İbadet Yerleri – Kılıç Ali Paşa Cami hakkında her şey 2020

İbadet Yerleri – Kılıç Ali Paşa Cami hakkında her şey 2020

KILIÇ ALİ PAŞA CAMİ

Kılıç Ali Paşa Caminin Tarihçesi

Kılıç Ali Paşa Camii Tophane’de Bulunuyor. Cami Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa tarafından 1580-1583 yılları arasında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.Mimar Sinan’ın son eserleri arasında yer alan külliye, cami, medrese, türbe, hamam ve sebilden oluşuyor.Bu yapı, Mimar Sinan’ın yaşlılık dönemindeki son eserlerindendir.


Kılıç Ali Paşa Caminin Mimari Yapısı

Ayasofya`nın geliştirilmiş ve hatalarından arındırılmış bir örneği olan cami, geniş bir alanı çeviren avlu duvarının içinde bulunmaktadır.

Caminin son cemaat mahalli sütunlara dayanan kemerlerin taşıdığı beş kubbe ile örtülü olup, burasını üç taraftan saran sundurma revakla desteklenmiştir. Öne doğru meyilli revak uzatılıp onun da hemen ön kısmına şadırvan yerleştirilmiştir.

İbadet Yerleri - Kılıç Ali Paşa Cami hakkında her şey 2020
İbadet Yerleri – Kılıç Ali Paşa Cami hakkında her şey 2020

Esas mekanda hakim dört paye vardır. Bunların taşıdığı dört kemerin üstünde, geçişi pandandiflerle olan pencereli ve kasnaklı bir kubbe bulunur. İki yanlarda payelerin altına ikişer sütun konularak, mekanı üç taraftan saran galerilerin taşınması sağlanmıştır. Mabed, kıble yönü ekseninde Ayasofya ve Süleymaniye camilerinde de olduğu gibi iki yarım kubeyle örtülmüştür.

Mimarisi dikdörtgen bir özelliğe sahip olan caminin geniş orta sahası ve yan galerilerinin yer aldığı yan sahanlar ve mahfeller ile orta sahanın merkezi kubbe ile biri mihrap ve diğeri giriş istikametinde iki yarım kubbesi vardır. Kubbeleri kademe kademe göğe uzanırken yapı bir piramit havası kazanır.

Caminin birbirinden güzel üç kapısından biri, özellikle mihrap aksındaki ana kapısı seçilip içeriye girildiğinde, gayet yüksek,ışıl ışıl aydınlık, heybetli bir Mimar Sinan mekanıyla karşılaşılır. Göz seviyesinde pek hissedilmese de, mekanın en önemli özelliği; alışılanın aksine uzunlamasına, dikdörtgen şeklinde olmasıdır.

Orta kısımda çok yüksek dört sütuna oturan ana kubbenin belirlediği iç bina bulunur. Onu mihrap arkasında iki yandan kavrayan ikinci kademe mekan, iç bina ile birlikte caminin orta hacmini meydana getirir. Orta hacim de yine üç tarafından iki katlı dış bina ile kuşatılmıştır. Yarım kubbeyle örtülü eyvan ile dışarıya çıkıntılı mihrap, orta mekanın uzunlamasına etkisini kuvvetlendirmektedir.
Üstad, yapıdaki bu iç içeliği öyle güzel kaynaştırmıştır ki; ilk bakışta tek hacim algılansa da her binanın kendi mekansal bütünlüğünü koruduğu görülmektedir

Cami genel olarak ele alındığında Üstad’ın diğer eserlerine nispetle daha fazla süs unsuru barındırmaktadır.
Zemin pencereleri üstünde dikdörtgen şekilli hat panolarının hemen üstünde büyük kemer biçimli ikinci sıra pencereleri çiçek desenli renk renk vitraylarla bezelidir.

Yan galerileri taşıyan beş adet kemer oldukça geniş olup, tamamı mukarnas başlıklı sütunlara oturur. İkinci katta ise daha küçük on kemer bulunmaktadır.
İkinci kat mahfilleri, prizmatik bir silmenin meydana getirdiği zarif çıkmalarla belirlenmiş, mermer korkuluk değişik motiflerle desenlenen üç farklı bölümden meydana gelmiştir ki bu da alışılmışın dışında bir tasarımdır.

Caminin tamamı kubbeli- kemerli kısımların birbirine bağlanışı, oranlar, pencere düzeni, iç içe mekanlar ile bu mekanları belirleyen sıvalı ve kesme taştan farklı farklı duvar yüzeyleri, yan mekanları örten tonozların, kemerlerin ritmi,eserin ahengi, pencereden süzülen ışığın dağılımı ve bütün bezemenin büyük bir uyumla meydana getirdiği sade görkem,mihrap duvarındaki özenli süslemeyle iyice belirginleşmiştir.

Üstad;kıble duvarının ana mekana bakan bölümünde tüm kemerli pencereleri zarif vitraylarla işlemiş, mihrabı da yarım kubbe ile örttüğü, köşelerini sütunçelerle, iç  yüzeylerini de çiçek çiçek çinilerle donattığı bir eyvan içerisinde mekanın odağı haline getirmiştir.  Mihrap eyvanın sağ yanındaki zarif işlemeli mermer minber hacme ayrı bir güzellik kazandırmaktadır.

Kılıç Ali Paşa Caminin Hikayesi

Halk arasında anlatılan hikâyeye göre, cami yaptırmak için Sulan III. Murat’tan yer isteyen Kılıç Ali Paşa’ya kaptanıderya olduğu için camiyi denize yaptırması söylenmiştir. Bu nedenle Kılıç Ali Paşa denizi toprakla doldurtarak, kıyısına bu camiyi yaptırmıştır.
Cami geniş bir avlu tarafından çevrelenmektedir. Yapının son cemaat yerinin üzeri, aşağı doğru meyilli bir sundurmasıyla kapatılmıştır. İç bahçesinin üç kapısı da işlemeli olan caminin son cemaat yerinin pencere üstlerindeki çini panolarında ve kıble kapısının üzerinde ayetler yazılıdır.

Kılıç Ali Paşa Caminin Adresi ve Harita Bilgileri

Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mh. 34425 Beyoğlu/İstanbul

Kılıç Ali Paşa Caminin Resimleri