Hz Yunusun Duası Fazileti ve Anlamı

Hz Yunusun Duası Fazileti ve Anlamı

Hz. Yunus’un (AS) yaptığı duanın fazileti İslam alimleri tarafından çokça zikredilmiş, dualarında yer almış mübarek ve etkili bir duadır.

Hz. Yunus ibn-i Metta aleyhisselamın balığın karnında yaptığı ve Kur’an-ı Kerim’de Enbiya Suresi’nde yer alan yakarışı, en büyük ve duaların kabul edilmesine vesile olabilecek dualardan biridir.

Hz Yunusun duası ve anlamı şöyledir: “Lâ ilâhe illâ ente Subhâneke innî küntü minezzâlimîn”

Manası: “Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.”

Hz. Yunus Aleyhisselamın Mucizeli Kıssası

Hazret-i Yunus As kıssası özet olarak şöyledir: Yunus Peygamber (As) kavmi kendisini dinlemeyince Allah’ın izni olmadan orayı terk etmiş ve bindiği gemi yelkenin açık hava da rüzgârlı olmasına rağmen denizin ortasında durmuş. Gemidekiler de birinin yaptığı hata nedeniyle olduğunu düşünüp kura çekerler. Kurada Yunus As çıkar ve Hz. Yunus denize atılır.

Allah tarafından vazifeli olarak gönderilen büyükçe bir Yunus balığı, Hz. Yunus’u yutar.

Deniz fırtınalı, balığın karnı gece gibi karanlık ve korkunç, her taraftan ümit kesilmiş bir vaziyette Allah’ın ne kadar Muktedir ve nelere kâdir olduğunu anlayarak Allah’a yakarır.

Allah’a böyle bir sıkıntı içinde yaptığı zikir “Senden başka ilah yoktur. Sen her türlü kusurdan münezzehsin. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.” Yunus Nebiye (AS) hemen kurtuluş vasıtası olmuştur. Bir müddet balığın karnında kaldıktan sonra balık Yunus Aleyhisselamı sahil-i selamete bırakmıştır.

Yunus Aleyhisselamın Duasının Hikmeti ve Fazileti

Yunus Aleyhisselamın vaziyetinde bütün sebepler susmuş, hiçbir kurtuluş kapısı görünmemektir. Yunus aleyhisselamı kurtaracak Zatın hem balığa hem denize ve hem de havaya, geceye hükmü geçmesi lazım ki Hazreti Yunus’un aleyhine olan bütün bu durumlardan kurtarsın.

Yunus Aleyhisselam da kendini kurtaracak tek Zatın tüm bunlara hükmü geçen ve yaptığı zelleyi (peygamberlerin hata ya da unutarak yaptıkları kusurlar) affedecek olan yalnız Allah olduğunu idrak ederek Allah’a gönülden yakarmış ve Allah’ta hemen duasını, yakarışını kabul etmiştir.

La ilahe illa ente Sübhaneke inni küntü minezzalimin okumanın fazileti ise; hadis-i şeriflerde ve İmam Şafi (RA) gibi alimlerin kitaplarında bahsedilmiştir.

Bir hadis-i şerifte “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin” Yunus’un (AS) duasıdır. Balığın karnında bunu okurdu. Bunu okuyarak dua edenin duasını Cenabı Allah kabul eder.”

Hz. Aişe’den (RA) rivayet edilen hadis-i şerifte: ‘Resulü Ekrem’in şöyle buyurduğunu işittim; “sizden bir kimse sıkıntı, gam ve keder gelecek olursa, üç defa “La ilahe illa ente Sübhaneke innî küntü minezzalimîn desin” buyurmuştur.

İmam Şafi Hazretleri de bu duanın fazileti hakkında;

  • Masum bir şekilde hapse düşen kişinin hapisten,
  • Hastalıklarla mücadele edenlerin hastalıklardan,
  • İnsanın başına gelen bütün musibetlerden bu duayı okumaya devam etmekle kurtuluşa ereceğini söylemiştir.

Bu duanın en etkili okuma şekli ise; La İlahe illa ente Sübhaneke inni küntü minezzalimin 41 kere 41 gün boyunca sabah namazlarından sonra okumaya devam etmektir. Bununla Allah (CC) o kimsenin muradını verir.
Son eklenen yazılar

Etiketler