İbadet Etmek İle Ne Kazanırız ?

İbadet Etmek İle Ne Kazanırız ?

İbadet Etmek İle Ne Kazanırız ?

Allah’ ı seven ve bu sevgi sonucunda O’ na yönelen insanlar ibadet etmektedirler. İbadet etmenin en büyük gayesi Allah’ ın rızasını kazanabilmektir. Bu rızayı kazanma çabası içinde olan insanların ibadet ederken aynı zamanda başka kazanımları da bulunmaktadır. Allah’ ın bizim yapmış olduğumuz ibadete ihtiyacı bulunmazken insanların yaptıkları ibadetler sonucunda çok fazla kazançları olmaktadır. İşte ibadet etmenin hem topluma hem de insanlara faydaları aşağıda yer almaktadır.

– İbadet sayesinde insanların Allah ile olan bağı güçlenmektedir.

– İnsan hayatının çok hızlı geçmesine rağmen ibadet hayatı daha da anlamlı kılmaktadır.

– Olumsuzluklar karşısında dirayetli olabilmenin en önemli yolu ibadet etmektir. Bu nedenle ibadet insanların iç huzurunu arttırmaktadır.

– Dengeli ve başarılı bir yaşam biçiminin oluşmasını sağlamaktadır.

– Kötü alışkanlıklardan uzak durmayı kazandırırken aynı zamanda güzel alışkanlıklar edinmeye etkili olmaktadır.

– Toplumsal anlamda kaynaşma sağlanmasında ibadetin çok büyük etkileri bulunmaktadır.

– Sabır ve tevekkülü öğreten ibadet kişilerin sosyal ilişkilerinde daha başarılı olmasına olanak sağlamaktadır.

– Kişilerin kendilerine olan öz güvenlerinin artmasını sağlamaktadır.

– Bireyin toplum içerisinde bir statü kazanmasına yardımcı olmaktadır.

– İbadet eden insanlar Allah’ a duydukları sevgi sayesinde O’ nun yaratmış olduklarında asla kusur aramaz.

– Allah korkusu her daim hissedilmektedir.

– Rabbini asla unutmaz.

– Ölümü devamlı olarak hatırlayarak kendisini ahirete hazırlamak için mücadele eder.

– Allah’ ın kendisine değer verdiğini hissederek daha mutlu bir yaşam sürer.