Hz.Osman (r.a) Halifelik Dönemi 2020 yılı güncelleme

Hz.Osman (r.a) Halifelik Dönemi 2020 yılı güncelleme

———————————————
Hz.Osman(r.a) Dönemi (644-656)
———————————————
Hz.Ömer (r.a)’in öldürülmesinden sonra müslümanlar 644 yılında Hz.Osman (r.a)’ı halife seçti.Böylece Hz.Osman (r.a) İslam devletinin üçüncü halifesi olmuştur. Hz.Osman (r.a),Emevi ( Ümeyye) soyundan gelen zengin bir tüccardı.

Cuma Hutbeleri - Miraç Kandili 2020 yılı
Cuma Hutbeleri – Miraç Kandili 2020 yılı

Hz.Osman (r.a) döneminde, Hz.Ömer (r.a) dönemindeki fetihlere devam edilmiştir.Abdullah Bin Sa’d komutasındaki islam ordusu Kuzey Afrika’da Bizans ve yerli halkı yenerek Tunus’u aldı.Suriye sahillerinde ilk islam donanması Şam valisi Hz.Osman (r.a)’ın Yiğeni Muaviye tarafından kurulmuştur.

Hz. Ömer (r.a)

Muaviye komutasındaki ordu mısır ordusuyla birleşerek 649 yılında Kıbrıs,Rodos ve Girit’i fethetti.651’de Kıbrıs ele geçirildi ve vergiye bağlandı. Bu dönemde ayrıca Hz.Ömer (r.a) zamanında başlatılan Azerbaycan fethi tamamlandı.İslam orduları sık sık Torosları aşarak Anadolu içlerine kadar akınlar düzenlemişlerdir.Bizans`ın eline geçen İskenderiye geri alınmıştır. Anadolu`da islam orduları Kayseri`ye kadar ilerlemişlerdir. Doğuda Hazar Türkleriyle komşu olması nedeniyle sınırda 652’de çatışmalar başlamıştır.

Hazar TÜrkleri

Bu Çatışmalar sonucu Hazar Türkleri ile girilen mücadelede Belencer alındı.Ancak Kafkasya’daki ilerleyiş 652’de Hazar Türkleri tarafından durdurulmuştur. Böylece islamiyetin Hazar denizinin batısına yayılması engellenmişti.

Kuran-ı Kerim

Çeşitli şehirlerde Kur-an`ı Kerim ayetlerinin farklı şekillerde okunması üzerine Kur-an`ı Kerim çoğaltılarak (6 Nüsha) ordugâhlara ve önemli merkezlere gönderilmiştir. Böylece günümüze kadar gelen Kur-an`ı Kerim’in aslı korunmuştur.

Hz. Osman

Hz.Osman (r.a) 80 yaşında halife olması, yaşlılığı ve yaradılış itibarı yumuşak huylu ve iyi niyetli bir kişi olması sebebiyle yönetime tam hakim olamadı. İslam tarihindeki ilk karışıklıklar bu dönemde çıkmıştır.Bunun nedeni ise; Başta valilikler olmak üzere ordu komutanlıklarına ve önemli görevlere Ümeyye ailesinden akrabalarını getirmesidir.Bu valilerin idaresinden memnun olmayanlar,münafıklarında kışkırtması üzerine Hz. Osman (r.a)`a karşı muhalefete başlamışlardır. Yaşlılığından  dolayı Hz. Osman (r.a) kendisine karşı oluşturulan bu muhalefeti bastırmakta güçlük çekiyordu. Bu arada Mısır, Basra ve Kûfe`den 500 kişilik bir grup Medine`ye gelerek ortalığı karıştırdılar. Bundan sonra olayların önüne geçilemedi. Ve Hz. Osman evinde Kur-an`ı Kerim okurken 656 `da bu grup tarafından şehit edildi. Bu olay daha sonraki yıllarda meydana gelebilecek huzursuzlukların temelini oluşturdu.